Ma 2023. december 06., szerda, Miklós napja van. Holnap Ambrus napja lesz.

Szalai és Társa BT.

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140.

Telefon: 82/462-372

                                                                                              ………. sz. napirendi pont

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

 

A 2011. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról.

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. december 22-i ülésére

 

Barcs Város Képviselő testülete 257/2000. XI. 23. határozata alapján 2011. IV. 08.-ig Betéti Társaságunk végezte a barcsi köztemetők üzemeltetését. 921-26/2011 ügyiratszámú bíráló bizottsági, közbeszerzési eljárást lezáró döntést követően került sor, arra hogy 120 hónapra Szalai és Társa Bt kapta meg a temetők fenntartási, és üzemeltetési jogát.

Üzemeltetés feladatkör legfontosabb eleme a nyilvántartások napra kész vezetése. A temetői dokumentumok folyamatos vezetése és tárolása a Barcs Bajcsy-Zs. út 140. szám alatti irodánkban történik. A lakosság részére a sírhelyekkel és a halálestekkel kapcsolatos ügyintézési lehetőséget a telephelyünkön biztosítjuk.

Üzemeltetőként elvégzendő feladatok:

 • A temetők tisztán tartása, zöldfelületek kaszálása, a temetői közlekedési utak, járdák karbantartása, a hó eltakarítása, síkosság mentesítés, a temetők területén lévő zöldterületek növényzetének pótlása, gondozása, fák, fasorok gondozása és ápolása
 • Háborús emlékművek, műemlékek és az önkormányzat által megnevezett, vagy helyi rendeletben felsorolt díszsírhelyek gondozása
 • A temető területén keletkezett hulladék összegyűjtése, elszállítása, a hulladéklerakók karbantartása, tisztítása, szükség szerint elvégezni a hulladéklerakók felújítását
 • A temetőkben a város által kiépített vízvezeték hálózaton keresztül fagymentes időszakban térítésmentes vízvételi lehetőség biztosítása a temető látogatók részére, a vízvezeték hálózat megfelelő időben történő fagytalanítása, majd ezt követő üzembehelyezése
 • Vízvételezési lehetőséget biztosító szerelvények szükség szerinti javítása, cseréje
 • A temetőkben a hantok pótlására a sírok gondozóinak térítésmentes termőföld biztosítása
 • A temető gondnoki és rendészeti feladat ellátása 1 főállású dolgozó alkalmazásával,
 • A barcsi központi temetőben a temető kapuk nyitása, zárása, a temetők rendjéről szóló tájékoztatás kifüggesztése a temetők bejáratánál
 • A temetői kerítések, kapuk bejárati ajtók karbantartása, szükség szerinti javítása, festése
 • A központi temetőben a négyszemélyes hűtőkamra üzemeltetése, javítása, karbantartása(kivéve fődarab csere)
 • A temetőkben kialakított, engedélyezett és rendeltetésszerűen használt parcellákban a terület temetkezésre alkalmassá tételének folyamatos biztosítása
 • A temetőkben végzendő építési, sírkő állítási és karbantartási munkák folyamatos ellenőrzése
 • A ravatalozó feldíszítése, kegyeleti szertartásra való alkalmassá tétele
 • Elhunytak temetőbe történő kiszállítása a nap 24 órájában, munkaidőn kívüli készenlét biztosítása
 • Üzemeltetéssel kapcsolatos közüzemi díjak, valamint a közterhek határidőre történő kifizetése
 • Temetkezési vállalkozók közötti temetkezési idők koordinálása, biztosítani a ravatalozó épületének időben ütközés nélküli használatát, a halott átvételének, fogadásának feltételeit
 • Nem gondozott, lejárt sírok szükség szerinti karbantartása, gyomtalanítása, figyelem felhívás a sírok gondozására, megváltására, vagy a szándék lemondására

 

2011 X. 31-ig barcsi köztemetőkben eltemetett elhunytak

 

       Temetések száma: 116 fő

-         koporsós temetés: 51 fő

-         hamvasztásos temetés: 65 fő

Megrendelt temetői szolgáltatások barcsi temetőkben megosztva 2011 I. 01-től – 2011 X. 31-ig

-         Béke-úti temető: 76 fő

-         Imre-úti temető: 26 fő

-         Pálfalusi temető: 3 fő

-         Somogytarnócai temető: 9 fő

-         Drávaszentesi temető: 2 fő

Temetőként megosztva

   Béke-úti temető: - koporsós temetés: 30 fő

                              - hamvasztásos temetés: 46 fő

   Imre-úti temető: - koporsós temetés: 12 fő

                                -hamvasztásos temetés: 14 fő

   Pálfalusi temető: - koporsós temetés: 1 fő

                                - hamvasztásos temetés: 2 fő

   Somogytarnócai temető: - koporsós temetés: 6 fő

                                           - hamvasztásos temetés: 3 fő

   Drávaszentesi temető: - koporsós temetés: 2 fő

2011. X. 31-ig 17 fő elhunyttal lett több hamvasztásos temetés a barcsi köztemetőkben a tavalyi évhez viszonyítva

 

A barcsi temetők üzemeltetéséből befolyó bevételek alakulása 2011.I.01-től 2011.IV.07-ig(Ft-ban)

 

Bevétel 2011

január

február

március

április

Összesen:

Hűtési díj

-

9.412

16.938

-

26.350

Sírhely

100.343

194.926

163.805

26.263

485.337

Sírásás

Mélyített

sírásás

Sírnyitás

45.000

75.559

90.000

15.000

 

225.559

Üzemeltetési díj(sírköves)

5.724

-

-

-

5.724

Létesítmények

igénybevételi

díja

195.338

213.096

301.886

35.516

 

745.836

Hantolás

28.449

47.415

56.898

9.483

142.245

Ravatal

berendezések

bérleti díja

132.102

165.187

238.011

28.983

 

564.283

Összesen:

506.956

705.595

867.538

115.245

2.195.334

 

Összes bevétel 2011 I. 01-től – 2011 IV. 7-ig: 2.195.334 Ft

 

 

A barcsi temetők üzemeltetési költségei 2011.I.01-től 2011.IV.07-ig(Ft-ban)

 

 

Kiadások

január

február

március

április

Összesen

Anyagköltség

 

8.444

16.232

5.578

-

30.254

Éven belüli

elhasználódás

-

-

-

49.288

49.288

Egyéb anyag

költség

66.909

63.085

112.192

55.923

298.109

Karbantartás

3.000

-

-

12.014

15.014

Könyvelési díj

9.600

9.600

9.600

-

28.800

Egyéb

szolgáltatás

36.691

75.227

96.330

799

209.047

Biztosítási díj

25.575

20.620

-

-

46.195

Bérköltség

99.821

100.718

-

-

200.539

Alkalmi munkavállalói

bérköltség

28.000

32.000

18.000

21.500

99.500

Járulék

26.951

27.194

-

-

54.145

Egyszerűsített foglalkoztatásból

szárm. járulék

7.000

8.000

5.000

-

20.000

Szakképzési díj

1497

1511

-

-

3.008

Összesen

313.488

354.187

246.700

139.524

1.053.899

 

 

Bevételek és kiadások alakulása 2011.I. 01-től – 2011. IV. 7-ig (Ft)

 

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

2010 évi áthozat

 

 

-1.103.200

január

313.488

506.956

-909.732

február

354.187

705.595

-558.324

március

246.700

867.538

-62.514

április

139.524

115.245

38.235

Összesen

2011 I. 01-től – 2011 IV. 31-ig

 

 

1.053.899

 

2.195.334

 

38.235


 

A barcsi temetők üzemeltetéséből befolyó bevételek alakulása 2011.IV.08-tól 2011.X.31-ig(Ft-ban)

 

Bevétel 2011

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

Összesen:

Hűtési díj

30.112

24.471

31.997

3.765

50.822

41.407

-

182.574

Sírhely

74.779

139.164

362.962

174.539

315.605

232.750

241.490

1.541.289

Sírásás

Mélyített

sírásás

Sírnyitás

15.000

91.711

90.000

90.000

135.593

75.000

15.000

512.304

Üzemeltetési díj(sírköves)

-

-

49.226

-

1.145

25.186

-

75.557

Létesítmények

igénybevételi

díja

106.548

213.096

230.854

230.854

213.096

106.548

124.306

1.225.302

Hantolás

15.593

56.898

56.898

56.898

85.347

47.415

9.483

328.532

Ravatal

berendezések

bérleti díja

91.047

150.421

195.560

190.181

167.236

88.998

88.998

972.441

Összesen:

333.079

675.761

1.017.497

746.237

968.844

617.304

479.277

4.837.999

 

Összes bevétel 2011 IV. 08-tól – 2011 X. 31-ig: 4.837.999 Ft

 

 

 

 

A barcsi temetők üzemeltetési költségei 2011.IV.08-től 2011.X.31-ig(Ft-ban)

Kiadások

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

Összesen

Anyagköltség

 

7.880

158.687

4.059

-

1.600

-

7.480

179.706

Éven belüli

elhasználódás

302.072

10.770

82.492

381.600

14.400

163.400

41.500

996.234

Egyéb anyag

költség

263.714

169.464

204.086

150.138

229.759

257.624

179.278

1.454.063

Szállítás

54.000

-

-

-

-

-

12.000

66.000

Karbantartás

39.583

-

41.128

24.340

238.576

75.368

5.600

424.595

Könyvelési díj

9.600

-

28.800

-

19.200

-

9.600

67.200

Egyéb

szolgáltatás

407.106

110.948

100.545

111.552

62.883

280.418

437.406

1.510.858

Biztosítási díj

28.611

28.611

Bérköltség

192.621

194.687

195.529

184.729

179.063

187.464

268.307

1.402.400

Alk. munka ktg

63.000

44.000

60.000

48.000

108.000

56.000

110.000

489.000

Járulék

29.057

29.615

29.843

26.927

27.492

27.665

47.949

218.548

Szakképzési díj

1.614

1.645

1.658

1.496

1.527

1.537

2.548

12.025

Összesen

1.370.247

719.816

748.140

957.393

882.500

1.049.476

1.121.668

6.849.240

 

 

 

Bevételek és kiadások alakulása 2011 IV. 08-től – 201 I. X. 31-ig (Ft)

 

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

április

1.370.247

333.079

-1.037.168

május

719.816

675.761

-1.081.223

június

748.140

1.017.497

-811.866

július

957.393

746.237

-1.023.022

augusztus

882.500

968.844

-936.678

szeptember

1.049.476

617.304

-1.368.850

október

1.121.668

479.277

-2.011.241

Összesen

2011 IV. 08-től – 2011 X. 31-ig

 

 

 

6.849.240

 

 

4.837.999

 

 

-2.011.241

 

 


 

1, Szerződésen kívül vállalt beruházások értéke (600.000 Ft)

A kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott karbantartási, fenntartási üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási feladatokat meghaladóan 600.000 nettó Ft/év beruházási értékben végrehajtott fejlesztések Barcs város közigazgatási területén lévő köztemetőkben:

Megvalósult fejlesztések:

 • Béke-úti ravatalozó mennyezetének felújítása-lambériázása: 63.000 Ft
 • Barcs Béke utcai temetőben 1 dburnafal felállítása: 283.000 Ft
 • Barcs Béke utcai temetőben 1 sz. urnakert térburkolása: 228.000 Ft, urnakerthez csatlakozó járda térburkolása: 33.000 Ft

Beruházás értéke összesen: 607.000 Ft

A 2011. évre jóváhagyott fejlesztési tervben a megvalósítani kívánt beruházások között szerepelt 90.000 Ft várható bekerülési költséggel a „Barcs, Béke utcai temetőben 4. kút felújítása” tárgyú tétel. Tekintettel arra a tényre, hogy a fent felsorolt fejlesztések értéke (607.000 Ft) meghaladta a vállalt 600.000 nettó Ft/év beruházási értéket, így ezen tétel átcsoportosításra kerül a következő évre. A 2012. évi fejlesztési és ütemezési terv Barcs Város Képviselő-testületének 2012. március havi ülésére kerül beterjesztésre.

2, A kötelező üzemeltetői feladatokon kívül, az üzemeltetési bevételekből temetőnként elvégzett fejlesztések:

 • Imre-úti temető: parkosítás
 • Béke-úti temető: parkosítás, padok kihelyezése, ravatalozó épület teljes belső felújítása ( kivétel: ravatalozó mennyezetének felújítása), ravatalozó berendezések teljes cseréje
 • Somogytarnócai temető: parkosítás

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009.12.17-én elfogadott rendeletének 1. és 2. sz. mellékletben kihirdetett díjak emelésének mértékére az ágazati KSH által közzétett index alapján teszünk javaslatot.

Kérjük a T. Polgármester Urat, T. Képviselő Testületet, hogy a temetők üzemeltetéséről szóló tájékoztatónkat elfogadni szíveskedjenek.

Barcs, 2011 11. 30          

                                                   Tisztelettel: