Ma 2024. július 18., csütörtök, Frigyes napja van. Holnap Emília napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf. 62., Tel.: 82/463-176

                                                                                                     ………….napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 22/2003. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Készült:

Barcs Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

2011. december 22-i ülésére

Indoklás

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 2012. január 1-én hatályba lépő módosítása újraszabályozza az adó beszedésére kötelezettek körét az idegenforgalmi adó vonatkozásában.

Barcs Város Önkormányzata 22/2033. (XI.28.) számú, az idegenforgalmi adóról szóló rendelete 5. § -ában sorolta fel az adó beszedésére kötelezett személyek körét, azonban a törvényi változások miatt ezt a szakaszt módosítani szükséges.

A 2012. január 1-én hatályba lépő szabályozás szerint az adó beszedésére kötelezett a fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az idegenforgalmi adó módosításáról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Barcs, 2011. december 6.

                                                                                         Karvalics Ottó

                             Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

………../2011. (….) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, a helyi közszolgáltatások biztosítása, a feladatok ellátásához szükséges bevételek kiegészítése érdekében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében, 5. § b) pontjában, és a 6. § -ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el

 

1. §

Barcs Város Önkormányzata 22/2033. (XI.28.) számú, az idegenforgalmi adóról szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 1.§ - alapján fizetendő adót a külön jogszabályban meghatározott[1] jogosult szedi be.

2. §

(1) A Rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2) A Rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Barcs, 2011. december 22.

Karvalics Ottó                                                                   Balázsné dr. Vástyán Krisztina

Polgármester                                                                                címzetes főjegyző  [1] A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény