Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf: 62., Tel.: 82/462-459

                                                                                                                         ….. . sz. napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S

Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testületének rendelete a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendeletének módosításáról


Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. december 22-i ülésére

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ 2010. és 2011. évi működési adatai a következők:

Gyógyfürdő és Rekreációs Központ kiadása és bevétele

közvetlen költségen

 

 

 

 

 

 

 

 

KIADÁSOK

 

 

főkönyvi sz

Megnevezés

2010.11.30 (Ft)

2011.11.30 (Ft)

1********

Beléptető rendszer O

3 578 080

 

51*******

Rendsz. és n.rendsz.sz.jutt. O

39 795 374

27 537 354

52*******

Külső személyi juttatások O

286 489

1 521 156

53*******

Munkaadókat terh. járulékok O

10 768 650

7 836 625

54221

Gyógyszer beszerzés T

30 533

23 247

54222

Vegyszer beszerzés T

180 593

4 305 884

5432

Irodaszer,nyomtatv. besz. T

135 363

137 682

5462

Hajtó- és kenőanyag besz. T

35 077

24 714

54721

Szakmai anyag beszerzés T

2 615 689

1 898 124

54722

Kisért. tárgyi eszk. besz. T

443 548

222 171

5482

Munka-, védőruha beszerzés T

447 205

332 768

54921

Egyéb anyagbeszerzés T

537 886

431 168

54*******

Készletbeszerzések O

4 425 894

7 375 758

55121

Nem adatátv. c. távköz. díj T

239 368

232 502

55122

Adatátviteli c.távközl.díj T

42 023

64 900

55129

Egyéb kommunikációs szolg. T

241 180

254 927

55221

Vásárolt élelmezés T

256 784

213 641

552229

Egyéb bérleti és lizingdíjak T

85 880

447 326

55223

Szállítási szolgáltatás T

31 313

297 400

55224

Gázenergia szolgáltatás T

4 870 032

7 134 604

55225

Villamosenergia szolgáltatás T

23 610 094

24 786 307

55227

Víz- és csatorna díjak T

38 239

89 100

55228

Karbantartás, kisjav. szolg. T

1 480 046

481 639

552291

Postaköltség T

6 672

2 693

552292

Kéményseprés, szemétszáll. T

264 943

224 221

552294

Egyéb szolgáltatás T

165 030

2 148 509

552295

Diákmunka T

0

2 479 793

555221

Áht. kív.tov.száml.szolg. T

21 135

50 021

55*******

Szolgáltatások O

31 352 740

38 907 583

5612112

Vásárolt termék ÁFA köteles T

10 554 593

12 108 840

561221

Kiszáml.term.szolg.áfa.bef. T

10 328 000

9 475 000

56223

Reprezentáció T

14 919

0

56224

Reklám és propaganda kiad. T

999 008

933 302

563291

Alkatrész T

1 038 438

410 005

563292

Továbbképzés dolgozóknak T

120 000

53 000

563293

Perktg, kés.kamat,bírság T

6 436

50 901

56*******

Különféle dologi kiadások O

23 061 394

23 031 048

57224

Helyi adók, illeték, adóbefizT

30 480

2 000

572292

Biztosítás: vagyon-, gépjárműT

1 169 019

999 882

572293

Vagyonvédelem T

4 248 164

1 419 600

572294

Műszaki vizsgáztatás T

3 169

24 451

572295

Egyéb adók,díjak,befiz. T

126 000

403 320

572296

Üdülési csekk jutaléka T

789 450

612 150

57*******

Egyéb folyó kiadások O

6 366 282

3 461 403

KIADÁS MINDÖSSZESEN:

119 634 903

109 670 927

 

 

 

 

 

 

 

 

BEVÉTELEK

 

 

 

Megnevezés

2010.11.30 (Ft)

2011.11.30 (Ft)

 

Strand pénztár

70 101 150

66 349 670

 

Strand bérlet

8 746 400

11 947 035

 

Képeslap

13 800

10 500

 

Üdülési csekk

14 492 290

11 689 725

 

Díjbeszedés

279 720

0

 

Fogyóeszköz.térítés (lepedő, sapka, kulcs)

10 700

23 100

 

Továbbszáml.szolg.bev.(telefon gyógy, tanf)

117 066

354 931

 

Strand helyiség bérleti díja (Büfék, masszázs)

1 145 836

3 513 691

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

94 906 962

93 888 652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés

2010.11.30 (Ft)

2011.11.30 (Ft)

 

Hiány:

-24 727 941

-15 782 275

 

 

 

 

Közalkalmazotti átlaglétszám/fő

28,8

21,2

Fürdő vendég létszám/fő

152 110

145 132

 

 

 

 

 

Vizsgáltuk a 2012. január 1-től hatályos 27 %-os Áfa emelés hatását, mivel az Áfa-t az árak tartalmazzák:

 

Áfa emelés miatti változás(bevétel - kiadás) 2011. bázison

25%

27%

 

2011. bevétel 11.30-ig

93 888 652

93 888 652

 

 

 

 

 

ha nincs áremelés:

2011

2012

 

                             áfa befizetési kötelezettség:

18 777 730

19 960 580

 

nettó bevétel

75 110 922

73 928 072

 

bevétel csökkenés ÁFA miatt:

1 182 850

 

 

 

 

 

2011. dologi kiadás 11.30-ig

60544200

60544200

 

 

 

 

 

nettó dologi kiadás 2011. bázison

48 435 360

48 435 360

 

                             áfa visszaigénylés:

12 108 840

13 077 547

 

visszaigénylés növekedés ÁFA miatt:

968 707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁFA emelkedés miatti többletkiadás változatlan jegyárak mellett.

-214 143

A vegyszer beszerzés és a laboratóriumi vizsgálatok költsége, amely 2011. évben jelentkezett az intézmény kiadásai között, 6.108.770 Ft költségnövekménnyel járt.

A fenti költségek, az energiaárak növekedése és a kedvezőtlen nyári időjárás ellenére a 2010. évi hiányt sikerült csökkenteni.

A belépőjegyek és bérletek árainak emelését nem tartom indokoltnak , fő célunk a fürdővendégek számának növelése.

A hatályos rendeletünkben a jegy- és bérlet árak a 2011. évre kerültek megállapításra, ezért

a rendelet- tervezetben az árakat évszám meghatározása nélkül javaslom .

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjenek.

 

Barcs, 2011. december 7.

                                                               Karvalics Ottó

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Képviselő- testületének

…/2011. (…..)

rendelete

 

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendelet módosításáról

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

 

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) számú rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 3.§. (1) bekezdésében „(1.sz.melléklet )„ szövegrész helyébe „( 1.melléklet ) „ szöveg lép.

 

2. §

 

(1) A rendelet 1. melléklete I. részének címében a „ Központ 2011. évben „ szövegrész helyébe „Központban „ szövegrész lép.

(2) A rendelet 1. melléklete I. részében a „ 2011.12.31-ig tartó időszakra vonatkozóan. A 2011. évre megvásárolt bérletek 2012 . évben nem használhatók” szövegrész helyébe „ az adott év 12. hó 31-napjáig tartó időszakra vonatkozóan. Az adott évre megvásárolt bérletek a következő évben nem használhatók.” szövegrész lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Barcs, 2011. december 22.

 

Karvalics Ottó                                                                   Balázsné dr. Vástyán Krisztina

Polgármester                                                                               címzetes főjegyző