Ma 2024. június 21., péntek, Alajos és Leila napja van. Holnap Paulina napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 462-459

 

 

 

 

...... sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

a fogorvosi körzetek további működtetéséről,

az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról szóló 26/2004.(IV.30.) rendelet, valamint a feladatátvállalási szerződések módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március 17-i ülésére

Barcs Város Képviselő-testülete a 42/2011.(II.17.) számú határozatának 2. pontjában elrendelte Barcs város I., II. és III. számú fogorvosi körzetének két vegyes körzetté történő átalakításának előkészítését 2011. május 1. napjától. Elrendelte ennek keretében az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról szóló 26/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet, valamint a II. és III. számú fogorvosi körzetek fogorvosi szolgáltatását ellátó orvosokkal fennálló feladatátvállalási szerződések módosítására a szerződéstervezetek benyújtását a 2011. március 17-i ülésére.

 

A fenti határozatban foglaltaknak megfelelően a mellékelt rendelet-tervezet 3. sz. melléklete tartalmazza a kialakításra kerülő két vegyes fogorvosi körzet területi beosztását optimális lakosságszám arányosan. Az előterjesztés készítésének napján mindkét körzetben 6868 - 6868 fő a 0 – 100 éves korú lakosság száma az iskolafogászaton kívül. (Az iskolafogászat esetében plusz létszámot a vidékről bejáró tanulók és kollégisták jelentenek.)

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el Barcs város három (két felnőtt és egy gyermek) fogorvosi körzetének két vegyes körzetté történő átalakítását a határozati javaslatban foglaltak szerint, valamint a két vegyes körzet területi beosztását a mellékelt rendelet-tervezet 3. számú mellékletében foglaltak alapján.

 

A II. és III. számú fogorvosi körzetek fogorvosi szolgáltatását ellátó orvosok az előzetes megbeszélések alapján vállalták a három meglévő körzet működtetését két vegyes körzetként.

 

A rendelet-tervezet 3. számú melléklete szerinti I. számú fogorvosi körzet fogorvosi szolgáltatásának ellátását az ATIDENT Fogorvosi Betéti Társaság (képviseli: Dr. Ács Attila üzletvezető) vállalja.

A II. számú fogorvosi körzet fogorvosi szolgáltatásának ellátását a TO-BEDENTÁL Szolgáltató Betéti Társaság (képviseli: Dr. Torbó Nándor üzletvezető) vállaja, amely jelenleg is a II. számú körzet ellátását biztosítja.

 

Mindkét Betéti Társasággal hatályos feladatátvállalási szerződése van Barcs Város Önkormányzatának, amelyeket a körzet összevonás, és emiatt a rendelési idő változása miatt módosítani szükséges.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a mellékelt szerződés-tervezeteket a szolgáltatást ellátó betéti társaságokkal fennálló feladatátvállalási szerződések módosításáról, és hatalmazzon fel azoknak az aláírására.

 

A fogorvosi körzetek kialakításán kívül felülvizsgálatra került a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a védőnői körzetek területi beosztása is. A mellékelt rendelet-tervezet 1., 2., és 4. számú mellékletei a pontosított területi beosztást tartalmazzák. Csupán pontosításokra - megszűnt címek

törlése - került sor az utcajegyzék tényleges változtatása nélkül, mert a feladatátvállalási és egyéb

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

szerződések erre épülnek, a közreműködő orvosok és a lakosság évek óta ezt szokta meg, és indok sincs a változtatásra.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására.

 

 

Barcs, 2011. március 1.

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

 

1.) Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Barcs város I., II. (felnőtt) és

III. (gyermek) számú fogorvosi körzetének két vegyes körzetté (I. és II. számú fogorvosi

körzet) alakítását 2011. május 1. napjától a mellékelt rendelet-tervezet 3. számú

mellékletében foglalt területi beosztás szerint.

 

2.) A képviselő-testület Barcs város I. számú fogorvosi körzet fogorvosi szolgáltatásának

ellátását az ATIDENT Fogorvosi Betéti Társaság (képviseli: Dr. Ács Attila üzletvezető)

részére magángyakorlat keretében történő ellátásra kiadja, jóváhagyja a Bt.-vel 1999.

szeptember 1. napján kötött feladatátvállalási szerződés – benne a rendelési idő – módosítását

a mellékelt szerződés-tervezet szerint, és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

3.) A képviselő-testület Barcs város II. számú fogorvosi körzet fogorvosi szolgáltatásának

ellátását a TO-BEDENTÁL Szolgáltató Betéti Társaság (képviseli: Dr. Torbó Nándor

üzletvezető) részére magángyakorlat keretében történő ellátásra kiadja, jóváhagyja a Bt.-vel

1996. június 20. napján kötött feladatátvállalási szerződés – benne a rendelési idő –

módosítását a mellékelt szerződés-tervezet szerint, és felhatalmazta a polgármestert annak

aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. március 1.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

……/2011.(……..)

ÖNKORMÁNYZATI   R E N D E L E T E

az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról szóló 26/2004.(IV.30.) rendelet módosításáról

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

Az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról szóló 26/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1., 2., 3. és 4. számú melléklete helyébe az e rendelet 1., 2., 3. és 4. számú melléklete lép.

 

2. §

E rendelet 1., 2. és 4. számú melléklete a kihirdetés napján, 3. számú melléklete 2011. május 1-én lép hatályba.

 

Barcs, 2011. március 17.

 

 

 

Karvalics Ottó                                                                              Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                                                           címzetes főjegyző

1. számú melléklet

Háziorvosi körzetek területi beosztása

 

I. számú háziorvosi körzet:

Ady E. u., Aranyospuszta, Bajcsy-Zs. u. 96-tól végig, 93-tól 105-ig és 149-től végig, Bartók B. u., Belcsapuszta, Bem u., Dési H. u., Fodor J. u., Fő u., Darányi u., Dohány u., Felszabadulás u., Gárdonyi u., Horvát hegy, Hős u., Kálvária u., Kis u., Klapka u., Klára u., Középrigóc, Landler J. u., Liszt F. u., Magyar L. u., Malom u., Martinovics u., Munkácsy u., Rév u., Szépkilátás u., Tarnócai u., Tavasz u., Tiszta u., Vasvári P. u., Vikár B. u., Virág u., Vörösmarty u., Zátonytelep

 

II. számú háziorvosi körzet:

Bajcsy-Zs. u. 2-78-ig, Damjanich u., Deák F. u. páros oldal, Diófasor u., Dráva u., Gyár u., Gyöngyvirág u., Kazinczy u., Kálmán I. u., Kinizsi u., Kodály Z. u., Köztársaság u. 11-39., Latinka S. u. 6. és 5-19-ig, Május 1. u., Nagyhíd u., Pázmány P. u., Rózsa u., Szegfű u., Szentesi u., Tekeres u., Településszintű lakosok, Verbina u., Zrínyi u.,

Komlósd, Péterhida

 

III. számú háziorvosi körzet:

Almás u., Aradi u., Bagó-vasút u., Barcstelep vasútállomás, Báthori I. u., Bimbó u. és köz, Bocskai u., Csokonai u. páros oldal 2. szám és páratlan oldal 1-33-ig, Deák F. u. páratlan oldal, Dózsa Gy. u., Drávapart, Esze T. u., Hunyadi u., Jókai u., Kolozsvári u., Kossuth u., Kölcsey F. u., Latinka S. u. páratlan oldal 1-3. szám és páros oldal 2-4. szám, Mátyás K. u., MÁV 11-es, 36-os őrház, MÁV pályaudvar, Mészégető u., Nefelejts u., Petőfi u., Dr. Piszár A. u., Pozsonyi u., Rákóczi u., Rév u., Rinya u., Semmelweis u., Somogyi B. u. és köz, Széchenyi u. és köz, Táncsics u. és köz, Toldi u., Türr I. u., Vak B. u.

 

IV. számú háziorvosi körzet:

Arany J. u., Bajcsy-Zs. u. 1-41-ig, Barátság u., Béke u. páratlan oldal, Csokonai u. 35-től végig és 4-től végig, Dankó u., Drávaerdő, Fürdő u., Gagarin u., Gábor A. u., Hársfa u., Ifjúság u., József A. u., Kandó K. u., Köztársaság u. 2-4. és 1-9-ig, Krénusz J. u., Latinka S. u. 8-tól végig és 21-től végig, Segesvári u., Új Élet u., Vásártér u., Viktorpuszta, Ybl M. u.

 

V. számú háziorvosi körzet:

 

Alkotmány u., Aranyosi u., Bajcsy-Zs. u. 43-91-ig, 80-94-ig és 107-147-ig, Béke u. páros oldal, Erkel Ferenc u., Hermann O. u., Hősök tere, Károlyi M. u., Kistarnóca puszta, Kocsisházi u., Köztársaság u. 41-től végig, Mező u., Német hegy, Sétatér, Szabadság u., Szántó K. J. u., Széchenyi tér, Tessedik S. u., Zöldmező u.

 

 

 

 

2. számú melléklet

Házi gyermekorvosi körzetek területi beosztása

I. számú gyermekorvosi körzet:

Almás u., Aradi u., Arany J. u., Bagó-vasút u., Bajcsy-Zs. u. 2-50-ig és 1-23-ig, Barátság u., Barcstelep vasútállomás, Báthori I. u., Bimbó u. és köz, Bocskai u., Csokonai u., Deák F. u., Dózsa Gy. u., Drávapart, Esze T. u., Fürdő u., Gábor A. u., Gagarin u., Hársfa u., Hunyadi u., Ifjúság u., Jókai u., József A. u., Kandó K. u., Kodály Z. u., Kolozsvári u., Kossuth u., Kölcsey F. u., Latinka S. u., Május 1. u., Mátyás K. u., MÁV pályaudvar, MÁV 11-es, 36-os őrház, Mészégető u., Nefelejts u., Petőfi u., Dr. Piszár A. u., Pozsonyi u., Rákóczi u., Rinya u., Semmelweis u., Széchenyi u. és köz, Táncsics köz, Táncsics u., Toldi M. u., Türr I. u., Vak B. u., Vásártér u., Viktorpuszta, Ybl M. u.

Komlósd, Péterhida

 

II. számú gyermekorvosi körzet:

 

Ady E. u., Aranyospuszta, Bajcsy-Zs. u. 67-től végig és 80-tól végig, Bartók B. u., Belcsapuszta, Bem u., Darányi u., Dési H. u., Dohány u., Erkel F. u., Felszabadulás u., Fodor J. u., Fő u., Gárdonyi u., Horvát hegy, Hős u., Hősök tere, Kálvária u., Kis u., Klapka u., Klára u., Középrigóc, Köztársaság u. 2-4. és 25-től végig, Landler J. u., Liszt F. u., Magyar L. u., Malom u., Martinovics u., Mező u., Munkácsy M. u., Német hegy, Rév u., Segesvári u., Szépkilátás u., Tarnócai u., Tavasz u., Tiszta u., Új Élet u., Vasvári P. u., Vikár B. u., Virág u., Vörösmarty u., Zátonytelep

 

III. számú gyermekorvosi körzet:

Alkotmány u., Aranyosi u., Bajcsy-Zs. u. 52-78-ig és 25-65-ig, Béke u., Damjanich u., Dankó u., Diófasor u., Dráva u., Drávaerdő, Gyár u., Gyöngyvirág u., Hermann O. u., Kálmán I. u., Károlyi M. u., Kazinczy u., Kinizsi u., Kistarnóca puszta, Kocsisházi u., Köztársaság u. 1-23-ig, Krénusz J. u., Nagyhíd u., Pázmány P. u., Rév u., Rózsa u., Sétatér, Somogyi B. u. és köz, Szabadság u., Szántó K. J. u., Széchenyi tér, Szegfű u., Szentesi u., Tekeres u., Településszintű lakosok, Tessedik S. u., Verbina u., Zöldmező u., Zrínyi u.,

 

 

3. számú melléklet

Fogorvosi körzetek területi beosztása:

I. számú fogorvosi körzet:

 

Ady E. u., Aranyospuszta, Bajcsy-Zs. u. 67-től végig, illetve 80-tól végig, Bartók B. u., Báthori I. u., Belcsapuszta, Bem u., Bocskai u., Csokonai u., Darányi u., Deák F. u., Erkel F. u., Esze T. u., Felszabadulás u., Fodor J. u., Fürdő u., Gábor A. u., Gagarin u., Gárdonyi u., Hársfa u., Horvát hegy, Hős u., Hősök tere, Hunyadi u., Ifjúság u., Jókai u., Kálvária u., Kis u., Klapka u., Klára u., Kölcsey u., Középrigóc, Köztársaság u. 2-4. és 25-től végig, Landler J. u., Latinka S. u., Liszt F. u., Magyar L. u., Martinovics u., Mező u., Német hegy, Munkácsy u., Dr. Piszár A. u., Rákóczi u., Rév u., Segesvári u., Szépkilátás u., Tavasz u., Tiszta u., Toldi M. u., Új Élet u., Vak B. u., Vasvári P. u., Vikár B. u., Viktorpuszta, Virág u., Vörösmarty u., Ybl M. u.,

Csokonyavisonta.

 

Iskolafogászati ellátás körében a szolgálathoz tartozó intézmények:

BNI Arany János Általános Iskola, Szivárvány Egységes Módszertani Intézmény, Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája és Kollégiuma, Csokonyavisonta: általános iskola, óvoda

 

 

II. számú fogorvosi körzet:

Alkotmány u., Almás u., Aradi u., Arany J. u., Aranyosi u., Bagóvasút u., Bajcsy-Zs. u. 2-78/D-ig és 1-65-ig, Barátság u., Barcstelep vasútállomás, Béke u., Bimbó u. és köz, Damjanich u., Dankó u., Dési H. u., Diófasor u., Dohány u., Dózsa Gy. u., Dráva u., Drávaerdő, Drávapart, Fő u., Gyár u., Gyöngyvirág u., Hermann O. u., József A. u., Kálmán I. u., Kandó K. u., Károlyi M. u., Kazinczy u., Kinizsi u., Kistarnóca puszta, Kocsisházi u., Kodály Z. u., Kolozsvári u., Kossuth u., Köztársaság u. 1-23-ig, Krénusz u., Május 1. u., Malom u., Mátyás K. u., MÁV pályaudvar, MÁV 11-es, 36-os őrház, Mészégető u., Nagyhíd u., Nefelejts u., Pázmány P. u., Petőfi S. u., Pozsonyi u., Rév u., Rinya u., Rózsa u., Semmelweis u., Sétatér, Somogyi B. u. és köz, Szabadság u., Szántó K. J. u., Szegfű u., Szentesi u., Széchenyi u. és köz, Széchenyi tér, Tekeres u., Táncsics M. u. és köz, Tarnócai u., Tessedik S. u., Türr I. u., Vásártér u., Verbina u., Zátonytelep, Zöldmező u., Zrínyi u.

Településszintű lakosok.

Komlósd, Péterhida és Rinyaújlak.

 

Iskolafogászati ellátás körében a szolgálathoz tartozó intézmények:

BNI Deák Ferenc Általános Iskola, BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, BNI Városi Óvodák

 

4. számú melléklet

Védőnői szolgálatok területi ellátási kötelezettsége

I. sz. Védőnői Szolgálat:

 

Ady E. u., Aranyospuszta, Bajcsy-Zs. u. 86-tól végig és 145-től végig, Belcsapuszta, Bem u., Darányi u., Felszabadulás u. 2-8-ig, 1-3-ig, Gárdonyi u. páros oldal, Horvát hegy, Hős u., Kálvária u., Kis u., Klapka u., Klára u., Középrigóc, Landler u., Martinovics u., MÁV 36-os őrház, Mező u. 1-19-ig, 2-20-ig, Munkácsy u., Német hegy bal oldala bejárattól indulva, Rév u., Segesvári u. páratlan oldala, Szépkilátás u., Tiszta u., Új Élet u. páros oldala,Vasvári u., Vikár u., Virág u., Vörösmarty u., Zátonytelep.

Iskola-egészségügyi ellátás körében a szolgálathoz tartozó intézmények:

BNI Arany János Általános Iskola felső tagozat,

Dráva Völgye Középiskola  9-10-11. osztály.

II. sz. Védőnői Szolgálat:

Bajcsy-Zs. u. 80-84-ig, 53-143-ig, Bartók B. u., Dési H. u., Dohány u., Erkel F. u., Felszabadulás u. 5-től végig, 10-től végig-ig, Fodor J. u., Fő u., Gárdonyi u. páratlan oldala,  Köztársaság u. 25-től végig, Liszt F. u.,  Magyar L. u., Malom u., Mező u. 21-65-ig, 22-60-ig, Német hegy jobb oldala bejárattól indulva, Segesvári u. páros oldala, Tarnócai u., Új Élet u. páratlan oldala, Vásártér u.

 

Iskola-egészségügyi ellátás tekintetében a szolgálathoz tartozó intézmények:

BNI VII. sz. Óvoda, Arany János Általános Iskola alsó tagozata,

Dráva Völgye Középiskola 0. osztály és 7. osztály.

 

III. sz. Védőnői Szolgálat:

Alkotmány u., Aranyosi u., Bajcsy-Zs. u. 25-51-ig, 28-50-ig, Béke u., Gyöngyvirág u., Hermann O. u., Károlyi u., Kinizsi u., Kistarnóca puszta, Kocsisházi u., Krénusz J. u., Mező u. 67-től és 62-től végig, Pázmány u., Szabadság u., Szántó K. u.,  Szegfű u., Széchenyi tér, Tessedik S. u., Zöldmező u.

 

Iskola-egészségügyi ellátás tekintetében a szolgálathoz tartozó intézmények:

BNI IV. sz. Óvoda, V. sz. Óvoda,

Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.

- 2 -

IV. sz. Védőnői Szolgálat:

Almás u., Arany J. u. páratlan oldala,  Bagóvasút u., Bajcsy-Zs. u. 1-23-ig, 2-26-ig, Barcstelep vasútállomás, Báthori u., Bimbó u. és köz, Bocskai u., Dózsa Gy. u., Drávaerdő, Drávapart, Hősök tere, Jókai u., Kodály Z. u., Kolozsvári u., Kossuth u., Május 1. u., Mátyás király u., MÁV pályaudvar, Mészégető u., Nefelejts u., Petőfi u., Dr. Piszár A. u., Pozsonyi u., Rinya u.,  Somogyi B. u., Somogyi B. köz, Széchenyi köz, Széchenyi u., Táncsics köz, Táncsics u., Türr I. u., Semmelweis u., Viktorpuszta.

 

Iskola-egészségügyi ellátás tekintetében a szolgálathoz tartozó intézmények:

BNI III. sz. Óvoda, Deák Ferenc Általános Iskola 7-8. osztály,

Dráva Völgye Középiskola 8. osztály, 10. osztály, 14. osztály.

V. sz. Védőnői Szolgálat:

Bajcsy-Zs. u. 52-78-ig, Damjanich u., Dankó u., Diófasor u., Dráva u., Gyár u., Kazinczy u., Kálmán I. u., Köztársaság u. 2-4. és 1-23-ig, Nagyhíd u., Rózsa u., Sétatér, Tavasz u., Településszintű lakosok, Verbina u., Zrínyi u.

Iskola-egészségügyi ellátás tekintetében a szolgálathoz tartozó intézmények:

BNI I.sz. Óvoda, Deák Ferenc Általános Iskola 1-4. osztály,

Dráva Völgye Középiskola 9. osztály, 11. osztály.

VI. sz. Védőnői Szolgálat:

Aradi u., Arany J. u.  páros oldala,  Barátság u., Csokonai u., Deák F. u., Esze T. u., Fürdő u.,  Gagarin u., Gábor A. u., Hársfa u.,  Hunyadi u., Ifjúság u., József A. u., Kandó K. u., Kölcsey u., Latinka u., MÁV 11-es őrház, Rákóczi u., Szentesi u., Tekeres u., Toldi u., Vak B. u., Ybl M. u., Komlósd, Péterhida,.

 

Iskola-egészségügyi ellátás tekintetében a szolgálathoz tartozó intézmények:

BNI VI. sz. Óvoda, Deák Ferenc Általános Iskola 5-6. osztály,

Dráva Völgye Középiskola 12-13. osztály.

 

 

Iskolavédőnő:

Iskolavédőnőhöz tartozó intézmények:

BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

 

 

 

 

 

 

Általános indokolás

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdése előírja, hogy a  települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét.

 

Fentiek alapján a Képviselő-testület megalkotta a 26/2004.(IV.30.) rendeletét az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról.

 

Jelen rendelet-tervezet 1., 2. és 4. számú melléklete a rendelet megalkotása óta eltelt időszakban bekövetkezett kisebb pontosításokat vezeti át, a 3. számú melléklet pedig a fogorvosi körzetek átalakításával kapcsolatos változást tartalmazza.

 

Részletes indokolás

 

1. §-hoz

 

A számítógépes címnyilvántartás bevezetése során megtörtént a városban a címek ellenőrzése, és a címnyilvántartás alapján a rendelet-tervezet 1., 2. és 4. számú melléklete pontosításra került, pl. a megszűnt címek törlése, mint: Antalpuszta, Fánimajor, Ferenctelep puszta, Alsógyörgyös puszta, Munkásszálló, MÁV 32-es őrház stb.

A három fogorvosi körzet (2 felnőtt és 1 gyermek) helyett 2011. május 1-től két vegyes fogorvosi körzet működik a városban. A rendelet-tervezet 3. számú melléklete a két vegyes körzet területi beosztását tartalmazza.

 

2. §-hoz

 

A 2. § a rendeletek kötelező tartalmi elemeként a hatálybalépés időpontját szabályozza. A fogorvosi körzetek területi beosztását tartalmazó 3. számú melléklet 2011. május 1-én lép hatályba, mivel az I. számú fogorvosi körzet működtetésére kötött feladatátvállalási szerződés 2011. április 30-án szűnik meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatátvállalási szerződés módosítás

mely létrejött egyrészről Barcs Város Önkormányzata (7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46., képviselő: Karvalics Ottó polgármester és Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző), másrészről ATIDENT Bt. (7570 Barcs, Köztársaság u. 25. I/3., képviselő: Dr. Ács Attila üzletvezető, továbbiakban: Bt.) között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

 

1.) Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy a közöttük 1999. szeptember 1-én létrejött

feladatátvállalási szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.)    A Bt. ellátja Barcs város I. sz. vegyes fogorvosi körzetében a fogorvosi szolgáltatást 2011.

május 1-től, az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról szóló 26/2004.(IV.30.)

Barcs Város Önkormányzata rendelete 3. számú mellékletében foglalt területi ellátási

kötelezettséggel. A rendelet 3. számú melléklete jelen szerződés elválaszthatatlan részét

képezi.

 

2.) Az 1./ pontban körülírt szerződés 4.) pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelkezésre állás ideje:

Hétfőn és csütörtökön: 12.00 – 18.00 óraig.

Kedden és szerdán:        7.00 – 13.00 óráig.

Pénteken:                       7.00 – 13.00 óráig.

 

3.) Az 1./ pontban körülírt szerződés 8.) pontja kiegészül az alábbiakkal:

A rendelkezésre állás helye:

Jelenlegi III. számú fogászati rendelő, 2011. május 1-től I. számú fogászati rendelőként.

 

4.) Az 1999. szeptember 1-én felek között létrejött feladatátvállalási szerződésnek e módosítással

nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak, továbbá változatlanul érvényben

maradnak az 1999. szeptember 21-én felek között létrejött feladatátvállalási szerződést

módosító, 2002. június 3-án, valamint 2002. november 27-én kötött megállapodások.

 

5.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok

rendelkezései az irányadók.

 

A szerződő felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben

megegyezőt írták alá.

 

Barcs, 2011. március …..

 

 

 

 

Karvalics Ottó          Balázsné dr. Vástyán Krisztina                            Dr. Ács Attila

polgármester                          címzetes főjegyző                                        üzletvezető

 

 

 

 

Feladatátvállalási szerződés módosítás

mely létrejött egyrészről Barcs Város Önkormányzata (7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46., képviselő: Karvalics Ottó polgármester és Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző), másrészről TO-BEDENTÁL Szolgáltató Bt. (7570 Barcs, Damjanich u. 14/4., képviselő: Dr. Torbó Nándor üzletvezető, továbbiakban: Bt.) között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

 

1.) Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy a közöttük 1996. június 20-án létrejött

feladatátvállalási szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.) A Bt. 1996. augusztus 1-től ellátja Barcs város II. sz. vegyes fogorvosi körzetében a

fogorvosi szolgáltatást, 2011. május 1-től az orvosi és védőnői körzetek területi

beosztásáról szóló 26/2004.(IV.30.) Barcs Város Önkormányzata rendelete 3. számú

mellékletében foglalt területi ellátási kötelezettséggel. A rendelet 3. számú melléklete jelen

szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

2.) Az 1./ pontban körülírt szerződés 3.) pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelkezésre állás ideje:

Hétfőn és csütörtökön: 7.00 – 13.00 óraig.

Kedden és szerdán:    12.00 – 18.00 óráig.

Pénteken:                     7.00 – 13.00 óráig.

 

3.) Az 1996. június 20-án felek között létrejött feladatátvállalási szerződésnek e módosítással

nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak, továbbá változatlanul érvényben

maradnak az 1996. június 20-án felek között létrejött feladatátvállalási szerződést módosító,

2002. június 3-án, valamint 2002. november 21-én kötött megállapodások.

 

4.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok

rendelkezései az irányadók.

 

A szerződő felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben

megegyezőt írták alá.

 

Barcs, 2011. március …..

 

 

 

 

Karvalics Ottó          Balázsné dr. Vástyán Krisztina                        Dr. Torbó Nándor

polgármester                          címzetes főjegyző                                        üzletvezető