Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

                                                                                                          ……sz. napirend

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

A Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

alapító okiratának módosításáról

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. december 22-i ülésére

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményen belül sikeresen megvalósult egy beruházás, amely keretében sószobát alakítottak ki.

A só-szoba használatát szeretnék Barcs Város lakóinak a számára is elérhetővé tenni, ezért szükséges az intézmény alapító okiratban meghatározott tevékenységi körének a kiegészítése az alábbiak szerint:

Az alapító okirat 4. pontjában szereplő „Szakfeladatok” felsorolását bővíteni kell

960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás szövegrésszel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést fogadja el!

Barcs, 2011. december 22.

               Karvalics Ottó

                 Polgármester

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1 . mellékletét képező, a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja. Felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

            Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint


A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. december 22.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

       címzetes főjegyző