Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Móricz Zsigmond

Művelődési Központ

és Dráva Közérdekű Muzeális

Kiállítóhely

Igazgatójától

7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

 

 

 

                                                                                                          ……sz. napirend

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Szervezeti és Működési szabályzatának

módosításáról

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. december 22-i ülésére

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. július 28-i ülésén a 165/ 2011.(VIII. 28) sz. határozata 2. pontjában jóváhagyta a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító okiratát módosító okiratot.

 

A Magyar Államkincstár az általa vezetett Törzskönyvi nyilvántartásba a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhelyet 2011. augusztus 22-én bejegyezte.

 

A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 2011. november 11-én hozott határozatával módosította a működési engedélyt a Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely tekintetében.

 

Az alapító okirat és a működési engedély változása miatt szükséges volt az intézmény szervezeti és működési szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) módosítani, a változásokat átvezetni.

A szükséges egyeztetéseket lefolytattuk.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 16.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján a közalkalmazotti közösség jóváhagyta az SZMSZ tervezett módosítását.

 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján az intézményben működő szakszervezet véleményezte az SZMSZ tervezett módosítását.

 

A Muzeális Intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdése b) pontja alapján az önkormányzat, mely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn, jóváhagyja az által fenntartott közművelődési intézmény szervezet és működési szabályzatát.

 

Az alapító okiratban jelzett változtatások átvezetésén túl a következő módosítások voltak indokoltak:

Az SZMSZ 1. sz. mellékletének (Az intézmény nyitvatartási rendje) megváltoztatására a lecsökkent dolgozói létszám, a kihasználatlanság és a két intézmény összevonása miatt volt szükség.

Az SZMSZ 5. sz mellékletének módosítását (Az önkormányzati vagyon intézményi hasznosításának szabályai) a megváltozott gazdasági helyzet indokolja. Terembérleti díjak és eszközök bérbeadási díjában történt emelés, figyelembe véve azt, hogy az emelés ne legyen olyan mértékű, ami a bérbeadást ellehetetlenítené.

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint hagyja jóvá a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Szervezeti és Működési Szabályzatát.

 

 

Barcs, 2011. december 7.

 

 

                                                                                                                      Veszner Ádámné

                                                                                                                                                                                                                                                           igazgató

 

Határozati javaslat:

 

 1. 1.Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletét képező, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja.

 

 1. 2.Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításokkal történő egységes szerkezetbe való foglalását, valamint a hatályos jogszabályok szerint annak nyilvánosságra hozatalát.

 

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

            Veszner Ádámné igazgató a határozat végrehajtásáért

 

Határidő: 2011. december 31.

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. december 8.

 


                                                                       Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                  címzetes főjegyző

 

 

 

 

 1. melléklet


 

 

1.)   Barcs Város Képviselő-testülete a MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS DRÁVA KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT (továbbiakban SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:

 

Az SZMSZ címének megnevezésében a költségvetési szerv neve a következőre változik:

 

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

 

Az intézmény működését meghatározó legfontosabb jogszabályok fejezet az alábbiakkal egészül ki:

Az intézmény működését meghatározó legfontosabb jogszabályok:

 

Barcs Város Önkormányzata 165/2011. (VII. 28.) számú határozata

 

Az SZMSZ I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 1. pontja helyébe az alábbi elnevezés kerül:

1).Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

 

 

Az SZMSZ I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 3.pontja helyébe az alábbi elnevezés kerül:

3.) Az intézmény típusa: művelődési ház és kiállítóhely

 

 

Az SZMSZ I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 5. pontja a következő telephellyel egészül ki:

5). Az intézmény telephelyeinek címe: Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (Barcs, Széchenyi u.22.)

             - hrsz: 173

           -   Területe: 2295 m2

-   Jellege: kiállítóhely

-   Alapítási éve: 1979 (Jogelőd intézmény Dráva Múzeum)

(Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága kezelésében 1979-1991. december 31-ig, Barcs Város Önkormányzata tulajdonában 1992. január 1-től)

 

- létrehozataláról szóló határozatok: Barcs Város Önkormányzata 165//2011. (VII. 28.)

 

 

______________________________________________________

 1. Barcs Város Képviselő-testülete 66/2008. (III. 20.) határozata
 2. Barcs Város Képviselő-testülete 133/2009. (VI. 18.) határozata
 3. Barcs Város Képviselő-testülete 62/2011. (III. 17.) határozata
 4. Barcs Város Képviselő-testülete 165/2011. (VII. 28.) határozata

 

 

- működési engedélyének száma és kelte: MK/116525/2011 Budapest, 2011. november 14.

- postai címe: 7570 Barcs, Széchenyi u. 22.

- telefonszáma: +36-82-462-817

- telefon- és fax száma: +36-82-463-207

- e-mail címe: drava.barcs@freemail.hu

 

 

SZMSZ I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet a következő 6. ponttal egészül ki, a számozás ennek megfelelően változik:

 

6.)   Jogszabályban meghatározott közfeladata (2), (4):

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény alapján a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színtér biztosítása, valamint a kulturális javak meghatározott anyagának megőrzése, kiállításokon és más módon történő bemutatása.

 

 

Az SZMSZ I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 7. pontjánakSzakfeladatok” bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

910203 múzeumi kiállítási tevékenység (4)

910204 múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység (4)

 

 

Az SZMSZ I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 14. pontja helyébe az alábbi pont kerül :

14.) Az Alapító okirat :

 

- kelte: 2011. augusztus 12., 2011.október 1-i hatállyal

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 84/1996. (V.24.) sz. határozatával elfogadott alapító okiratnak a képviselő-testület 279/2011. (XI.22.) sz., a 46/2004. (III.18.) sz. határozatának 4. pontjával, a 288/2005. (IX.22.) sz. határozatával, a 262/2005. (X. 27.) sz.

határozatával 31/2006. (VI. 15.) sz. határozata 1. pontjával, a 114/2007. (VI.21.) sz. határozata 3. pontjával, 164/2007. (IX.20.) sz. határozatával, 215/2007. (XI.22.) sz. határozatával, 9/2008. (I.24.) sz. határozata II./5. pontjával, valamint 66/2008 (III.20.) sz. határozatának II/3. pontjával, 133/2009. (VI.18.) sz. határozatának 2.3. pontjával, 62/2011(III.7.) sz. határozatának 2. pontjával, valamint 165/2011. (VII. 28.) számú határozatának 2. pontjával módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege.

 

 

Az SZMSZ I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 16. pontja helyébe az alábbi pont lép:

 

16.) A szerv engedélyezett létszáma: 8 főfoglalkozású 2 részfoglalkozású alkalmazott

 

________________________________________________

 1. Barcs Város Képviselő-testülete 66/2008. (III. 20.) határozata
 2. Barcs Város Képviselő-testülete 133/2009. (VI. 18.) határozata
 3. Barcs Város Képviselő-testülete 62/2011. (III. 17.) határozata
 4. Barcs Város Képviselő-testülete 165/2011. (VII. 28.) határozata

Az SZMSZ I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 18.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony” ponttal egészül ki:

18.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (2):

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.

 

 

Az SZMSZ II. RÉSZ AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE fejezet 1.) Az intézmény szervezeti felépítése pontja helyébe az alábbi ábra lép:

 

 

    

1.)    Az intézmény szervezeti felépítése:

 

Igazgató

 

 

                                      

 

Kiállítóhely

közművelődési szakalkalmazott

 

Művelődési Központ

Közművelődési szakalkalmazottak

 

                  

 

 

Megbízási díjas csoportvezetők

 
 

Részfoglalkozású faluházi gondnokok

 
 

Művelődési központ takarítók

 
 

Kiállítóhely teremőr/takarító

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az SZMSZ II. RÉSZ AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE fejezet 2.) A fő munkafolyamatok és felelőseik bekezdés „Az intézmény élén az igazgató áll” pontja az alábbiakkal egészül ki:

Az intézmény élén az igazgató áll:

- irányítja és ellenőrzi a kiállítóhely gazdálkodását, szponzorok megkeresésével, díjazás ellenében nyújtott szolgáltatások megteremtésével és pályázatok elkészítésével szélesíti az intézmény pénzügyi lehetőségeit;

- gondoskodik arról, hogy az intézmény kiállítóhelyhez méltó módon illeszkedjék a város kulturális életéhez, emelje kiemelt rendezvényeinek rangját, megfelelő szerepet töltsön be az élő emberi alkotókészség és természet szépségeinek bemutatásában, a kulturális értékek megtartásában és újrateremtésében, megmutassa a város és környéke vonzó egyediségét, erősítse a hazai és külföldi látogatók iránta megmutatkozó érdeklődését;

- felelős az önkormányzati, vagy egyéb tulajdonban lévő és a kiállítóhely kezelésére bízott vagyontárgyak védelméért, folyamatosan ellenőrzi a gyűjtemény és a és kiállítóhely épületének állapotát, és a rendelkezésre álló források függvényében gondoskodik a karbantartásról, felújításról;

 

 

 

Az SZMSZ II. RÉSZ AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE fejezet 2. pontjának „Szakmai feladatok végzése” bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

Szakmai feladatok végzése:

1). A munkaköri leírásban meghatározott közművelődési részterületeknek megfelelő tervező, előkészítő, koordináló, operatív munka végrehajtása.

   Felelősök: közművelődési szakalkalmazottak.

 

- A közművelődési feladatok végrehajtásában közreműködnek: megbízási díjas csoportvezetők.

 

2). A munkaköri leírásban meghatározott múzeumi közművelődési szakember részéről tervező, előkészítő, koordináló, operatív munka végrehajtása.

Felelős: múzeumi közművelődési szakember

 

2.1. Törzsanyag

A Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely törzsanyagát, a 2011. szeptember 30-tól megszűnt Dráva Múzeumtól vette át. A továbbiakban a kiállítóhely állományát vásárlással, gyűjtéssel, cserével, hivatalos átadással, saját előállítással nem gyarapíthatja – kivéve az adományozás útján megszerzett műtárgyakat, melyeket - a 2/2010. (I.14.) OKM rendelet 16.§ valamint a 20/2002 NKÖM 22§. (1) rendeletét figyelembe véve - kiállításában bemutathatja.

2.2. Letét

A kiállítóhely a 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 48.§. értelmében nem szerződhet múzeumi letétre:

- Ezért más tulajdonában levő kulturális javakat, határozott időre szóló, írásbeli szerződés alapján megőrzésre nem vehet át.

 

2.3  Nyilvántartás:

A múzeumi tárgyakról nyilvántartást kellett vezetni. A múzeum raktáraiban csak és kizárólag olyan tárgyakat lehet tárolni, melyeknek nyilvántartásba vétele megtörtént. A leltárkönyvek 2011. szeptember 30. dátummal lezárásra kerültek.

A törzsanyag nyilvántartásának legfontosabb eszközei a gyűjteményi leltárkönyvek, melyeket lemezszekrényben elzárva kell elhelyezni és tárolni. A leltárkönyvek szabályszerű vezetéséért a múzeumi közművelődési szakember felelős. A gyűjteményi tárgyak adatait a hagyományos papíralapú leltárkönyv mellett a Dráva Múzeum digitális adatbázisában is rögzítve lettek.

2.4. Raktározás:

A muzeális tárgyakat gyűjteményi raktárakban kell tárolni. A raktári rend kialakítása, amely optimálisan a gyűjteményi anyagfajták (fa, fém, textil, papír, üveg, stb.) igényeinek megfelelően és szaktudományos szempontok alapján történt. Gyűjteményi raktárakban csak leltározott múzeumi tárgyak helyezhetők el.

2.5A kiállítóhely gyűjteményének kutathatósága, másolása, fényképezése:

Külső kutató számára a kiállítóhely gyűjteményben történő kutatáshoz, a tárgyakról fénykép vagy másolat készítéséhez a kiállítóhely igazgatójának előzetes írásbeli engedélye szükséges. Az engedélykérelemben meg kell jelölni a kutatás, fényképezés, másolás célját, a felhasználás módját, a másolandó írásos vagy képi anyag tulajdonjogát, a másolatok felhasználhatóságának feltételeit.

2.6                                      A gyűjtemény revíziója:

A revízió a múzeumi gyűjtemény módszeres felülvizsgálata, a gyűjteményi anyag ellenőrzése, a leltárkönyvek és más nyilvántartások adataival való egyeztetés alapján. A revíziót legalább két szakember végzi, az utolsó revíziót követő tíz éven belül.

2.7. Szakanyag selejtezése, törlése:

Gyűjteményi anyagot selejtezni csak az igazgató engedélyével és szakfelügyeleti szerv vagy minisztérium előzetes hozzájárulásával lehet. A selejtezést 3 főből álló selejtezési bizottság végzi, amelynek tagjait az igazgató jelöli ki. A selejtezésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az igazgató jóváhagyás végett a szakfelügyeleti szervhez juttat el. Muzeális tárgy leltárkönyvből történő törlését csak szakfelügyeleti szerv vagy minisztérium engedélyezheti. Az engedély számát a leltárkönyvben fel kell tüntetni. Kiselejtezett tárgy kiállítóhely dolgozó tulajdonába nem kerülhet, továbbadásáról, értékesítéséről, megsemmisítéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a selejtezési bizottság jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

 

Technikai-műszaki feladatok:

Az intézmény üzemeltetésével kapcsolatos technikai, műszaki feladatok végrehajtása, az intézményi tevékenység technikai feltételeinek biztosítása, kiszolgálása.

Felelősök: gondnokok

 

Az SZMSZ II. RÉSZ AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE fejezet 3 pontjának „Helyetteítés rendje” pontja   az alábbiakkal egészül ki:

 

 

3.)   A helyettesítés rendje

Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos hatáskörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel a vezetői pótlék nélkül – a “Közművelődési szakember (II.) szakalkalmazottak (kiállítóhely, művelődési központ) helyettesítik.

Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét.

Az egyéb munkakörök helyettesítési rendjét az SZMSZ 4. számú melléklete tartalmazza.

 

Az SZMSZ II. RÉSZ AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE fejezet 4. pontja az alábbiakkal egészül ki :

4.) Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja

Az intézmény a tevékenységét csak más intézményekkel (elsősorban a közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményekkel) való rendszeres együttműködés keretében tudja ellátni. Az együttműködés konkrét formáit és feladatait minden évben a tanévkezdés időszakában kell áttekinteni és a következő évre meghatározni.

 

Képviseleti jog

 

Az intézményt az önkormányzati szervnél, hatóságoknál és minden külső szervnél az igazgató, akadályoztatása esetén a munkakört ellátó szakalkalmazott képviseli.

Pénzügyi és gazdasági témákban az intézmény képviseletét az igazgató és a művelődési központban dolgozó “Közművelődési szakember (II.) szakalkalmazott képviseli.

 

 

 

 

Az SZMSZ II. RÉSZ AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE fejezet 5. pontja az alábbiakkal egészül ki :

 

5.) A munka szervezése, munkaértekezletek rendje :

 

a./ Heti munkamegbeszélés:

     Résztvevői: igazgató, művelődésszervezők, múzeumi közművelődési szakember, szükség szerint a megbízási díjas csoportvezetők.

   Rendszeressége: hetente egyszer, illetve szükség szerint

 

 

a./ Vezetői munkaértekezlet:

     Résztvevői: igazgató, gazdasági vezető, kulturális- és múzeumi közművelődési szakemberek

     Rendszeressége: havonta és szükség szerint.

 

 

Az SZMSZ II. RÉSZ AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE fejezet 6.1. pontja helyébe az alábbi pont lép :

6.1 Az intézmény hivatalos levelezés során használatos bélyegzői és azok felirata:

Hosszú bélyegzők:

MÓRICZ ZSIGMOND

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS DRÁVA KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 9.

Tel.: 82/463-125

 

 

 

 

 

MÓRICZ ZSIGMOND

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS DRÁVA KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY

7570 Barcs, Széchenyi u. 22.

Tel.: 82/463-125

 

 

BARCS VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Adószám: 15397191-2-14

Szlsz.: 11743057-15397191-10120006

1.

 

 

 

 

Körbélyegző:

 

MÓRICZ ZSIGMOND

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS DRÁVA KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS

KIÁLLÍTÓHELY

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 9.

Tel.: 82/463-125

 

 

 

 

A bélyegzők használatára jogosultak:
körbélyegző: az igazgató;
hosszú bélyegző: a hivatalos levelezéssel megbízott „művelődésszervező (1)” munkatárs és a múzeumi közművelődési szakember

 

 

Az SZMSZ III. RÉSZ „AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE” fejezet A.) 2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

 1. A.2. Az intézmény kiállítóhelyének köz- és alapfeladatai:

- Alapvető feladata a kiállítóhelyen folyó kulturális tevékenység megismertetetése, propagálása, reklámozása a városban és környékén, országosan és alkalmanként külföldön is azzal a céllal, hogy közönséget szervezzen a kiállítóhely rendezvényeire;

 

- A kiállítóhely anyagának megóvása és kutathatóságának biztosítása, közkinccsé tétele, elsősorban kiállításokon keresztül történő bemutatással, valamint a kiállítóhely muzeológiai tárgyú foglalkozásain, rendezvényein, illetve a tudományos és amatőr kutatóknak, érdeklődőknek nyújtott információ-szolgáltatással;

Együttműködik az ország és a megye más kiállítóhelyeivel, a város kulturális szervezeteivel, művelődési intézményeivel.

- A kiállítóhely nem gyűjthet, nem dolgozhat fel és nem végezhet tudományos tevékenységet, feladata a gyűjtemény kiállításon való bemutatása és annak megőrzése, állagmegóvása.

Az SZMSZ IV. RÉSZ   „A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÉRDÉSEK” fejezet1. pontja az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki:

1. a) Móricz Zsigmond Művelődési Központ nyitva tartása:

Az intézmény hétfőtől-péntekig 7:30 - 20.00 óráig, szombaton 14.00 – 22.00 óráig áll a látogatók rendelkezésére.

A nyitva tartási idő rendezvények esetén ettől eltér, ennek meghatározása - vendégrendezvények esetén engedélyezése - az igazgató hatásköre.

 

1.b) Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely nyitva tartása a látogatók számára:

hétfő: szünnap

kedd – csütörtök: 10-12 óráig és 14-16 óráig

péntek: 8-12 óráig

szombat: 9-12 és 13-16 óráig

vasárnap: szünnap

A kiállítóhely látogatására bejelentkező vendégek fogadását úgy kell előjegyezni, hogy az lehetőleg látogatási időre essen. Kivételes esetben ettől eltérhetnek, de a dolgozók munkaidejét akkor is szem előtt kell tartani. A kiállítóhely nyitvatartási rendjéről – mely eltérhet a dolgozók munkarendjétől – az igazgató külön utasításban rendelkezik.

A dolgozók munkarendjével kapcsolatosan a munkaköri leírás az irányadó.

 

 

Az SZMSZ IV. RÉSZ   „A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÉRDÉSEK” fejezet 5. pontja A kulturális és közgyűjteményi szakemberek szervezett képzése az alábbiakkal egészül ki:

5.) A kulturális és közgyűjteményi szakemberek szervezett képzése

a) A szervezett képzésre jogosultak köre:

Az intézmény dolgozói közül a szervezett továbbképzésben való részvételi jogosultság és a normatív hozzájárulásban való részesedés lehetősége a kulturális feladatellátó munkakörökben, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben foglalkoztatott szakemberekre terjed ki (közművelődési szakember I-II-III., múzeumi közművelődési szakember).

 

 

Az SZMSZ IV. RÉSZ   „A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÉRDÉSEK” fejezet 6. pontja Az intézmény dolgozóinak munkarendje az alábbiakkal egészül ki:

 

6) Az intézmény dolgozóinak munkarendje:

 

A kiállítóhelyen szakmai és munkabiztonsági szempontokból 2 fő jelenléte szükséges.

 

Az SZMSZ 5. sz. melléklet Az önkormányzati vagyon intézményi hasznosításának szabályai 1) Termek bérbeadása pontja a következőkre változik:

 

1) Termek bérbeadása

A művelődési központ és a faluházak helyiségeinek bérbeadáskor az alábbi díjtáblázatot kell alkalmazni:

 

    a) Az intézmény ún. büfé helyisége nyilvános pályáztatással (több jelentkező esetén licitálással) kerül hasznosításra az önkormányzat vonatkozó rendelete alapján.

    b) Földszinti klubterem, emeleti kupolás klubterem bérleti díja

            - 4 óra alatti időtartam esetén megkezdett óránként                 1.500.- Ft

            - 4 órás időtartamra (fél nap)                                                  5.000.- Ft

            - 8 órás időtartamra (egész nap)                                              10.000.- Ft

    c) Egyéb kisebb helyiségek (tantermek, öltözők)

            - megkezdett óránként                                                                 800.- Ft

    d) Kamaraterem

            - fűtési időszakban megkezdett óránként                                 3.500.- Ft

            - fűtési időszakon kívül megkezdett óránként               3.000.- Ft

    e) Színházterem

            - fűtési időszakban megkezdett óránként                                  5.000.- Ft

            - fűtési időszakon kívül megkezdett óránként               4.500.- Ft

 

 

Az SZMSZ 5. sz. melléklet Az önkormányzati vagyon intézményi hasznosításának szabályai „ 2) Eszközök bérbeadása” pontja a következőkre változik:

 

2) Eszközök bérbeadása

    a) Szabadtéri (mobil) színpad

- a régi szabadtéri színpad esetén a kölcsönzés alapdíja Barcson belül 1 napra, vidéki kölcsönzés esetén 3 napra vonatkozóan 300 Ft + ÁFA / m2. További megkezdett naponként a bérleti díj az alapdíj 20 %-a.

- az új (10x8 m-es) színpad kölcsönzés alapdíja Barcson belül 1 napra, vidéki kölcsönzés esetén 3 napra vonatkozóan 27.000 Ft + ÁFA. További megkezdett naponként a bérleti díj az alapdíj 20 %-a.

 

 

    b) Új komplett szabadtéri színpad (színpad + sátortető) bérleti díja Barcson belül 1 napra, vidéki kölcsönzés esetén 3 napra vonatkozóan 100.000 Ft + ÁFA. További megkezdett naponként a bérleti díj 12.000 Ft + ÁFA. A színpadi sátor felépítését csak a művelődési központ által megbízott szakemberek végezhetik. Az ő költségük (munkabér, útiköltség) a megrendelőt terhelik.

 

    c) Kisebb eszközök bérbeadása:

            - székek                                                          50 Ft + ÁFA/db/nap

            - asztalok                                                        50 Ft + ÁFA/db/nap

            - reflektorok                                                 1000 Ft + ÁFA/db/nap

           - 6x3 alapterületű öltözősátor                         3.000 Ft + ÁFA/db/nap

           - 10x6 m alapterületű party sátor                    5.000 Ft + ÁFA/db/nap

             - sörpad garnitúra                                           3000 Ft + ÁFA/db/nap

A továbbiakban a művelődési központ és a kiállítóhely díjtételeit külön igazgatói utasításban kerül szabályozásra.