Ma 2023. április 01., szombat, Hugó napja van. Holnap Áron napja lesz.

Statikus tartalom

Tételek # 
Közmeghallgatás
Meghívó
02. Pályázat benyújtása a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján aBNI Városi Óvodák Hársfa utcai tagóvodájának fejlesztésére
01. Barcs Város Önkormányzata Barcsi Városi Bölcsőde pályázatok lemondás
Meghívó
13. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása
11. Helyi Építési Szabályzat 6. számú módosítása.
12. Az alpolgármester felügyelő bizottsági tagságának ellátásához hozzájárulás kérése
10. Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság tevékenységéről
09. Az Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési jelentése
08. Tájékoztató a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ működéséről
07. Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2012. évi előirányzat módosítása.
06. A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és jóváhagyása
05. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely beszámolója a 2011. évi szakmai tevékenységéről és a 2012. évi munkatervének jóváhagyása
04. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Szivárvány EGYMI, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, a
03. Beszámoló a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Nagyatádi, Barcsi, Csurgói Kistérségi Népegészségügyi Intézete Barcsi Kirendeltségének 2011. évi tevékenységéről
02. Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
01. napirend
Meghívó 2012. április 26-i Képviselő-testületi ülésre
11. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) számú önkormányzati rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
10. Barcs Város önkormányzata …/2012.(….) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról
09. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról
08. Barcs Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
07. Beszámoló a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság tevékenységéről
06. A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások módosítása.
05. Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 2012. évre vonatkozó fejlesztési tervének jóváhagyása.
04. „BARCS VÁROS” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2011. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
03. BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2011. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása valamint vezetői tisztségviselő és könyvvi
02. Beszámoló a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére történő vagyonátadásról
01. napirend
Meghívó 2012. május 17-i Képviselő-testületi ülésére
1. A geotermikus közműrendszer megvalósítása.
Meghívó 2012. május 31-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésére
15. Bajcsy Zs. - Nagyhíd utcai kereszteződés forgalomtechnikai és környezetrendezése
14. Barcs, Rinya utca 359/4 hrsz-ú lakóépület bontása
13. Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság tevékenységéről
12. Tájékoztató Barcs Város Önkormányzata 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
11. Barcs Város Önkormányzata 12/2004.(III.26.) számú a köztisztaság fenntartásáról és a zöldterületek gondozásáról szóló rendelete felülvizsgálatáról
10. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) számú rendeletének módosításáról
09. Barcs Város Önkormányzata l7/l999./VII.2./ számú a közterületek használatáról és a kifizetendő díjak mértékéről szóló rendelete felülvizsgálata
08. Tájékoztató Barcs Város sportéletéről
07. A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzési-szervezési Társulás Társulási megállapodásának módosítása
06. Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendők
05. A 2012/2013. tanévben a közoktatási intézményekben indítható óvodai, iskolai, napközis, kollégiumi csoportok számának engedélyezése
04. A BNI Bölcsőde nyitva tartása szüneteltetésének jóváhagyása
03. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása.
02. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI valamint a Polgármesteri Hivatal és a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely továbbá a Városi Könyvtár közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyás
01. napirend
Napirend előtt
Meghívó 2012. június 21-én tartandó Képviselő-testületi ülésre
2. Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezése, valamint a munkabérhitel szerződés megkötése
1. Barcs Város Önkormányzatának a Get-Energy Kft-vel való, egyszerűsített energetikai audit tárgyában megbízási szerződés megkötése
Meghívó 2012. június 29-én tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre
05. Barcs Város Önkormányzatának a Get-Energy Kft-vel való, egyszerűsített energetikai audit tárgyában megbízási szerződés megkötése
04. Beszámoló az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság tevékenységéről
03. Beszámoló a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága lakásgazdálkodási tevékenységéről
02. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatói teendőinek ellátása
01. napirend
Meghívó 2012. július 26-i Képviselő-testületi ülésre
01. A Járóbetegellátó Intézmények alapító okiratának módosítása
Meghívó 2012. augusztus 27-i rendkívüli képviselő-testületi ülésre
9./ Barcs Város Önkormányzata …/2012.(…...) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról
8./ Barcs Város Önkormányzata 12/2004.(III.26.) számú a köztisztaság fenntartásáról és a zöldterületek gondozásáról szóló rendelete felülvizsgálata
7./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2207.(III.30.) rendeletének módosításáról
6./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása
5./ A BNI Bölcsőde Szakmai programjának módosítása és jóváhagyása
4./ Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi I. félévi költségvetésének teljesítéséről
3./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(III.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2./ Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2012. évi előirányzat módosítása
01. napirend
Meghívó 2012. szeptember 13-i Képviselő-testületi ülésre
12. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása.
11. Barcs volt „Május 1 parkerdő” közterület elnevezése
10. Az önkormányzat vagyonáról, vagyonhasznosításáról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010.(II.05.) önkormányzati rendelet módosítása
09. A köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtétele.
08. A helyi építési szabályzatról szóló 15/2002.(IX.27.) sz. rendelet módosítása
07. Barcs Város Önkormányzatának 18/2002.(XII.05.) számú az állatok tartásáról szóló rendelete és egyéb önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.
06. Beszámoló a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
05. Beszámoló a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
04. A költségvetési szervek 2013. évi ellenőrzési terve
02. A KAPOS VOLÁN Zrt. 2011. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges önkormányzati támogatásról
01. napirend
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2012. október 18-án tartandó ülésére
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2012. november 13-án tartandó rendkívüli ülésére
19. Pályázat kiírása a barcsi helyi autóbuszjárat 2013. évtől történő üzemeltetésére, és új szolgáltatási szerződés megkötésének előkészítése
18. Barcs város közigazgatási területén lévő fák gallyazása
17. Barcs Város közigazgatási területe közterületén lévő nyárfák kivágása
16. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében Barcs Város közigazgatási területén kialakításra kijelölt 18 db szelektív hulladékgyűjtő sziget helyének módosításáról
15. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a 29/2011. (XII.30.) számú, az építmény és telekadóról szóló, valamint a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30/2011. (XII.30.) számú önkormányzati rendeletek módosításáról
14. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
13. Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről
12. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás és Munkaszervezete 2013. évi működése
11. Beszámoló a többcélú kistérségi együttműködés tapasztalatairól, a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
10. A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2013. évi keretösszegének megállapítása
09. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004.(IV.30.) számú rendelet módosításáról
08. A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2012. évi tapasztalatai
07. Tájékoztató a 2012. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról
06. Kivonat a Szociális Központ ellenőrzési jelentéséből
05. Beszámoló a Szociális Központ 2011-2012. évi tevékenységéről
04. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények létszám előirányzatának és a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének és finanszírozási tervének módosításáról
03. Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő változásokról és a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről
02. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
01. A 2012. évi munkaterv módosítása.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2012. november 22-én tartandó ülésére
04. A Szivárvány EGYMI és a BNI köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek

Alkategóriák