Ma 2024. április 23., kedd, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


Statikus tartalom

Tételek # 
2010. október 21.
2010. október 14.
2010. szeptember 16.
2010. szeptember 8.
Előterjesztések
16. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás SZMSZ módosítása
15. Szivárvány EGYMI alapító okirat, pedagógiai program módosítása
14. Közművelődési rendelet módosítása
13. a barcsi 1831/27 és 1831/54 hrsz-ú területekre vonatkozó vételi ajánlatok
12. Vagyonrendelet módosítása
11. BN Intézményfenntartó Társulás finanszírozási tervének módosítása
10. BNI SZMSZ, PP, MP módosítása, Házirend jóváhagyása
9. Szociális Központ SZMSZ, Szakmai Program módosítása
07. Beszámoló a gazdasági program végrehajtásáról
06. Tájékoztató 1. félévi ktgvetés teljesítéséről
05. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
04. Beszámoló a Városfejlesztési Bizottság tevékenységéről
03. Beszámoló a Szivárvány EGYMI tevékenységéről
02. Beszámoló a BNI tevékenységéről
01. napirend
02."Emberek közötti tevékenységek pályázat beadása
01. Barcs Város belterületi vízrendezése
07. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért pályázatban partneri együttműködés
06. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Ezüstcsikó Közhasznú Egyesületből való kilépése
05. Helyi Építési Szabályzat módosításának kiegészítése
04. Móricz Zsigmond Művelődési Központ 7 éves továbbképzési tervének módosítása
03. Beszámoló a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
02. Beszámoló a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
02. Beszámoló a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
01. napirend
18. A 2010. évi munkaterv módosítása
17. A polgármester helyettesítése a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulásban
16. Feigli Ferenc leköszönő polgármester szabadságmegváltása
15. Feigli Ferenc leköszönő polgármester végkielégítése, cafetéria-juttatásának elszámolása
14. A gazdasági program kidolgozásának elrendelése
13. Az SZMSZ felülvizsgálatának elrendelése
12. Polgármester, alpolgármester hivatali gépkocsihasználata
11. Az alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
10. A polgármester illetményének, költségátalányának és szabadságának megállapítása
09. A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása
06. Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság tagjainak megválasztása
05. Javaslat az SZMSZ módosítására
04. Döntés a személyes érintettség ügyében
01. Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
3. Fenntartói hozzájárulás a Szivárvány EGYMI pedagógiai programja módosításának előkészítéséhez
2. Önkormányzati bérlakás elidegenítésre való kijelölése
1. Az önkormányzat folyószámla-hitelszerződés módosításának engedélyezése
2. Az alpolgármester felügyelő bizottsági tagságának ellátásához hozzájárulás kérése
1. Fenntartói hozzájárulás a BNI pedagógiai programja módosításának előkészítéséhez
27. 100 Millió Ft éven belüli hitel felvétele
26. Az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének emelése
25. Nyilatkozat a barcsi Sport Club 2011. évi támogatásáról
24. A Városgazdálkodási Igazgatóság SZMSZ-ének módosítása, létszámleépítés elrendelése
23."Barcs a turisták új felfedezése" című kiadvány és DVD megjelentetésének elhalasztása
22. Feigli Ferenc volt polgármester 40 éves jubileumi jutalma
21. Barcs Város Önkormányzuata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
20. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
19. Tájékoztató a 3/4 éves költségvetés teljesítéséről
18. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
17. Beszámoló a többcélú kistérségi együttműklödés tapasztalatairól
16. A Bursa Hungarica 2011. évi keretösszegének megállapítása
15. A költségvetési szervek 2011. évi ellenőrzési terve
14. A Tűzoltóság 2011. évi kiemelt céljai
04. A településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása
03. A Kapos Volán Zrt.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbítása
02. A Kapos Volán Zrt. beszámolója a 2009. évről
01. napirend
25. Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető nyugdíjazási ügye
24. A Barcs, Zöldmező u. 4274 hrsz-ú építési telek árának megállapítása
23. Termőföld felajánlás elfogadásáról döntés
22. Lemondás pályázat végrehajtása során keletkezett maradványösszegről
21. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Tervének (2010-2012) jóváhagyása
20. Tájékoztató a polgármesterrel összefüggő munkajogi kérdésekről
19. A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendelet módosítása
18. Erdőtűzes gépjárműfecskendő pályázati önrésze
17. A Barcsi Rendőrkapitányság lakbértartozása
16. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének megállapítása
15. A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálata
14. Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója
13. Kivonat a Barcs Város Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága ellenőrzési jelentéséből
12. Beszámoló a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága tevékenységéről
11. A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2010. évi tapasztalatai
10. Tájékoztató a 2010. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról
09. A helyi autóbuszközlekedésről szóló rendelet módosítása
08. A helyi autóbuszjárat 2011. évi működési költségei
07. A települési szilárd hulladékkezelésről szóló rendelet módosítása
06. Tájékoztató a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatási díj mértékéről
05. Ivóvíz-, csatornadíjakról szóló rendelet módosítása
04. Tájékoztató a DRV Zrt. által 2011. évre elszámolható vízterhelési díj mértékéről
03. Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról
02. 2010. évi munkaterv módosítása
01. napirend
1. Igazságügyi szakértői megbízási szerződés kötése a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel
1. Barcs Város Önkormányzata Barcs Városközpont rehabilitációja című pályázat támogatásáról való lemondás
01.Rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázatok benyújtása
12. A lakossági települési szilárd hulladék begyűjtésére és elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítására beérkezett ajánlatok elbírálása
11. Ajánlatok elbírálása a köztemetők fenntartására
10. Barcs Város közigazgatási területén a közterületen lévő nyárfák kivágása
09. A volt Pálfalui Iskola – Barcs, Bem u. 11 – használatba adása
08. Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2010. évi előirányzat módosítása
07. Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 2010. évi költségvetésének módosítása
06. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények 2010. évi költségvetésének módosítása
05. A Barcsi Szociális Központ 2010. évi költségvetésének, valamint a szociális segély előirányzatának módosítása
04. Polgármesteri Hivatal dolgozóinak teljesítménykövetelményei
03. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása

Alkategóriák