Ma 2024. máj. 19., vasárnap, Ivó és Milán napja van. Holnap Bernát és Felícia napja lesz.

2011. március 17.

Tételek # 
01. napirend
02. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
03. Beszámoló a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
04. Barcs Város Önkormányzata 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése
05 A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelölése, valamint az általános iskolai kötelező felvételi körzethatárok módosítása
06. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(III.30.) rendelet felülvizsgálata
07. A fogorvosi körzetek további működtetése, az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról szóló 26/2004.(IV.30.) rendelet, valamint a feladatátvállalási szerződések módosítása
08. Mikrohullámú internetszolgáltatás további üzemeltetése
09. A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője javadalmazásának megállapítása
10. Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének megállapítása
11. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és finanszírozási tervének jóváhagyása
12. JAVASLAT A 2011. ÉVI VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK PROGRAMJÁRA ÉS KÖLTSÉGEIRE
13. Beszámoló a Móricz Zsigmond Művelődési Központ 2010. évi szakmai tevékenységéről, valamint 2011. évi munkatervének jóváhagyása
14. Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum alapító okiratának módosításáról, valamint Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és a Móricz Zsigmond Művelődési Köz
15. Az önkormányzati adórendeletek módosítása
16. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ………/2011. (……….) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
17. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) számú rendelet módosítása
18. A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Szakmai Program módosítása és jóváhagyása
19. A Városgazdálkodási Igazgatóság Alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása