Ma 2024. július 22., hétfő, Magdolna napja van. Holnap Lenke napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf. 62., Tel.: 82/ 463-176

                                                                                              …….. sz. napirendi pontE L Ő T E R J E S Z T É S

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének megállapításárólKészült: Barcs Város Képviselő-testülete

   2011. december 22-i üléséreBARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

 

 

2012. ÉVI

 

 

MUNKATERV-TERVEZETE


Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) havonta egyszer – minden hónap 3. csütörtökén – ülésezik, kivétel a január és a július hónapok, amikor a hónap 4. csütörtökén továbbá a szeptember, amikor a hónap 2. csütörtökén.


2012. március hónap 3. csütörtöke munkaszüneti nap, ezért ebben a hónapban a képviselő-testület március 14-én (szerdán) ülésezik.

A képviselő-testület augusztus hónapban rendes ülést nem tart.

A képviselő-testület ülései 9 órakor kezdődnek.

 

Az ülések nyilvánosak.


Az ülés helye: Barcs Város Önkormányzatának tanácskozó terme

A testület minden ülésén 1-es számú napirendként tárgyalja:

- a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót,

- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést,

- az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót,

- az előző ülésen elhangzott interpellációkra, kérdésekre, felszólalásokra adott válaszokról szóló beszámolót, ha nem került sor azonnali válaszadásra az előző ülésen.

A képviselő-testület üléseire tervezni kell az interpellációk, kérdések, felszólalások című napirendet.

A képviselő-testület üléseire rendszeresen meg kell hívni:

a./ -     a települési képviselőket,

b./ tanácskozási joggal:

-         a címzetes főjegyzőt,

-         a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,

-         a választókerület országgyűlési képviselőjét,

-         a kistérségi tiszti főorvost,

-         a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatóját,

-         a Horvát Kisebbségi Önkormányzat vezetőjét,

-         a Német Kisebbségi Önkormányzat vezetőjét,

-         a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetőjét,

-         a DDRMK Barcsi Kirendeltségének vezetőjét azon ülésekre, melyeken napirendként szerepel a foglalkoztatás, új munkahelyek létrehozásának lehetősége, szándéka, illetve az adott téma kapcsolata a munkaerőpiaccal.

A képviselő-testület üléseire – tanácskozási joggal – eseti jelleggel meg kell hívni:

-         a polgármester rendelkezése alapján, a bizottságok elnökei javaslatainak figyelembevételével meghívandó személyeket,

-         a napirend szerint illetékes önkormányzati intézmény vezetőjét,

-         a Városi Rendőrkapitányság vezetőjét,

-         a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjét,

-         az előterjesztő javaslata alapján azt a személyt, illetve annak a szervezetnek a vezetőjét, akinek a jelenléte a napirend tárgyalásánál szükséges,

-         a bizottságok, településrészi önkormányzatok nem képviselő-testületi tagjait,

-         az egyes napirendi pontok előadóit.

A képviselő-testület üléseire tanácskozási jog nélküli meghívót és - zárt ülések kivételével - előterjesztést kapnak:


- a helyi média képviselői

- a városi könyvtár.

A lakosság önszerveződő közösségei, a helyi pártok, a lakosság:

 

-     a képviselő-testület üléseinek időpontjáról, helyéről és napirendjeiről a hirdetőtáblákról, a helyi médiából és a város honlapjáról értesülnek,

-     az előterjesztéseket megtekinthetik a város honlapján, a Polgármesteri Hivatalban és a Városi Könyvtárban, kérésükre 1-1 példány átadásra kerül.

 

 


2012. január 26.

 

1./   Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők részére a 2012. évben meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célok

   Előadó: Karvalics Ottó polgármester2012. február 16.


1./     Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről; a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról

         Előadó: Dr. Cserti István kapitányságvezető


2./    Az óvodák nyári zárva tartásának engedélyezése

        Előadó: Karvalics Ottó polgármester


3./    Beszámoló az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság tevékenységéről

        Előadó: Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, a bizottság elnöke

 

4./     Tájékoztató az új vagyon-nyilvántartási rendszer, az E-KATA bevezetésének tapasztalatairól

        Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző2012. március 14. (szerda)


1./     Beszámoló a társulási tanácsban végzett tevékenységről

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

2./     Barcs Város Önkormányzata 2011. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 


2012. április 19.


1./     Beszámoló a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Nagyatádi, Barcsi, Csurgói Kistérségi Népegészségügyi Intézete Barcsi Kirendeltségének 2011. évi tevékenységéről

         Előadó: Dr. Király Roland kistérségi tiszti főorvos


2./   Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

       Előadó: Karvalics Ottó polgármester


3./    Az Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési jelentése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester


4./    Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság tevékenységéről

        Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, a bizottság elnöke

 


2012. május 17.


1./  A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2011. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása

Előadó: Szabolcsi Zsuzsanna ügyvezető igazgató


2./     „BARCS VÁROS” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2011. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Lipics István ügyvezető igazgató

 

3./          Beszámoló a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság tevékenységéről

        Előadó: Henger János tanácsnok, a bizottság elnöke

 

 

2012. június 21.


1./     Tájékoztató Barcs Város sportéletéről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester


2./   A BNI Bölcsőde nyitva tartása szüneteltetésének jóváhagyása

 Előadó: Csonka Zoltán, a BNI mb. igazgatója


3./     Barcs Város Önkormányzata l7/l999./VII.2./ számú a közterületek használatáról és a kifizetendő díjak mértékéről szóló rendelete felülvizsgálata

Előadó: Karvalics Ottó polgármester


4./     Tájékoztató Barcs Város Önkormányzata 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

5./    Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság tevékenységéről

        Előadó: Szakos Gábor tanácsnok, a bizottság elnöke2012. július 26.


1./ Beszámoló a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága lakásgazdálkodási tevékenységéről

       Előadó: Ungvári Zoltán igazgató


2./    Beszámoló az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság tevékenységéről

        Előadó: Fodor Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke2012. szeptember 13.


1./     Tájékoztató az Önkormányzat 2012. első félévi költségvetésének teljesítéséről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

2./     Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester


3./     A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) rendelet felülvizsgálata

         Előadó: Fodor Gyula tanácsnok, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke2012. október 18.

 

1./     A KAPOS VOLÁN Zrt. 2011. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges önkormányzati támogatásról

   Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

2./     A költségvetési szervek 2013. évi ellenőrzési terve

         Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

3./      Beszámoló a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről

         Előadó: Henger János tanácsnok, a településrészi önkormányzat vezetője

 

4./     Beszámoló a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről

         Előadó: Szalai Balázs tanácsnok, a településrészi önkormányzat vezetője

 

 

2012. november 15.


1./     Beszámoló a Szociális Központ tevékenységéről

Előadó: Varga Ilona igazgató


2./     Kivonat a Szociális Központ átfogó, pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés jelentéséből

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző


3./     Tájékoztató a 2012. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról

      Előadó: a szolgáltató képviselője


4./    A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2012. évi tapasztalatai

         Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

5./   A temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004.(IV.30.) számú rendelet módosítása

     Előadó: Karvalics Ottó polgármester


6./     A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2013. évi keretösszegének megállapítása

         Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság elnöke

 

7./     Beszámoló a társulási tanácsban végzett tevékenységről

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

8./     Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi háromnegyed éves költségvetésének teljesítéséről

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

9./   Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása

       Előadó: Karvalics Ottó polgármester


10./ Barcs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója

        Előadó: Karvalics Ottó polgármester2012. december 20.


1./    Tájékoztató a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatási díj mértékéről, és az alkalmazás tapasztalatairól

     Előadó: a szolgáltató képviselője

 

2./    A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés vállalkozói árának költségelemzés alapján történő megállapítása

     Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

3./   A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet módosítása

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

4./     A barcsi helyi autóbuszjárat 2013. évi működési költségei és a szükséges önkormányzati támogatás

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

5./   A barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz különjáratok díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 28/1996. (XII.27.) számú rendelet módosítása

        Előadó: Karvalics Ottó polgármester


6./     Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

7./    A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) számú rendelet módosítása

      Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

8./   Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása

        Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

9./    A kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester


10./  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének megállapítása

         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

B a r c s, 2011. december 8.

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2011. évi munkatervhez határidőben 13 válasz érkezett, ebből 10 válasz tartalmaz javaslatot, és 3 válaszadó jelezte, hogy javaslattételi jogával nem kíván élni. Egy javaslatokat tartalmazó levél a megadott határidőn túl érkezett.

A javaslatok a tervezet mellékletét képezik.

-   Dr. Király Roland kistérségi tiszti főorvos javaslata: „Beszámoló a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Nagyatádi, Barcsi, Csurgói Kistérségi Népegészségügyi Intézete Barcsi Kirendeltségének 2011. évi tevékenységéről” - a tervezetben az április 19-i ülés 1. számú napirendi pontja.

-    A Satelit FC Somogytarnóca, a Barcsi Városi Sport Egyesület és a Barcsi Soprt Club javaslatát: „Az egyesületek működéséről szóló tájékoztató”-t – a tervezetben a június 21-i ülés 1. számú napirendi pontja: a „Tájékoztató Barcs Város sportéletéről” című tartalmazza.

-     Henéziné Balaskó Edit, a BNI Városi Óvodák vezetője 3 napirendi javaslatot fogalmazott meg levelében, melyek közül az alábbi került beépítésre a tervezetbe:

- „Az óvodai nyári nyitva-, illetve zárva tartás (július, augusztus hónapban)”, mely a tervezetben a február 16-i ülés 2. számú napirendi pontja, „Az óvodák nyári zárva tartásának engedélyezése” címmel.

A javaslatok közül nem lettek figyelembe véve az alábbiak:

 

-         Henéziné Balaskó Edit, a BNI Városi Óvodák vezetője további két napirendi javaslata, mert a jogszabályi változások miatt, nem lehet meghatározni a napirendek tárgyalásának konkrét időpontját. A témák aktuálissá válásakor a Képviselő-testület elé kerülnek megtárgyalásra.

-         Ander István képviselő-testületi tag javaslatai közül az első nyolc a költségvetés tervezéséhez kapcsolódóak.

A kilencedik pontban szereplő javaslat nem tervezendő napirendi pont, de 2012. szeptember 13-i ülés napirendi pontjai közé betervezésre került a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) rendelet felülvizsgálata, és amennyiben a jogszabályi változások indokolttá teszik, új SZMSZ kerül a Képviselő-testület elé megtárgyalásra.

A 10. pontban szereplő javaslat nem került figyelembe vételre, mert a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata nem időszerűen jelentkező, hanem a központi jogszabályi változásokat követő, folyamatos, napi szintű feladatot jelent. Az új szabályzatok kidolgozása ugyancsak nem tervezhető napirendi pont, mert azok az aktuális változások hatására kerülnek a képviselő-testület elé megtárgyalásra.

-         A Barcsi Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete - Tatai József - javaslata, mivel az Egyesület a saját munkatervét küldte meg, és nem a képviselő-testület munkatervéhez küldött javaslatot.

-         Kertész Jánosné, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság tagjának javaslatai, mert nem munkatervi, hanem költségvetést érintő témakörök.

-         A DUNAKER Kft. – Palaczki József ügyvezető igazgató – javaslata, mivel nem munkatervi, hanem költségvetést érintő témakör.

-         A Barcsi Diabetesz Egyesület, a Rákóczi Szövetség Barcsi Szervezete, a Barcsi Környezetvédelmi Egyesület, a Barcsi Természet és Állatvédő Egyesület, a Drávakörnyéki Kistérségi Nyugdíjas Szervezetek szövetsége és a Barcs Város és Környéke Sérült Gyermekeiért Alapítvány közös javaslata, mivel nem munkatervi téma.

 

Szeptember hónapban azért szükséges a hónap 2. csütörtökén tartani a képviselő-testület ülését, mert az ÁHT. 79.§-ában meghatározottak szerint a polgármester szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

A bizottsági elnökökkel megtörtént a munkaterv-tervezet egyeztetése. Az egyeztetéseken javasolt módosítások beépítésre kerültek a tervezetbe, a bizottsági elnökök a jelen előterjesztés szerinti tartalommal egyetértettek azzal. Az egyeztetéseken megállapodás született az alábbiakról:

- A 2012. június 21-i ülésen kerüljön megtárgyalásra:

Barcs Város Önkormányzata l7/l999./VII.2./ számú a közterületek használatáról és a kifizetendő díjak mértékéről szóló rendelete felülvizsgálata

- A 2012. szeptember 13-i ülésen kerüljön megtárgyalásra:

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) rendelet felülvizsgálata

- A 2012. november 15-i ülésen kerüljön megtárgyalásra:

- Tájékoztató a 2012. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról

- A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2012. évi tapasztalatai

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004.(IV.30.) számú rendelet módosítása

Barcs, 2011. december 8.

 

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 2012. évi munkatervét.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. december 8.

 

Melléklet

 

 

                                                                                     Balázsné dr. Vástyán Krisztina

     címzetes főjegyző