Ma 2024. március 05., kedd, Adorján és Adrián napja van. Holnap Leonóra és Inez napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf. sz. 62. Telefon: 82/462-459.

 

 

 

 

 

 

 

_____ sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelöléséről, valamint az általános iskolai kötelező felvételi körzethatárok módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március 17-i ülésére

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. /VI.8./ MKM rendelet 16. § /1/ bekezdése előírja: „16. § (1) A szülő március 1-je és április 30-a között - a községi, városi, fővárosi kerületi, megyei jogú városi önkormányzat által meghirdetett időpontban - köteles beíratni tanköteles gyermekét (a továbbiakban: tanköteles) a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az iskola a beiratkozás idejét a határidőt megelőzően legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni.”

A BNI igazgatójával, a BNI Arany János és Deák Ferenc Általános Iskolákkal és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal történt előzetes egyeztetés alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a tanköteles gyermekek beíratásának időpontjául 2011. április 18. (hétfő) és 19. (kedd) napját jelölje ki. A beíratás a BNI székhely intézményében, a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium Tavasz utca 3. szám alatti épületében történik.

A tanköteles korú gyermekek beíratásával szorosan összefügg az általános iskolai kötelező felvételi körzethatárok kialakítása.  A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (2) bekezdése ugyanis előírja: „Az általános iskola – beleértve a kijelölt általános iskolát is – köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító iskola).”

Annak érdekében, hogy a két általános iskolában azonos, vagy közel azonos létszámmal indulhassanak a 2011/2012. tanévben az első osztályok, szükséges az általános iskolai kötelező felvételi körzethatárok módosítása. A jelenlegi tanköteles korú tanulók lakóhelyét figyelembe véve, a BNI igazgatója arra tett javaslatot, hogy Barcs-Somogytarnóca és Barcs-Drávaszentes településrészek és a Béke utca kerüljön át a BNI Arany János Általános Iskola kötelező felvételi körzetéből a BNI Deák Ferenc Általános Iskola kötelező felvételi körzetébe.  A Bajcsy-Zs. utca kerüljön szétosztásra a két iskola között  A Bajcsy-Zs utca 1-41-házszámig és 2-48 házszámig tartozzon a BNI Deák Ferenc Általános Iskola, 43-195 házszámig és 50-168 házszámig a BNI Arany János Általános Iskola kötelező felvételi körzetébe tartozzon.

A 2011/2012-es tanévre várhatóan Barcs városból 136 fő tanköteles gyermeket iratnak be az általános iskolákba. Az így kialakítandó kötelező felvételi körzethatárokból mindkét általános iskolában 68-68 fő kezdhetné meg 2011 szeptemberében az első osztályt.

A kötelező felvételi körzethatárok módosítását az is indokolja, hogy 2010. július 1-től Bolhó község Önkormányzata csatlakozott a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társuláshoz. Az alsó tagozatos gyermekek esetében nem áll fenn ellátási kötelezettségünk, mivel az Bolhón megmaradt, a felső tagozatosok tekintetében viszont nem tagadhatjuk meg annak felvételét, aki a két általános iskolánkba be akar iratkozni, így mindkét általános iskola kötelező felvételi körzetét Bohó község  közigazgatási területére is ki kell terjeszteni, az ottani  felső tagozatosok vonatkozásában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a BNI Arany János Általános Iskola  és a BNI Deák Ferenc Általános Iskola kötelező felvételi körzethatárait az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyni szíveskedjék!

 

Barcs, 2011. március 2.

 

 

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

1./ Barcs Város Képviselő-testülete Barcs városban a tanköteles korú gyermekek iskolai

beíratásának időpontjául 2011. április 18.  és 19. napját jelöli ki.

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a BNI igazgatóját, hogy a beíratás időpontját a helyben

szokásos módon hozza nyilvánosságra.

 

3./ Barcs Város Képviselő-testülete a BNI Arany János Általános Iskola  és a BNI Deák Ferenc Általános Iskola kötelező felvételi körzethatárait az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Kincsei János igazgató a végrehajtásért.

Határidő: azonnal a határozat közlésére,

értelem szerint a végrehajtásra.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. március 2.

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

Kötelező felvételt biztosító intézmények köre és körzethatárai

Feladatellátási hely: BNI Arany János Ált. Iskola

Ellátás módja: Többcélú intézmény intézményegysége

Fenntartó: Intézményfenntartó társulás

 

Kötelező felvételt biztosító körzethatárok:

 

Barcs közigazgatási területén:

Ady E. u., Bajcsy-Zs. u. 43-195, 50-168., Bartók Béla u.., Bem József u., Darányi u., Dési Huber u., Diófasor u., Dohány u., Dráva u., Erkel F. u., Felszabadulás u., Fodor J. u., Gárdonyi G. u., Hős u., Kazinczy F. u., Kinizsi P. u., Kis u., Klapka Gy.u., Klára u., Köztársaság u., Kálvária u., Landler J. u., Liszt F.u., Magyar L. u., Malom u., Martinovics u., Mező u., Munkácsy M. u., Nagyhíd u., Nefelejcs u., Rózsa u., Sétatér , Szegfű u., Szentesi u., Szépkilátás u., Tavasz u., Tiszta u., Rév u., Új Élet u., Vasvári P. u. Verbina u., Vikár B. u., Virág u., Vörösmarty M. u., Zrínyi u., Hősök tere., Belcsapuszta, Középrigóc, Zátonytelep, Aranyos puszta, Damjanich u., Gyöngyvirág u., Kálmán Imre u., Pázmány P. u., Vásártér u., Német hegy, Horvát hegy, MÁV 36-os őrház,

Komlósd, Péterhida községek közigazgatási területe, Bolhó, Szulok községek közigazgatási területe a felső tagozatosok vonatkozásában, településszintű lakosok

 

Feladatellátási hely: BNI Deák Ferenc Általános Iskola

Ellátás módja: Többcélú intézmény intézményegysége

Fenntartó: Intézményfenntartó társulás

 

Kötelező felvételt biztosító körzethatárok:

 

Barcs közigazgatási területén:

Almás u., Aradi u., Arany J. u., Barátság u., Bagó vasút u., Bajcsy-Zs. u. 1-41, 2-48., Báthori I. u., Béke u., Bimbó u., Bocskai u., Cigánysor u., Csokonai u., Dankó u., Deák F. u., Dózsa Gy. u., Dr.Piszár A. u., Esze T. u., Ferenctelep-puszta, Fürdő u., Gábor A.u., Gagarin u., Gyár u.  Hársfa u., Hunyadi J. u., Ybl M. u., Ifjúság u., Jókai M.u., József A. u., Kandó K. u., Kodály Z. u., Kolozsvári u., Kossuth L. u., Kölcsey F. u., Krénusz J. u., Latinca S. u., Május 1. u., Mátyás király u., Mészégető u., Petőfi S. u., Pozsonyi u., Rákóczi F. u., Rinya u., Segesvári u., Semmelweis u., Somogyi B. u., Széchenyi u., Táncsics M.u., Toldi M. u., Türr I. u., Vak Bottyán u., Barcstelep Vasútállomás, Bimbó-köz, Drávaerdő, Drávapart, MÁV pályaudvar, Somogyi Béla köz, Széchenyi köz, Táncsics-köz, MÁV 11-es őrház, Tekeres utca., Barcs-Somogytarnóca, Barcs-Drávaszentes, Viktorpuszta,

Komlósd, Péterhida községek közigazgatási területe, Bolhó, Szulok községek közigazgatási területe a felső tagozatosok vonatkozásában, településszintű lakosok

 

Feladatellátási hely: BNI Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye (alsó tagozat

Ellátás módja: tagintézmény

Fenntartó: Intézményfenntartó társulás

 

Kötelező felvételt biztosító körzethatárok:

 

Szulok község közigazgatási területe.

 

 

 

 

Feladatellátási hely: BNI Deák Ferenc Általános Iskola Vízvári Tagintézménye (Ellátás módja: tagintézmény

Fenntartó: Intézményfenntartó társulás

 

Kötelező felvétel biztosító körzethatárok:

 

Vízvár, Bélavár, Heresznye községek közigazgatási területe.