Ma 2024. június 17., hétfő, Laura, Alida és Alina napja van. Holnap Arnold és Levente napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf: 62., Tel.: 82/462-459

 

 

….. . sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

 

a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendelet módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. december 15-i ülésére

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központban a belépőjegyek és bérletek árainak 2011. január 1-jei hatállyal történő módosítására az alábbi irányelvek alapján teszek javaslatot az intézménnyel történt egyeztetés alapján:

 

  • A  napi belépőjegyek árai nem változnak.
  • Az élményelemek választékának növekedésével a „szauna, jakuzzi használat” helyett welness használatot neveztünk meg, ami tartalmazza:  finn-, infra szaunák, gőz, hideg kamra, kneipp taposó, jakuzzi használatát.
  • Bevezettük a vállfa, fürdőlepedő és úszósapka használati díjat.
  • A kedvezményes időszakot 17-ről 16 órára hoztuk előre.
  • A vendégek igénye alapján bevezetjük a meghatározott számú alkalomra szóló bérleteket.
  • Bevezettük a családi jegyet ami két felnőtt jegy (wellness nélkül) és két gyermekjegy árába kerül, de a felnőttek teljes szolgáltatást vehetnek igénybe.
  • Lehetőséget biztosítunk több fajta úszóbérlet vásárlására.
  • Egységesítettük a bérletek számítási módját, bérletszorzót vezettünk be ami minden bérlettípusnál azonos.

bérlet  fajta

1 bérletre jutó napijegyek egyenértéke (bérletszorzó)

Éves bérlet

90

Féléves bérlet

50

Negyedéves bérlet

30

Havi bérlet

10

Heti

4

 

  • Képviselői kezdeményezésre a két bérletet alakítottunk ki medence használati és wellness bérletet, amennyiben mindkettőt megvásárolják akkor a teljes árú jegyhez képest az alábbi kedvezményeket nyújtjuk a vendégeknek. Ha a teljes szolgáltatásra a  nyitvatartási napokon napijegyet vennének a vendégek akkor a belépő ár oszlopokban szereplő díjakat fizetnék ki, ha a két bérletet (medence+wellness) veszik meg , akkor a bérlet ár oszlop szerint fizetnek. A kedvezmény %-a oszlop mutatja, hogy minden típusnál jelentős kedvezmény százalékot nyújtunk.

bérlet  fajta

felnőtt

diák, nyugd

gyermek

úszó

belépő ár

bérlet ár

Kedvez-

mény %-a

belépő ár

bérlet ár

Kedvez-

mény %-a

belépő ár

bérlet ár

Kedvez-

mény %-a

belépő ár

bérlet ár

Kedvez-

mény %-a

Éves bérlet

630000

162000

74,29%

332500

85500

74,29%

129500

33300

74,29%

168000

43200

74,29%

Féléves bérlet

315000

90000

71,43%

166250

47500

71,43%

64750

18500

71,43%

84000

24000

71,43%

Negyedéves bérlet

157500

54000

65,71%

83125

28500

65,71%

32375

11100

65,71%

42000

14400

65,71%

Havi bérlet

55800

18000

67,74%

29450

9500

67,74%

11470

3700

67,74%

14880

4800

67,74%

Heti bérlet

12600

7200

42,86%

6650

3800

42,86%

2590

1480

42,86%

3360

1920

42,86%

 

Ezen árakkal,  az átlagos belépési adatokkal és 25 %-os medencehasználati bérlet vásárlással számolva a fürdő tervezett bevétele:

Tervezett jegy bevétel

79 792 538 Ft

Tervezett bérlet bevétel

46 964 675 Ft

További megtakarítási lehetőséget jelent ha a nyitvatartási időt rövidítjük, mivel a reggeli órákban az iskolai  úszásoktatáson  kívül 5 – 10 fő jár a fürdőre. A jelenlegi 8-20 óra helyett, 930 – 20 óráig javaslom a nyitva tartás módosítását , ami még így is jelentősen hosszabb a többi fürdőhöz képest. Természetesen az iskolai úszásoktatást a továbbiakban is változatlanul biztosítjuk.

Ezzel a takarítást és a háttérmunkákat nem a hajnali és késő esti időszakban kell elvégezni, amivel munkaidő, így munkabér és pótlék megtakarítás érhető el.

 

A május 1-én kezdődő nyári szezon előtt az intézmény felmérve az igényeket nyári nyitvatartási rendre fogunk javaslatot tenni, aminek megfelelően áprilisban ismét módosítani fogjuk rendeletünket.

A december 9-én megtartott lakossági fórumon elhangzottak az alábbi javaslatok amelyek a rendelettervezeten átvezetésre kerültek:

- Tegyük kötelezővé a szaunában a lepedő használatot.

- Szombaton és vasárnap a nyitvatartási idő legyen 8-20 óráig visszaállítva.

- A tervezetben szereplő úszóbérlet (2óra/alkalom) kiegészítő welness bérlet helyett legyenek  igénybe vehetők  a melegvizes medencék is.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő. Testületet, hogy az átdolgozott tervezet szerint fogadja el a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) számú rendelet módosítását.

 

 

Barcs, 2010. december 10.

 

 

 

Karvalics Ottó


BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…/2010. (…..)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) számú rendelet módosításáról

 

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) számú rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 3.§. (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(10) A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ

-Hétfőtől- péntekig 930órától 20 óráig tart nyitva,

-Szombat- vasárnap 8 órától 20 óráig tart nyitva kivéve az alábbi napokat:

-Húsvét első napján , November 1-én December 25-én – zárva tart.

-December 24-én és december 31-én 12 órától – zárva tart.

-január 1-jén 930 órától 12 óráig – zárva tart.

 

2. §

 

A rendelet 1. sz. melléklete I. része 2011. január 1-jén hatályát veszti, és helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. A sportegyesületek tagjainak bérletvásárlásához adható kedvezmény megállapításának jogát a Képviselő- testület a Polgármesterre ruházza át.

 

3.§

A Képviselő- testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló többször módosított 7/2001.(IV.06.)rendelet 1.számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

 

A Polgármesterre átruházott hatáskörök az alábbi 43. ponttal egészül ki:

43./A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló

10/1995.(IV.28.) számú rendeletben meghatározott , a sportegyesületek tagjainak

bérletvásárlásához adható kedvezmény megállapításának joga.

 

4. §

 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, az 1. számú mellékletben meghatározott

árakat 2011. január 1-től kell alkalmazni.

 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

Barcs, 2010. december 15.

 

1. sz. melléklet

Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ 2011 évben érvényes jegy- és bérlet árak

 

NAPIJEGY

egész nap

16.00 után

Felnőtt (wellness használat nélkül):

1 400 Ft

750 Ft

Felnőtt (wellness használattal, lepedő használat kötelező):

1 800 Ft

900 Ft

Nappali tagozatos diák; nyugdíjas (wellness nélkül):

750 Ft

370 Ft

Nappali tagozatos diák; nyugdíjas (wellness használattal, lepedő használat kötelező):

950 Ft

450 Ft

2 év feletti gyermek (wellness használat nem engedélyezett!):

370 Ft

270 Ft

Gyermek, 2 éves kor alatt (wellness használat nem engedélyezett!):

ingyenes

 

családi jegy ( 2 gyerek + 2 felnőtt teljes szolgáltatásra)

3 540 Ft

2 040 Ft

Szauna használati kiegészítő jegy alkalmanként

Úszóbérlettel (+ 1 óra benntartózkodással) vagy  erre nem jogosító jeggyel rendelkezőknek )

700 Ft

700 Ft

Szekrény használat

ingyenes

kaució: 500 Ft

Vállfa, úszósapka használat

100 Ft

kaució: 500 Ft

Lepedő használat

150 Ft

kaució: 500 Ft

ÚSZÓJEGY

Igénybe vehető medencék: tan- és az úszómedencék.                                                                                Úszósapka használata kötelező! (kaució: 500 Ft)

egész nap

16.00 után

2 órás úszójegy ára:

480 Ft

480 Ft

2 órás úszójegy szauna használattal (+ 1 óra benntartózkodással):

780 Ft

650 Ft

 

Wellness használatnak minősül: finn-, infra szaunák, gőz, hideg kamra, kneipp taposó, jakuzzi használata. A  lepedő használata kötelező.

 

 

BÉRLETEK

Az éves, féléves és negyedéves bérletek a vonatkozó időszak utolsó naptári napjáig, az alkalomra szóló bérlet év végéig, a heti bérlet a váltás napjától 7 napig érvényes,  a  havi bérlet váltás napjától 31 napig érvényes, 2011.12.31-ig tartó időszakra vonatkozóan. A 2011.évre megvásárolt bérletek 2012  évben nem használhatók.

MEDENCE HASZNÁLATI BÉRLETEK

KIEGÉSZÍTŐ WELNESS BÉRLET

FELNŐTT BÉRLET

Éves bérlet

99 000 Ft

63 000 Ft

Féléves bérlet

55 000 Ft

35 000 Ft

Negyedéves bérlet

33 000 Ft

21 000 Ft

Havi bérlet

11 000 Ft

7 000 Ft

Heti bérlet

4 400 Ft

2 800 Ft

 

 

NYUGDÍJAS BÉRLET, DIÁK (14 év feletti nappali tagozatos tanuló)

Éves bérlet

54 000 Ft

31 500 Ft

Féléves bérlet

30 000 Ft

17 500 Ft

Negyedéves bérlet

18 000 Ft

10 500 Ft

Havi bérlet

6 000 Ft

3 500 Ft

Heti bérlet

2 400 Ft

1 400 Ft

 

ÚSZÓBÉRLET  (2 óra/alkalom/nap)

Igénybe vehető medencék: tan- és az úszómedencék. Úszósapka használata kötelező! kaució: 500 Ft/alkalom/nap

 

 

Éves bérlet

43 200 Ft

 

Féléves bérlet

24 000 Ft

 

Negyedéves bérlet

14 400 Ft

 

Havi bérlet

4 800 Ft

 

Heti bérlet

1 920 Ft

 

3 ÓRÁS BÉRLET  teljes welness és medence  használattal – naponta egyszer vehető igénybe

kaució: 500 Ft/nap

Lepedő használata kötelező !

 

 

Éves bérlet

74 700 Ft

 

Féléves bérlet

41 500 Ft

 

Negyedéves bérlet

24 900 Ft

 

Havi bérlet

8 300 Ft

 

Heti bérlet

3 320 Ft

 

GYERMEK BÉRLET (2 - 14 éves életkor, wellness használat nem engedélyezett!)

Éves bérlet

33 300 Ft

 

Féléves bérlet

18 500 Ft

 

Negyedéves bérlet

11 100 Ft

 

Havi bérlet

3 700 Ft

 

Heti bérlet

1 480 Ft

 

ALKALOMRA SZÓLÓ BÉRLETEK

 

10+1 alkalomra szóló bérlet

 

Egész napra

16 óra után

 

Welness használattal

Welness használat nélkül

Welness használattal

Welness használat nélkül

Felnőtt bérlet

18 000 Ft

14 000 Ft

9 000 Ft

7 500 Ft

Nyugdíjas és diák bérlet

9 500 Ft

7 500 Ft

4 500 Ft

3 700 Ft

Gyermek bérlet

Nem engedélyezett!

3 700 Ft

Nem engedélyezett!

2 700 Ft

20+3 alkalomra szóló bérlet

 

Egész napra

16 óra után

 

Welness használattal

Welness használat nélkül

Welness használattal

Welness használat nélkül

Felnőtt bérlet

36 000 Ft

28 000 Ft

18 000 Ft

15 000 Ft

Nyugdíjas és diák bérlet

19 000 Ft

15 000 Ft

9 000 Ft

7 400 Ft

Gyermek bérlet

Nem engedélyezett!

7 400 Ft

Nem engedélyezett!

5 400 Ft

 

Intézményi (óvodai, iskolai) testnevelés keretében heti 1 óra úszásoktatás (az intézmény fizeti):

80 Ft

A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ

-Hétfőtől- péntekig 930órától 20 óráig tart nyitva,

- Szombat vasárnap 8 órától 20 óráig tart nyitva kivéve az alábbi napokat:

-Húsvét első napján , November 1-én December 25-én – zárva tart.

-December 24-én és december 31-én 12 órától – zárva tart.

-január 1-jén 930 órától 12 óráig – zárva tart.