Ma 2024. július 21., vasárnap, Dániel és Daniella napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

                                                                                                          ……. sz. napirendi pont

Előterjesztés

 

Barcs Város Önkormányzata 2011.évi költségvetésében általános gazdálkodási tartalék növeléséről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. december 22-i ülésére


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) számú Kormányrendelet 67. § (1) szerint a helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja és a 68. § (3) alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

Az általános gazdálkodási tartalék növelésére azért van szükség, mert a Barcsi Nevelési és Oktatási intézmények 2011. november 22-i kérelmében 132.643 eFt, továbbá a Szivárvány EGYMI 2011. november 30-i kérelmében 7.500 eFt bevételi pótelőirányzatot kért, mindösszesen 140.143 eFt bevételi pótelőirányzatot, melyet az önkormányzat az általános gazdálkodási tartalék terhére tud biztosítani.

Az általános gazdálkodási tartalék előirányzat növelésének módja:

Az ÖNHIKI második fordulójában 2011. novemberében kapott támogatás 75.000 eFt, melyet a tartalék növelésére fordítunk, továbbá a likvid hitel előirányzatának növelése 65.143 eFt-tal, (az ÖNHIKI első fordulójában kapott támogatást, 122.529 eFt-ot a likvid hitel előirányzatának csökkentésére fordítottuk).

A fentiek alapján az általános gazdálkodási tartalék növekedése mindösszesen 140.143 eFt.

A jelenlegi módosítással és a költségvetési rendelet további általános gazdálkodási tartalékot érintő tételek átvezetése után az általános gazdálkodási tartalék 159.769 eFt lesz.

Barcs, 2011. december 08.

Karvalics Ottó

             Polgármester

 

Határozati javaslat

 

Barcs Város Képviselő-testülete az általános gazdálkodási tartalékát növeli az ÖNHIKI második fordulójában kapott 75.000 eFt támogatással, valamint az 65.143 eFt likvid hitel előirányzat növelésével.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:       értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam

Barcs, 2011. december 08.

                                                                                            Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző