Ma 2024. július 17., szerda, Endre és Elek napja van. Holnap Frigyes napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571 Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.

Pf.sz.: 62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

                                                                                                                             .......sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

a barcsi helyi autóbuszjárat 2011. évi működési költségeiről,

és a szükséges Önkormányzati támogatásról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült:               Barcs Város Képviselő-testülete

              2010. december 15-i ülésére

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete a 120/1997. (VI. 26.) sz. határozatában egyhangúlag elrendelte a helyi autóbusz közlekedés 1997. július 01-től hat járatpárral történő üzemeltetését - igény szerinti növelés fenntartása mellett - azzal, hogy a havonként felmerülő működési költség, és a tényleges bevétel közötti különbözetet a tartalékalap terhére támogatással kiegészíti. A járatok üzemeltetése jelenleg a 2004. december 27-én kelt közszolgáltatási szerződés, illetve annak 2009. december 21-én kelt 3. sz. módosítása mellékletét képező menetrend alapján történik.

 

A Képviselő-testület a 2010. novemberi ülésén fogadta el a Kapos VOLÁN Zrt. 2009. évi beszámolóját, mely alapján 726 e Ft-al támogattuk a helyi közlekedés működtetését, úgy hogy a 33/2010. (IV. 16.) KHEM-ÖM együttes rendelet a „helyi közösségi közlekedés normatív támogatása” tárgyában beadott pályázatunk alapján 297.000.- Ft támogatásban részesültünk, melyet negyedéves részletekben utal a számlánkra a Magyar Államkincstár, és utalunk tovább a Kapos VOLÁN Zrt. számlájára.

 

A fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Kapos VOLÁN Zrt. által javasolt díjak alkalmazásával üzemeltessük a helyi buszközlekedést Barcs Városában.

 

Javaslom továbbá, hogy a 2011. évi működtetési támogatás, és normatív támogatás mértékének alapulvételével, 1 100 eFt működési költséget biztosítsunk a szolgáltatás fenntartására 2011. évben is.

 

Barcs, 2010. december 01.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

 

  1. 1.Barcs Város Képviselő-testülete helyi buszközlekedés működtetésénél az átlag bruttó 3,5 %-os jegyfajtánkénti tarifaemelést, valamint a helyi különjárati autóbusz közlekedés díjszámításánál alkalmazandó legmagasabb díjakat elfogadja. Amennyiben a kötelezően tervezendő 8%-os árbevétel arányos eredmény fölött nyereség keletkezik, a keletkező összeg Önkormányzatunkkal közösen egyeztetve kerül felhasználásra.

 

  1. 2.A Képviselő-testület a 120/1997.(VI.26.) sz. határozat értelmében működtetett helyi buszközlekedést a közszolgáltatási szerződés és annak 2009. december 21-én kelt 3. sz. módosítása mellékletét képező menetrend alapján, a 6 járatpár megtartásával üzemelteti 2011. évben is. Amennyiben a jelenleg alkalmazott menetrendnél kedvezőbb bevezetése válik lehetségessé, abban az esetben a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határoz továbbá arról, hogy a járatok üzemeltetését június 21-től augusztus 31-ig, valamint az iskolai karácsonyi és tavaszi szünetek időszaka alatt szünetelteti.

 

  1. 3.A Képviselő-testület a helyi buszközlekedés 2011. évi üzemeltetésének normatív támogatására pályázatot nyújt be, amennyiben az Országgyűlés által megbízott és felhatalmazott szaktárcák közös rendeletükben erre lehetőséget adnak. Határoz továbbá arról, hogy a szolgáltatás zavartalan működtetése érdekében 1.100.000.- Ft-ot „helyi buszközlekedéshez önkormányzati hozzájárulás” címen a 2011. évi költségvetésébe betervez.

 

Felelős:                                 Karvalics Ottó polgármester

Határidő:               Értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2010. december 01.

                                                                                                                                        Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                                                                     címzetes főjegyző