Ma 2023. szeptember 23., szombat, Tekla és Líviusz napja van. Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

MEGHÍVÓ

 

BARCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. DECEMBER 22-ÉN, (CSÜTÖRTÖKÖN) 9.00 ÓRAKOR TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

 

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Beszámoló a kérdésekre adott válaszokról

A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés vállalkozói árának költségelemzése alapján történő közszolgáltatói díj megállapítása

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet módosításáról

 

A barcsi helyi autóbuszjárat 2012. évi működési költségei és a szükséges önkormányzati támogatás, és a menetrend módosítása

 

Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról

Tájékoztató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2012. évre elszámolható vízterhelési díj mértékéről

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) számú rendelet módosításáról

 

Tájékoztató a 2011. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról

 

A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2011. évi tapasztalatai

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004.(IV.30.) számú rendelet módosításáról

 

Beszámoló a Barcsi Szociális Központ 2009-2010. évi tevékenységéről

 

Kivonat a Barcsi Szociális Központ utóellenőrzési jelentéséből

 

A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 

Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében általános gazdálkodási tartalék növelése

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények 2011. évi költségvetésének módosítása

 

A Szivárvány EGYMI 2011. évi pótelőirányzat iránti kérelme

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálata

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének megállapítása

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 22/2003. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2011. (….) önkormányzati rendelete az építmény és telekadóról

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete…/2011. (…) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

 

Barcs Város Képviselő-testületének rendelete a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendeletének módosításáról

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) számú rendeletének módosításáról

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása

 

A Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása

 

Barcs Város közigazgatási területén a közterületen lévő nyárfák kivágása

 

Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

 

 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT TISZTELETTEL VÁR

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Választás 2022