Ma 2024. június 21., péntek, Alajos és Leila napja van. Holnap Paulina napja lesz.

2011. december 22.

Tételek # 
01. napirend
02. Tájékoztató a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól
03. A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés vállalkozói árának költségelemzése alapján történő közszolgáltatói díj megállapítása
04. Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testülete rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) rendelet módosításáról
05. A barcsi helyi autóbuszjárat 2012. évi működési költségeiről, a szükséges Önkormányzati támogatásról, és a menetrend módosítása
06. Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról
07. Tájékoztató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2012. évre elszámolható vízterhelési díj mértékéről
08. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) sz. rendeletének módosításáról
09. Tájékoztató a 2011. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról
10. A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2011. évi tapasztalatai
11. Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testületének rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004. (IV.30.) számú rendeletének módosításáról
12. Beszámoló a Barcsi Szociális Központ 2009-2010. évi tevékenységéről
13. Kivonat a Barcsi Szociális Központ utóellenőrzési jelentéséből
14. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása
15. Barcs Város Önkormányzata 2011.évi költségvetésében általános gazdálkodási tartalék növelése
16. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények 2011. évi költségvetésének módosítása
17. A Szivárvány EGYMI 2011. évi pótelőirányzat iránti kérelme
18. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
19. A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálata
20. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének megállapítása
21. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 22/2003. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
22. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2011. (….) önkormányzati rendelete az építmény és telekadóról
23. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete…/2011. (…) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
24. Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testületének rendelete a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendeletének módosításáról
25. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) számú rendeletének módosításáról
26. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
27. A Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása
28. Barcs Város közigazgatási területén a közterületen lévő nyárfák kivágása
Meghívó