Ma 2024. június 19., szerda, Gyárfás napja van. Holnap Rafael napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

A l p o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459.

 

 

 

 

                                                                                              ………. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

 

Barcs Város közigazgatási területén a közterületen

lévő nyárfák kivágásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. december 22-i ülésére

 

Barcs Város Képviselő-testülete 2011. január 27-i ülésén megtárgyalta Barcs Város közigazgatási területén a közterületen lévő nyárfák kivágásáról szóló előterjesztést, amelyben az alábbi ütemezést fogadta el:

„Barcs város belterületi részén, közterületen elhelyezkedő összesen 137 db nyárfa évenkénti 30 db-os kivágása és újraültetésének ütemezése esetén a fakivágás időtartama 4 év 6 hónap.”

 

Az idei évben a Városgazdálkodási Igazgatóság az önkormányzati tulajdonban lévő, Szabadidő Központban (278 hrsz.) elhelyezkedő közpark területéről összesen 27 db nyárfát vágott ki.

A következő ütemben 2012. január 01 – 2012. március 31. között az elfogadott ütemezés szerint az alább felsorolt 30 db nyárfa kerülne kivágásra:

- 4 db új Járóbetegellátó parkolója mellett (89/1 hrsz.)

- 26 db Szabadidő Központban – csapadék árok (278 hrsz.).

 

A kivágás és az újratelepítés költségeit a faeladásból fedezik, arra plusz forrást nem igényelnek.

 

Pótlási javaslat: 30 db magas kőris fajtájú fákkal tervezett, amelyek a kivágott fák helyén kerülnek telepítésre.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szabadidő Központban lévő közparkban, és az új Járóbetegellátó parkolója mellett elhelyezkedő összesen 30 nyárfa kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását adja meg.

 

 

Barcs, 2011.12.08.

 

 

                                                                                                           Racsek József

                                                                                                          alpolgármester

                                                                                                         

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdont képező, Szabadidő Központban (278 hrsz.) elhelyezkedő közparkban lévő 26 db, és az önkormányzati tulajdonban lévő 89/1 helyrajzi számú területen 4 db nyárfa kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja, a pótlási kötelezettség vállalása mellett.

 

Felelős:            Racsek József

Határidő:          értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011.12.08.

 

 

                                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                         címzetes főjegyző