Ma 2020. október 24., szombat, Salamon napja van. Holnap Blanka és Bianka napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf: 62. Tel:  (82) 462-459 

 

 

                                                                                              ………….. sz. napirendi pont.

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2011. évre elszámolható vízterhelési díj mértékéről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült:          Barcs Város Képviselő-testülete

                        2010. december 15-i ülésére

 

 

 

A 2003. évi LXXXIX. törvény 2.- 3.- 7. §-a alapján a csatornaszolgáltatásba vont te-lepüléseken az előző évekhez hasonlóan továbbra is a DRV Zrt. szedi be a fogyasz-tóktól a vízdíjszámlában külön sorban és tételként megjelenő köbméter arányos vízterhelési díjat, melyet minden üzemeltetés alatt álló szennyvíztisztító telepre ki kell számolni.

A vízterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsájtó – a DRV Zrt. – az alaptörvényt mó-dosító 2004. évi CXXXV. törvény szerint az így kiszámlázott és beszedett vízterhe-lési díjat teljes egészében köteles befizetni az állami költségvetésbe.

 

A DRV Zrt.-nek a vízterhelési díj számítását a 2003. évi LXXXIX törvény 2. számú melléklete és a 270/2003. számú Kormányrendelet szerint kell elvégeznie.

 

A 2011. évre a szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szennyvízhálózaton a szenny-vízdíjat meghatározó díjkalkulációban is figyelembe vett és tervezett szennyvíz mennyisége 528.600 m3.

A DRV Zrt. településünkre a szennyvíztisztító telepet terhelő szennyező paraméte-reket a mellékletként csatolt számítási ismertetőben rögzítette, illetve a 3. táblázat szerint az „Eltéréssel korrigált 2011. évi előleg” sorában összesítette a paraméte-rek után 2011-ben fizetendő összesen 10.057.425 Ft-ot.

 

                   A 2011. évre számított 10.057.425 Ft díjköltség és 528.600 m3 tervezett

                   szennyvízmennyiség hányadosaként a 2011. évre érvénybe lépő és a víz-csatornadíj számlában külön sorban szereplő vízterhelési díj 19,03 Ft/m3 +ÁFA nagyságú lesz.

A 2010. évre jelenleg érvényben lévő vízterhelési díj nagysága nettó 12,55 Ft/m3.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a DRV Zrt. 2010.november 29.-i kelte-zésű, és ÉM-1-121/210 ügyiratszámú, a 2011. évi vízterhelési díjról szóló tájékoz-tató levelét fogadja el.

 

 

 

 

 

 

Barcs, 2010. 12. 01.

 

 

                                                                                              Karvalics Ottó

                                                                           

- melléklet