Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van. Holnap János és Pál napja lesz.

2010. december 15.

Tételek # 
01. napirend
02. 2010. évi munkaterv módosítása
03. Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról
04. Tájékoztató a DRV Zrt. által 2011. évre elszámolható vízterhelési díj mértékéről
05. Ivóvíz-, csatornadíjakról szóló rendelet módosítása
06. Tájékoztató a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatási díj mértékéről
07. A települési szilárd hulladékkezelésről szóló rendelet módosítása
08. A helyi autóbuszjárat 2011. évi működési költségei
09. A helyi autóbuszközlekedésről szóló rendelet módosítása
10. Tájékoztató a 2010. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról
11. A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2010. évi tapasztalatai
12. Beszámoló a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága tevékenységéről
13. Kivonat a Barcs Város Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága ellenőrzési jelentéséből
14. Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója
15. A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálata
16. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének megállapítása
17. A Barcsi Rendőrkapitányság lakbértartozása
18. Erdőtűzes gépjárműfecskendő pályázati önrésze
19. A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendelet módosítása
20. Tájékoztató a polgármesterrel összefüggő munkajogi kérdésekről
21. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Tervének (2010-2012) jóváhagyása
22. Lemondás pályázat végrehajtása során keletkezett maradványösszegről
23. Termőföld felajánlás elfogadásáról döntés
24. A Barcs, Zöldmező u. 4274 hrsz-ú építési telek árának megállapítása
25. Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető nyugdíjazási ügye