Ma 2024. március 05., kedd, Adorján és Adrián napja van. Holnap Leonóra és Inez napja lesz.

Szalai és Társa BT.

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140.

Telefon: 82/462-372

 

 

 

 

………. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

A 2010. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. december 15-i ülésére

SZALAI ÉS TÁRSA BT             7570 BARCS BAJCSY-ZS. U. 140

Tájékoztató

A 2010 ÉVI

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Barcs Város Képviselő testülete 257/2000. XI. 23. határozata alapján 2001. I. 02.-től Betéti Társaságunk végzi a barcsi

  • Béke úti
  • Imre úti
  • Pálfalusi
  • Somogytarnócai
  • Drávaszentesi

köztemetők üzemeltetését.

 

Üzemeltetés feladatkör legfontosabb eleme a nyilvántartások napra kész vezetése. A temetői dokumentumok folyamatos vezetése és tárolása a Barcs Bajcsy-Zs. út 140. szám alatti irodánkban történik. A lakosság részére a sírhelyekkel és a halálestekkel kapcsolatos ügyintézési lehetőséget a telephelyünkön biztosítjuk. Az elhunytak temetőbe történő kiszállításához, átvételéhez napi 24 órás készenléttel állunk a lakosság, és a temetkezési szolgáltatók rendelkezésére. A barcsi köztemetőkben az üzemeltetői feladatok elvégzését megfelelő létszámú dolgozókkal biztosítjuk. Üzemeltetői feladatként a barcsi köztemetőkben a közlekedő utakat, járdákat rendszeresen takarítottuk, a síkosság-mentesítésről gondoskodtunk, a hó eltakarítását szükség szerint elvégeztük. A temetők területén keletkezett hulladék gyűjtésére szolgáló konténerek ürítését, a szemétszállítását végző közszolgáltatónál rendszeresen megrendeltük, a tartályok környezetének tisztán tartására odafigyeltünk. A temetők zöldterületeit ebben az évben is rendszeresen kaszáltuk és gondoztuk. Biztosítottuk a termőföldet a sírok gondozásához.  Temetői épületek havonta egyszeri nagytakarítása, fertőtlenítése megtörtént. Ezen épületek üzemszerű működését, folyamatos tisztántartását biztosítottuk, a közüzemi költségeket megfizettük. Sírhelyek, kriptahelyek kitűzését elvégeztük, a parcellákban lévő üres sírhelyeket temetkezésre alkalmassá tettük. Ravatalozókat kegyeleti igények figyelembevételével feldíszítettük és a szertartásokhoz biztosítottuk. Sírgondozáshoz a temetőföld, sírok öntözéséhez a vízvételi lehetőség folyamatosan biztosítva volt.

2010 X. 31-ig barcsi köztemetőkben eltemetett elhunytak

Temetések száma: 100 fő

-         koporsós temetés: 51 fő

-         hamvasztásos temetés: 48 fő

-         kripta: 1 fő

 

Megrendelt temetői szolgáltatások barcsi temetőkben megosztva 2010 I. 01-től – 2010 X. 31-ig

-         Béke-úti temető: 60 fő

-         Imre-úti temető: 21 fő

-         Pálfalusi temető: 5 fő

-         Somogytarnócai temető: 7 fő

-         Drávaszentesi temető: 7 fő

-

Temetőként megosztva

Béke-úti temető: - koporsós temetés: 27 fő

- hamvasztásos temetés: 33 fő

 

Imre-úti temető: - koporsós temetés: 10 fő

-hamvasztásos temetés: 10 fő

-kripta: 1 fő

 

Pálfalusi temető: - koporsós temetés: 4 fő

- hamvasztásos temetés: 1 fő

 

Somogytarnócai temető: - koporsós temetés: 5 fő

- hamvasztásos temetés: 2 fő

 

Drávaszentesi temető: - koporsós temetés: 5 fő

- hamvasztásos temetés: 2 fő

 

2010. X. 31-ig 20 fő elhunyttal kevesebb lett eltemetve a barcsi köztemetőkben a tavalyi évhez viszonyítva.

 

A barcsi temetők üzemeltetéséből befolyó bevételek alakulása 2010

Bevétel 2010

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Összesen:

Hűtési díj

60.235

12.959

39.531

15.059

56.468

18.823

80.930

11.292

52.708

9.415

357.420

Sírhely

93.750

131.249

99.749

197.081

218.212

112.189

78.149

177.991

264.769

248.917

1.622.056

Sírásás

Mélyített

sírásás

Sírnyitás

 

 

83.906

 

 

90.000

 

 

120.000

 

 

45.593

 

 

135.593

 

 

60.593

 

 

75.000

 

 

15.000

 

 

75.593

 

 

90.000

791.278

Üzemeltetési

díj (sírköves)

 

 

 

 

 

 

 

58.383

 

16.043

 

19.461

 

 

 

93.887

Létesítmények

igénybevételi

díja

 

169.132

 

213.095

 

142.064

 

106.548

 

299.644

 

139.886

 

177.580

 

106.548

 

142.064

 

289.128

1.780.689

Hantolás

68.160

56.898

75.864

28.449

85.347

37.932

47.415

9.483

47.415

56.898

513.861

Ravatal

berendezések

bérleti díja

155.823

176.714

123.381

66.694

230.775

97.836

132.856

88.357

122.079

203.539

1.398.054

Összesen:

631.006

680.915

600.589

459.424

1.026.039

525.642

607.973

428.132

704.628

892.897

6.557.245

 

Összes bevétel 2010 I. 01-től – 2010 X. 31-ig: 6.557.245 Ft

Barcsi köztemetők üzemeltetési költségei 2010 I. 01-től – 2010 X. 31-ig(Ft)

Kiadások

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Összesen:

Nyugdíjjárulék

73.488

70.277

74.614

108.360

99.169

100.239

105.963

67.407

70.885

32.607

803.009

Bér

261.013

246.569

261.793

380.205

347.969

351.700

371.617

236.500

248.705

126.970

2.833.041

Alkalmi munkavállalói díj

32.989

20.993

83.972

80.730

104.650

250.000

573.334

Járulék

közteherjegy

24.000

22.900

27.000

35.000

54.000

162.900

Egyéb költség

64.335

71.446

117.580

226.559

103.592

175.000

122.273

125.927

113.638

111.969

1.232.319

Karbantartás

7.360

16.148

24.208

38.016

1.432

9.436

16.456

113.056

Könyvelési díj

9.600

9.600

9.600

19.200

19.200

19.200

9.600

96.000

Anyag költség

34.240

3.712

3.920

923

919

90.752

20.150

154.616

Egyéb anyag költség

60.668

65.294

71.723

184.407

168.775

163.802

189.056

131.689

159.215

181.263

1.375.892

ÁFA

647.704

647.704

Szakképzési

hozzájárulás

42.315

42.315

Összesen

533.453

484.179

666.822

928.991

766.833

828.757

810.464

679.608

842.045

1.493.034

8.034.186

Bevételek és kiadások alakulása 2010 I. 01-től – 2010 X. 31-ig (Ft)

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

2009 évi áthozat

 

 

+431.874

I.

533.453

631.006

+529.427

II.

484.179

680.915

+726.163

III.

666.822

600.589

+659.930

IV.

928.991

459.424

+190.363

V.

766.833

1.026.039

+449.569

VI.

828.757

525.642

+146.454

VII.

810.464

607.973

-56.037

VIII.

679.608

428.132

-307.513

IX.

842.045

704.628

-444.930

X.

1.493.034

892.897

-1.045.067

Összesen

2010 I. 01-től – 2010 X. 31-ig

8.034.186

6.557.245

- 1.045.067

 

 

 

 

 

 


A kötelező üzemeltetői feladatokon kívül, az üzemeltetési bevételekből temetőnként elvégzett fejlesztések:

2010 évi tervezett fejlesztések:

  • Drávaszentesi temető: ravatalozó előtt tereprendezés megtörtént
  • Béke-úti temető:WC+ tároló melléképület külső vakolása helyett, a középső úton lévő kút lett felújítva és a környezete kegyeleti igények figyelembe vételével kialakítva.

2010 évi megvalósult fejlesztés

  • Imre-úti temetőben lévő kút áthelyezése, burkolattal való ellátása, parkosítása, pad kihelyezése

 

 

2010 évi önkormányzati rendeletben kihirdetett díjakon üzemeltetjük a temetőt a szerződésünk megszűnéséig.

 

 

 

Kérjük a T. Polgármester Urat, T. Képviselő Testületet, hogy a temetők üzemeltetéséről szóló tájékoztatónkat elfogadni szíveskedjenek.

 

Barcs, 2010 11. 30

 

Tisztelettel: