Ma 2024. július 21., vasárnap, Dániel és Daniella napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

Szivárvány EGYMI

Igazgatójától

7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

Tel: 82-463-353

……..sz. napirendi pont

Előterjesztés

a Szivárvány EGYMI 2011. évi pótelőirányzat iránti kérelméről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

         2011. december 22.-i ülésére

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Kormányrendelet 68. §. (3) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.”

 

 

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1)-(2). bekezdése szerint:

(1) „A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az átcsoportosítás jogát az általa meghatározott keretek között, a bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja.”

Az intézmény 2011. évi költségvetése nem tartalmazza a 2010. évről áthozott, ki nem fizetett szállítói számlák összegét, ezek összege: 5 446 ezerFt.

Az évközi normatíva lemondás 6 737 ezerFt összegű előirányzat csökkenést eredményezett, amely abból adódott, hogy a kollégista gyermekek normatíva igényléséből le kellett mondani az étkezői létszámot.

2011. 03. 01.-től a BNI átvette a „diszes” terápiát (a Deák Ferenc Általános Iskolában és az Arany János Általános Iskolában tanuló dislexiás, disgraphiás , discalculiás gyermekek ellátása), amely a Szivárvány EGYMI-nek 5 000 ezerFt normatíva kiesést jelent az idei évben.

A 2011. évi költségvetés becslése jónak mondható, de a fenti bevétel kiesések, valamint a takarékos gazdálkodás és a nyertes pályázati bevételek egyenlege mindösszesen csupán 7.500 ezerFt pótelőirányzat kérését teszik indokolttá.

Dologi kiadásokra :             3.547 eFt,

Kifizetetlen számlák:           3.953 eFt,

Összesen:                            7.500 eFt

Kiadási előirányzat növekedés

Dologi kiadások                             7 500 ezer Ft

Dologi kiadások összesen:                                   7 500 ezer Ft

 

Bevételi előirányzat növekedés

Intézmény finanszírozás            7 500 ezer Ft

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzatok módosításáról szóló előterjesztést szíveskedjen elfogadni.

Barcs, 2011. december 8.    

Szemere Márta

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány EGYMI pótelőirányzat igénylési kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A Szivárvány EGYMI intézményfinanszírozás előirányzata 7 500 ezer Ft-tal nő, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 7 500 ezer Ft-tal nő.

A 7 500 ezer Ft–t a költségvetés általános gazdálkodási tartalékának terhére biztosítsa.

Felelős: Karvalics Ottó Polgármester a határozat közléséért

            Szemere Márta igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: Értelem szerint


A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. december 8.

             Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                  Címzetes főjegyző