Ma 2024. március 05., kedd, Adorján és Adrián napja van. Holnap Leonóra és Inez napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy Zs.u. 46.

Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

……………….sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Lemondás a „Transzformátor csere a Szociális Központnál” pályázat végrehajtása során keletkezett maradványösszegről

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. december 15-i ülésére

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzatunk a 2009. évben a Dél Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal kötött támogatási szerződés alapján pályázatból és önkormányzati saját erő hozzárendeléséből finanszírozott beruházásokat hajtott végre „Transzformátor csere a Szociális Központnál” címen.

 

A végrehajtás során a tervezettnél kedvezőbb költségek miatt maradványösszeg keletkezett, mivel az eredetileg bekalkulált tervezési költség nem merült fel.

Ez alapján a támogatási szerződés rendelkezéseinek figyelembevételével a maradványösszegről le kell mondanunk.

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a támogatási szerződésekhez kapcsolódó 66.555.- Ft maradványösszegről mondjunk le tekintettel arra, hogy a beruházást a pályázatban megfogalmazott műszaki tartalomnak megfelelően maradéktalanul végrehajtottuk.

 

 

Támogatási szerződés száma

Pályázat tárgya

Tervezett beruházási összeg

Tényleges beruházási összeg

Támogatásból maradvány

Támogatás

Saját erő

Támogatás

Saját erő

140004709L (LEKI)

Transzformátor csere a Szociális  Központnál

2 720 000

480 000

2 653 445

468 255

66 555

 

Barcs, 2010. december 1.

 

 

Karvalics Ottó

Polgármester

 

Határozati javaslat :

A Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 140004709L számú „Transzformátor csere a Szociális Központnál” tárgyú támogatási szerződésben meghatározott beruházás végrehajtása során keletkezett 66.555.- Ft összegű támogatási maradványösszegről lemond.

 

 

Felelős:                        Karvalics Ottó polgármester

Határidő:                      Értelem szerint.

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2010. december 1.

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

Címzetes főjegyző