Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459,

     82/ 463-176

 

 

 

 

 

1. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

A két ülés közötti tevékenységről

 

 

 

 

J E L E N T É S

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó

 

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó

 

A kérdésekre adott válaszokról

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. december 22-i ülésére

TÁJÉKOZTATÓ

a két ülés közötti tevékenységről

 

Karvalics Ottó polgármester úr

 

találkozott és megbeszélést folytatott:

 • az OTP Nyrt. képviselőivel, Kántor Miklós, Pál István, Balogh László urakkal a folyószámlahitelkeret-szerződés meghosszabbításának feltételeiről.
 • Keszi Lászlóval a Dalkia Zrt. Dél-dunántúli területi igazgatójával, Barcs város intézményhálózatának, üzemeltetési költségei csökkentése érdekében felszerelendő hőmennyiségmérők kivitelezése, üzemeltetése kapcsán szükségessé váló szerződésmódosításról.
 • Vértes Gábor könyvtárigazgatóval a könyvtár visszaköltöztetésének állásáról.
 • a DRV Zrt. képviselőivel, Kollár József és Veigl Gábor urakkal a 2012. évi víz- és vízterhelési díjakról.

 

részt vett:

 • a Szivárvány EGYMI Adventi Ünnepségén.
 • a bizottsági elnökökkel a 2012. évi munkaterv egyeztetésén
 • a Szociális Központ Lakógyűlésén.
 • Visegrádon a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségének közgyűlésén
 • A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén, ahol az alábbi napirendek kerültek megtárgyalásra:
 1. 1.Döntés a KEOP 1.1.1./2F-2008-0002 "Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program - Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése projekthez tartozó Regionális Hulladékkezelő Központok létesítése, valamint a szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése FIDIC sárga könyv szerinti vállalkozási szerződés alapján” hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításának tárgyában.
 2. 2.Döntés a KEOP 1.1.1./2F-2008-0002 „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program - Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” című projekt támogatási szerződésének határidő módosításáról.
 3. 3.Döntés a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program műszaki tartalmát érintő változtatási javaslatról.
 4. 4.Döntés a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Fejlesztési Projektjének Projekt Megvalósítási Egységének (PIU) átalakításáról.
 5. 5.Döntés a BIOKOM Kft. és a CIB Bank Zrt. között létrejött GF-050907 számú Hitelkeretszerződés rendelkezésre tartásának meghosszabbításáról, és a szerződésmódosítás aláírásáról.
 • a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén, ahol Dr. Cserti István városi rendőrkapitány adott rövid tájékoztatót a rendőrség 4. negyedéves munkájáról, valamint tájékoztatta a Tanácsot a rendőrség pályázati felhívásáról, melynek keretében lehetőség nyílik a barcsi kistérségben 40-60 fő számára – határrendészeti feladatok ellátására – a rendőrség hivatásos állományba történő felvételre, pályázat útján.

A Társulás Tanácsa megtárgyalta és jóváhagyta a Társulás 2012. évi költségvetési koncepcióját, valamint munkatervét.

Az ülésen Fábián Éva megyei főépítész tartott tájékoztatót a megye rendezési tervéről, valamint a jelenlegi és a várható pályázatokról.

Megállapodás született arról, hogy a Társulás tulajdonában álló, de más intézmények által használt és üzemben tartott gépjárműveket a Társulás az üzemben tartók részére 2011. december 31-vel térítésmentesen átadja.  

Jóváhagyta a Tanács a DDOP-3.1.2., „Közoktatási esélyegyenlőség a Dráva-mentén” című pályázat kiviteli terv és kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációjának megküldését a VÁTI Nonprofit Kft. részére jóváhagyásra.

Jóváhagyta a Tanács a Drávamenti Körzeti Közoktatási Intézményben az ÁFA emelés miatti étkezési térítési díj emelést.

Az ülés végén a Tanács nevében Csik László elnök-helyettes elköszönt Csécsi Ferencné gazdasági vezetőtől, aki nyugdíjba vonult.

 • az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi és a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottságok ülésein.

 

 

Racsek József alpolgármester úr

 

(alpolgármester és polgármester közös programjainak részletes leírása polgármester úr programjainál olvasható)

 

találkozott és megbeszélést folytatott:

 • Csengő Andrással a Vízvisszaforgató Kft. képviselőjével. A Vízvisszaforgató Kft. ajánlatot tett a Barcsi Rekreációs Központ és Gyógyfürdő vízgépészeti rendszerének átalakítására, mely lehetővé tenné a városi szennyvízhálózatba kerülő technológiai víz mennyiségének mintegy 90%-os csökkentését. Fentiekkel kapcsolatban olyan szerződéstervezet kidolgozására kerül sor, mely oly módon biztosítja a beruházás megvalósítását, hogy az új rendszer üzemeltetés során keletkező csökkentett mennyiségű szennyvíz díjának megtakarításból finanszírozható lesz az elkészülő rendszer.
 • Puskás Zoltán úrral a SEFAG Zrt. képviselőjével a szociálisan rászorultak részére téli tüzelő biztosításának lehetőségéről.
 • az Austyrol Kft. képviselőjével Heil Zoltánnal a régi fűrészgyár telephelyével kapcsolatos kérdésekről.
 • Barcs Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, „szemétlerakó telep”-ként nyilvántartott, 0489/12. hrsz.-ú területen (korábbi „anyagnyerőhely”), annak feltöltése, kiegyenlítése érdekében inert hulladéklerakót tervez kialakítani. A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakembereivel - konzultáció keretében - tárgyalt a tervezett inert hulladéklerakó létesítésével felmerült jogszabályi előírásokkal, illetve a megvalósításhoz szükséges engedélyezési eljárásokkal kapcsolatosan. A jelzett terület adottságait figyelembe véve, az érintett szakemberekkel egyeztetésre kerültek mindazon kritériumok, melyek megléte szükséges az inert hulladéklerakó kialakításához. A konzultáció alkalmával megerősítést nyert, hogy amennyiben a jogszabály által előírt kritériumok betartásra kerülnek, lehetőség nyílik inert hulladéklerakó létesítésére a jelzett területen.
 • a DRV Zrt. képviselőivel, Kollár József és Veigl Gábor urakkal.

 

részt vett:

 • a Startmunka-Programterv tárgyalásán, ahol részletesen megtárgyalásra kerültek a támogatási kérelemben foglaltak.
 • a bizottsági elnökökkel a 2012. évi munkaterv egyeztetésén.
 • az Egészségügyi, Szociálpolitikai, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottságok ülésein.

megnyitotta, köszöntőt mondott:

 • Mecsek-Dráva Rekultivációs Projektről tartott sajtótájékoztatót. A Rekultivációs projektben három megye (Baranya, Somogy, Tolna) 89 települése érintett. A közel bruttó 7 milliárd forintos beruházás 100 százalékban uniós pályázatból valósul meg. A Barcsi kistérségben, Barcs, Csokonyavisonta, Drávagárdony, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Potony, Rinyaújlak és Kastélyosdombó teleüléseken felszámolják a korábbi hulladéklerakókat. Barcson a lerakót kétütemű rekultivációnak vetik alá. A rekultiváció környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos, hiszen ezáltal megszűnik a közvetlen környezetszennyeződésnek a lehetősége a talaj és a vízbázisok esetében.

2011. november 30-án, alpolgármester úr előtt egy fő tett állampolgársági esküt.

A Híd Televízió fórumában tájékoztatást adott a tűzoltóság állami irányítás alá vonásáról és a katasztrófavédelmi rendszer átalakításáról.

 

Barcs, 2011. december 16.                          

 

Karvalics Ottó s.k.

                                                                                                            Polgármester

 

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzatát érintő pályázati lehetőségek összefoglalása

Időszak: 2011. 11. 17 - 2011. 12. 15.

Sor-szám

Pályázat címe

Pályázat rövid összefoglalója

1.

Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. III. pályázati kiírása

A magyar-horvát határ menti térségben támogatás nyerhető el környezetvédelmi projektekre, gazdasági és társadalmi összefogást erősítő programokra, de akár K+F tevékenységekre vagy határon átnyúló munkaerő-áramlás elősegítését célzó projektekre is, kapcsolódóan a kormány által meghirdetett Új Széchenyi Tervhez. Jelentős támogatás áll rendelkezésre a turizmushoz kapcsolódó fejlesztésekre, beleértve a turisztikai infrastruktúra-fejlesztést, valamint a kulturális örökség megőrzését.

A pályázatokat a Program Közös Technikai Titkárságához kell benyújtani, Budapestre. A beérkezés határideje 2012. március 12., 17.00 óra. A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.

 

 

2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program "Tudásdepó-Expressz"- A könyvtári hálózat nem formális
és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében, Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1

A konstrukció a Társadalmi Megújulás Operatív Program "A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása" című intézkedése keretében jelenik meg. A prioritás átfogó célja az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtéseként új tanulási lehetőségek és formák elterjesztése, az oktatási és kulturális intézményrendszer közötti együttműködés új útjainak kiépítése. A prioritás kiemelt célja olyan szolgáltatások fejlesztése, amelyek elősegítik az egyenlő esélyű hozzáférést a nem formális és informális tanulás és képzés lehetőségeihez. Jelen konstrukció, a "Tudásdepó Expressz" átfogó célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. Kiemelt cél a hozzáférés területi különbségeinek a csökkentése. Javítani szükséges az egyes könyvtárak helyi és térségi igényeket kielégítő szolgáltatásainak minőségét és hatékonyságát. Nagy hangsúlyt kap az új lakossági rétegek bevonása, az olvasók egyes csoportjait megcélzó, olvasási és digitális kompetenciákat támogató programok, valamint az otthonról is elérhető web-alapú szolgáltatások fejlesztése. Mindez azonban csak jól képzett, a legkorszerűbb kompetenciák - beleértve az idegen nyelvű adatbázisok, folyóirat-katalógusok és könyvtári rendszerek használatához szükséges felhasználói szintű idegennyelv-ismeretet is - birtokában lévő könyvtári és információs szakemberek által történhet. A pályázat egyik kiemelt célcsoportja a gyermek- és ifjúsági korosztály, amely számára a könyvtárak a korai szocializáció és az iskoláskor alatti nevelés és képzés lehetőségét teremtik meg. A másik kiemelt célcsoport a leszakadó térségek felnőtt népessége, akik számára a fejlesztések a kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét teremtik meg.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a. Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke: minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft (egyéni és konzorciumi pályázat esetén is). A pályázatok benyújtása 2012. február 17-től 2012. április 30-ig lehetséges.

3.

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése, Kódszám: TIOP-1.2.2-11/1

Az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban, a Tudomány - Innováció - Növekedés kitörési ponthoz kapcsolódva, a konstrukció átfogó célja a múzeumok és levéltárak - a közoktatást támogató egységes alapszolgáltatásként megvalósuló - oktatási-képzési szerepének erősítése és az iskolabarát szemléletű megújulásukhoz szükséges infrastrukturális háttér megteremtése. A műveleten belül olyan infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg, amelyek támogatják az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák - mindenekelőtt a kulturális tudatosság és kifejezőkészség megszerzéséhez szükséges kompetenciák (2006/962/EK ajánlás szerinti nyolcadik kulcskompetencia), valamint a szociális és állampolgári kompetenciák - elsajátítását, valamint az, hogy a múzeumok és levéltárak sajátos adottságaikra építve erősítsék közösségi szerepüket és a nem-formális és informális tanulás helyszíneiként hatékonyabban működjenek, illetve legyenek képesek bekapcsolódni a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a. Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás minimum és maximum összege komponensenként került meghatározásra az alábbiak szerint:- A) KOMPONENS: 5 000 000 Ft-30 000 000 Ft, - B1) KOMPONENS: 20 000 000 Ft-70 000 000 Ft, - B2) KOMPONENS: 30 000 000 Ft-100 000 000 Ft, - C) KOMPONENS: 5 000 000 Ft-20 000 000 Ft, - A) és C) komponens együttes megpályázása esetén: 10 000 000 Ft -50 000 000 Ft. A pályázatok benyújtása 2012. január 3-tól 2012. március 30-ig lehetséges.

Melléklet

J E L E N T É S

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Barcs Város Képviselőtestülete 228/2011. (XI.24.) sz. határozatával a Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 2010-2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

Barcs Város Képviselő-testülete, mint fenntartó egyetértett a bőrgyógyászat szakma vonatkozásában a kapacitás szüneteltetésével, és felhatalmazta a Polgármestert a szünetelésre vonatkozó nyilatkozat aláírására, azzal, hogy felkérte Dr. Kisimre László igazgató urat, hogy minden szükséges intézkedést tegyen meg az orvoshiány mielőbbi megszüntetése érdekében.

A Járóbetegellátó Intézmények november 30-án szerződést kötött Dr. Varga Tamás bőrgyógyász szakorvossal. A bőrgyógyászati szakrendelés 2011. december 1-től újra működik. Az ÁNTSZ-nél kérvényezték a működési engedély módosítását, ami megtörtént.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 229/2011. (XI.24.) sz. határozatával Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentést elfogadta és köszönetét fejezte ki az Intézmény dolgozóinak.

A Képviselő-testület utasította az intézményvezetőt a mellékelt intézkedési terv végrehajtására.

Vizsgálni kell a 2012. évi költségvetés elkészítése során, hogy a gyógyászati részleg költségeit milyen módon tudná a Járóbetegellátó Intézmények finanszírozni.

 

Az érintettet a döntésről értesítettük.

 

A fenntartói jogosítványokat gyakorló Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 234/2011. (XI.24.) sz. határozatának 4.) pontjával elrendelte a Barcsi Szociális Központ ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás emelt szintű férőhelyeinek egy részére vonatkozóan az átminősítés lehetőségének vizsgálatát átlagos elhelyezésű körülményeket biztosító férőhellyé.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a vizsgálat eredményének függvényében kezdeményezze a működési engedélyben az emelt szintű és az átlagos elhelyezésű férőhelyek számának módosítását.

A működési engedély módosítása benyújtásra került.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 235/2011. (XI.24.) sz. határozatával dr. Takács Katalin Kornéliát (szül: Lengyeltóti, 1981.05.09. an: Hegedűs Katalin Zsuzsanna) nevezte ki az önkormányzat aljegyzőjévé 2011. december 1. napjával határozatlan időre, próbaidő kikötése nélkül.

Az aljegyző havi illetményét 372 000 Ft összegben állapította meg.

Barcs Város Képviselő-testülete nem nevezte ki Pinkéné dr. Pálföldi Juditot az önkormányzat aljegyzőjévé.

Barcs Város Képviselő-testülete nem nevezte ki dr. Laczó Orsolyát az önkormányzat aljegyzőjévé.

A Képviselő-testület felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy az aljegyző kinevezési okmánya elkészítéséről gondoskodjon.

Az érintetteket a döntésről értesítettük. A kinevezés megtörtént.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 239/2011. (XI.24.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére öt személyt vett fel.

Barcs Város Képviselő-testülete 239/2011. (XI.24.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékéről három személyt törölt.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettük.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 240/2011. (XI.24.) sz. határozatával a Barcs, Széchenyi u. 10. I/6. sz. alatti 80,0 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2012. november 30-ig szóló időre 233.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta

Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011.(VIII.05.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

Barcs Város Képviselő-testülete 240/2011. (XI.24.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/B. II/16. sz. alatti 38,12 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2012. november 30-ig szóló időre 287.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011.(VIII.05.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

Barcs Város Képviselő-testülete 240/2011. (XI.24.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/A. I/9. sz. alatti 35,16 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2012. november 30-ig szóló időre 287.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta, azzal a feltétellel, hogy a Városgazdálkodási Igazgatósággal egyeztetett munkálatokat és a közmű visszakötését 2 hónapon belül elvégzik, ellenőrzés után, a lakbérbe beszámítja.

Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011.(VIII.05.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

Az érintetteket a döntésről értesítettük. A bérleti szerződések megkötésre kerültek.

Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 166/2011. (VII.28.) sz. határozatával Barcs Város Önkormányzata Lakásgazdálkodási Koncepcióját elfogadta.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5) számú rendeletének 20. § (1) bekezdés e./ pontja alapján- azon, lakbérhátralékkal rendelkező személyek esetében, akik 2011. július 31-i állapot szerint fennálló lakbérhátralékuk 50%-át 2011. szeptember 30-ig megfizetik, vagy vállalják annak részletekben történő, legkésőbb 2011. november 30-ig való megfizetését, a tartozás fennmaradó 50%-ának megfizetésének kötelezettségét elengedi.

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület elrendelte annak kivizsgálását, milyen előnyökkel, illetve költségekkel járna egy státusz létrehozása szociális munkás feladatkör ellátására és/vagy házmesteri lakás kialakítására.

A 2011. 07. 31-én fennálló 9.451.147 Ft tartozás 50%-ára, tehát 4.725.484 Ft megfizetésére 75 fő vállalt befizetést. A vállalásokból 57 fő vállalását teljes mértékben teljesítette, 12 fő részben teljesítette, 6 fő semmit nem teljesített. Így a Városgazdálkodási Igazgatóság pénztárába 2.644.804 Ft befizetése történt meg.

A házmesteri státus előkészítés folyamatban van, melynek megtárgyalása a januári képviselő-testületi ülésen kerül előterjesztésre.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 169/2011. (VII.28.) sz. határozatával egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartalékának terhére biztosítson önerőt a parlagfű elleni védekezést szolgáló közmunkaprogramra.

A biztosított önerő 103.250.- Ft, mely összeg kerüljön átutalásra a Többcélú Kistérségi Társulás 11743057-15571397 számú számlájára.

A biztosított önerő átutalásra került.

 

 

B a r c s, 2011. december 16.

 

 

                                                                                                          Karvalics Ottó s.k.

                                                                                                          polgármester

 

Határozati javaslat:

 

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. december 16.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

BESZÁMOLÓ

 

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Polgármester átruházott hatáskörökben hozott döntése:

Barcs Város Képviselő-testülete 6/2011.(III.25.) sz. önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott jogkörömben a költségvetés céltartaléka terhére - 1.500 e Ft éves értékig - biztosított rendelkezési jogom alapján a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények – Deák Ferenc Általános Iskola – részére a „Nagy Vagy” országos játék költségeihez 50.000,- Ft összegű támogatást biztosítottam.

Barcs Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 133/2011. /XI.24./ sz. határozatával Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 278/2010. (XII.15.) sz. határozatával elfogadott 2011. évi munkatervét akként módosítja, hogy a 2011. december 15-i Képviselő-testület ülés módosított időpontja 2011. december 22.

Barcs Város Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság 67/2011.(XII.2.), 68/2011.(XII.2.), 69/2011.(XII.2 számú határozataival elbírálta a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára beérkezett pályázatokat. A támogatás összesített adatai:

Eddigi kötelezettségvállalások:

 

2011. évi „B”                                      26.500 Ft * 10 hó = 265.000 Ft

2010. évi „B”                                      55 000 Ft * 10 hó = 550.000 Ft

2009. évi „B”                                      20 000 Ft * 10 hó = 200.000 Ft

Összesen:                                                                          1.015.000 Ft

Időközben két pályázó szünetelteti hallgatói jogviszonyát, így a támogatás számukra a szüneteltetés időszakára nem jár,emiatt a fenti kötelezettségvállalás összege a 2012. évi fordulóban 975.000 Ft-ra módosul.

Rendelkezésre álló keretösszeg:           2.800.000 Ft

2009, 2010, 2011. évi „B”         :-         975.000 Ft

A 2012. évi fordulóra fordítható:          1.825.000 Ft

 

2012.”A” típusú pályázatok támogatása

(Ők nappali tagozaton főiskolára, egyetemre járnak)

A támogatás folyósításának időtartama:2011/2012.tanév második féléve, és a 2012/2013. tanév első féléve, 10 hónap, amennyiben mindkét félévre beiratkoznak. (Ezt a Wekerle Sándor Alapkezelő leellenőrzi.)

Benyújtott pályázatok száma:               67 db

A pályázati kiírásnak megfelel:              65 db            

A pályázati kiírásnak nem felel meg:                    2 db

Egy főre jutó havi jövedelem

Havi támogatás összege

Érintett pályázók (Fő)

A támogatás összege 1 hóra

A támogatás összege 10 hóra

0-30.000 Ft-ig

3500 Ft

24 fő

   84.000 Ft

   840.000 Ft

30.001-40.000 Ft-

2500 Ft

13 fő

32.500 Ft

   325.000 Ft

40.001-50.000 Ft-

2000Ft

22 fő

44.000 Ft

   440.000 Ft

50.000-58.000 Ft

1500 Ft

6 fő

9.00 Ft

   90.000 Ft

Összesen:

65 fő

   169.500 Ft

1.695.000 Ft

 

„B” típusú pályázatok támogatása

(Ők középiskolások, vagy érettségizettek, a 2012./2013. tanévben kívánják megkezdeni felsőfokú tanulmányaikat)

A támogatás folyósításának időtartama: A 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően 3*10 hónap (Amennyiben felvételt nyernek, és mindvégig hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Ezt a Wekerle Sándor Alapkezelő leellenőrzi.)

A 2012/2013. tanév első féléve, 5 hónap érinti a 2012. évi fordulót.

Benyújtott pályázatok száma:               10 db

A pályázati kiírásnak megfelel:             10 db

Egy főre jutó havi jövedelem

Havi támogatás

Érintett pályázók (Fő)

A támogatás összege 1 hóra

A támogatás összege 5 hóra

0-30.000 Ft-ig

3500 Ft

3 fő

10.500 Ft

52.500 Ft

30.001-40.000 Ft-

2500 Ft

4 fő

10.000 Ft

50.000 Ft

40.001-50.000 Ft-

2000 Ft

2 fő

4.000 Ft

20.000 Ft

50.000-58.000 Ft

1500 Ft

1 fő

1.500 Ft

7.500 Ft

Összesen:

10 fő

26.000 Ft

130.000 Ft

 

Felhasználás összesen: 975.000 Ft +1.695.000 Ft + 130.000 Ft= 2.800.000 Ft

 

A pályázók támogatása az ösztöndíj keretében három forrásból tevődik össze, melynek havi összege maximum 10 ezer Ft lehet:

   Önkormányzati támogatás:                                                   (Pld. 3500 Ft,-/hó/fő)

+Megyei Önkormányzat lehetséges támogatása:                      (Pld. 1000 Ft,-/hó/fő)

Ezt az összeget duplázza meg a Minisztérium    4500 Ft,-*2= 9000 Ft,-/hó ösztöndíjban részesül a példában szereplő pályázó.

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság 75/2011.(XII.14.) számú határozatával a 2012. január 20-án megrendezésre kerülő Magyar Kultúra Napi városi ünnepség szónoki teendőinek ellátására Racsek József alpolgármester urat kérte fel.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

Barcs Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsága a 91/2011.(XII.13.) számú határozatával egy személy szociális lakásbérletre vonatkozó kérelmét elutasította.

Barcs Város Képviselő-testülete Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

Barcs Város Képviselő-testülete Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottsága 195/2011. (XII.13.) sz. határozatával a saját hatáskörében felhasználható pénzkerete terhére 100.000.- Ft-ot biztosított a Városgazdálkodási Igazgatóság számára Barcs Város Adventi díszítésének beszerzésére.

Barcs Város Képviselő-testülete Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottsága 198/2011. (XII.13.) sz. határozatával 1 személy szociális lakásbérletre vonatkozó kérelmét elutasította

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat 26/2011. (XI.16.) DTÖ sz. határozatával döntött arról, hogy helloween-party költségeire 4.910 Ft-ot biztosít a saját pénzeszközei terhére.

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat 27/2011. (XI.16.) DTÖ sz. határozatával döntött arról, hogy 80 db mikuláscsomag költségeire 30.960 Ft-ot biztosít a saját pénzeszközei terhére.

 

 

B a r c s, 2011. december 16.

 

                                                                                               Karvalics Ottó s.k.

                                                                                                polgármester

 

 

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. december 16.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

K I M U T A T Á S

a jegyzői hatáskörben hozott döntések alapján

2011. január 01.-november 30-ig kifizetett segélyekről

 

                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                        e/ft                                                                                      

 

2011. évi

előirányzat

2011.10.31-ig

kifizetett

2011.

november hó

Teljesítés összesen

 

Rendszeres szociális segély

 

Bérpótló juttatás

 

Időskorúak járadéka

 

Gyermekvédelmi kedvezmény

 

Ápolási díj

-          normatív

 

Óvodáztatási támogatás

 

18 468

 

196 337

 

650

 

12 760

 

 

24 613

 

1 000

 

18 029

 

128 468

 

542

 

6 165

 

 

19 257

 

510

 

2 124

 

15 167

 

54

 

6 061

 

 

2 124

 

-

 

20 153

 

143 635

 

596

 

12 226

 

 

21 381

 

510

 

 

Közgyógyellátás

 

Közlekedési támogatás

 

 

 

300

 

1 200

 

336

 

780

 

28

 

-

 

 

364

 

780

 

Segélyek összesen   :

255 328

174 087

25 558

199 645

Ápolási díj TB járuléka

5 811

4 190

878

5 068

Dologi   kiadás

2 200

1 938

196

2 134

Összesen

263 339

180 215

26 632

206 847

 

 

 

K I M U T A T Á S

a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései alapján

2011. január 01.- november 30-ig kifizetett segélyekről

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                         e/ft                                                                                      

 

2011.évi

előirányzat

2011.10.31-ig

kifizetett

2011.

november hó

Teljesítés

összesen

 

Lakásfenntartási támogatás

-          normatív

-          méltányossági

 

Ápolási díj

-          méltányossági

 

Lakbértámogatás

 

 

25 056

5 040

 

 

16 992

 

1 680

 

 

20 841

4 209

 

 

10 680

 

867

 

 

2 562

335

 

 

991

 

89

 

 

23 403

4 544

 

 

11 671

 

956

 

 

Átmeneti segély, egyszeri méltányossági segély  

(bérlettérítés, közüzemi díj)

 

 

Temetési segély

 

Köztemetés

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

 

25 000

 

 

 

 

1 200

 

5 000

 

3 000

 

13 894

 

 

 

 

406

 

1 306

 

2 647

 

1 433

 

 

 

 

-

 

75

 

54

 

15 327

 

 

 

 

406

 

1 381

 

2 701

 

Segélyek összesen   :

82 968

54 850

5 539

60 389

Ápolási díj TB járuléka

4 078

2 374

493

2 867

Dologi   kiadás

300

156

-

156

Összesen

87 346

57 380

6 032

63 412

 

2011. 11. 01.-2011. 11. 30. között egyedi ügyekben hozott döntések száma:

 

Átmeneti segély megállapítása:                     170 db.

                           elutasítása:                             10 db.

Egyszeri méltányossági segély megállapítása: 51 db.

                                                   elutasítása:       5 db.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:           3 db.

                                                 elutasítása:         0 db.

Temetési segély megállapítása:                           0 db.

Köztemetés megállapítása:                                 0 db.

Lakásfenntartási támogatás megállapítása:     81 db.

                                                 elutasítása:           4 db.

                                                megszüntetése:     0 db.

Ápolási díj megszűnése:                                       0 db.

 

Az elutasítások oka: 1 főre jutó jövedelem összege illetve ebben az évben már kért és kapott egyszeri segélyt.

Beszámoló

 

A kérdésekre adott válaszokról

F o d o r Gyula képviselő-testületi tag:

Van-e lehetőség arra, hogy a Sándor domb (Német hegy)-i út javítását az önkormányzat magára vállalja?

A szőlőbe vezető utat az elmúlt években az ott lévő gazdák közös összefogással megépítették. Sajnos az elmúlt időben az intenzív esőzések következtében a lezúduló csapadékvíz a betömörített kövezetet, burkolatot kimosta és ez által a közlekedés veszélyessé, cca. 100-150 métere sérült, javításra szorul.

Ebben az évben is több alkalommal jeleztem az illetékes hivatali dolgozónak a problémát, de az ígéret – ígéret maradt.

Barcs Város Önkormányzatának az Egyes mezőgazdasági rendeltetésű földek (régen zártkertek) hasznosításáról, az ott folyó mezőgazdasági termelésről és a beépítési rendjéről szóló 14/2004. (III. 26.) számú rendelete hatálya kiterjed többek között a némethegyi azon mezőgazdasági termelést szolgáló földekre, melyek e rendelet hatályba lépését megelőzően zártkertként voltak nyilvántartva, vagyis a tisztelt Képviselő Úr által jelzett Sándor domb-i (Némethegy-i) területekre is. E rendelet 5. szakaszának első bekezdése értelmében: „A földterületekhez tartozó földúthálózat karbantartásáról az ingatlant használók kötelesek gondoskodni.” Továbbá ezen szakasz második bekezdése tartalmazza, hogy „A földterületekhez tartozó utak melletti vízelvezető árkokat az út tartozékának kell tekinteni, és így azok karbantartása is a használókat terheli.” Tehát a fent hivatkozott rendeletünk alapján megállapítható, hogy elsősorban az ingatlan használók feladata lenne a Sándor domb-i (Némethegy-i) út javítása. Ennek ellenére az önkormányzat számos ilyen problémát szeretne megoldani, annak érdekében, hogy az ingatlan használók könnyebben megközelíthessék ingatlanaikat, de az önkormányzat anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé. Erre adhat megoldást a Start-munkaprogram, amelynek keretében megpályáztunk mezőgazdasági földutak karbantartását. Így a pályázatunk támogatásával lehetővé válhat a Sándor domb-i (Némethegy-i) területen lévő út javítása, karbantartása.

A TI-LA vállalkozás többszöri jelzés ellenére szabálytalanul lezárja a közterületet, azt sajátjaként kezeli. Az elmúlt hetekben sövénnyel telepítették el a vízelvezető árok melletti lejárót, lehetetlenné tették az ott lakóknak a telkük megközelítését.

Felhívtuk a TI-LA vállalkozás vezetőjének a figyelmét, a közterület használat biztosításának kötelezettségére. Ennek biztosítása céljából felszólítottuk, hogy a kapuszárny rögzítéséről gondoskodjon. Felszólítottuk Luczó Lászlót, aki vállalta, hogy 2011. december 20-áig a vízelvezető árok melletti lejárónál az általa telepített növényzetet eltávolítja a közterületről. Tekintettel arra a tényre, hogy a vízelvezető árok melletti lejáró műszaki állapota nem megfelelő, ezért annak lezárása vagy lépcső kiépítése jelenthet megoldást. E célból való lépcső kiépítése költségigényes, mely az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetét még tovább rontaná. Kérem a Képviselő Úr nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy melyik megoldást támogatja.

A városgazdálkodás vezetője 2010. évben ígéretet tett arra, hogy a lejáróban felnőtt fákat, bokrokat eltávolítják, de ez a mai napig részben történt meg.

A Városgazdálkodási Igazgatóság a Barcs HRSZ:2600 árok tisztítását évente háromszor végzi. A Bajcsy-Zs. utca és a TI-LA közötti rézsű fáinak felnyesése, a falhoz és kerítéshez közel esők kivágása és a bokrok átalakítása 2010. tavaszán egyeztetésre került a panaszt bejelentő Luczek László és Luczó László lakosokkal. Ez alapján a szükségesnek ítélt munkák elvégzésre kerültek.

A további fakivágás és cserjeirtás a rézsű eróziójához vezetne, ami a határoló falazatok alámosását és bedőlését okozhatja. Az ÉK-i oldalon ez már most is észlelhető és további károkat okozhat.

A lemosódás következményeként az árok folyamatos feltöltődésével és nagy mennyiségű víz esetén a HRSZ:2588 (TI-LA telephely) elöntésével lehet számolni.

A lépcsőlejáró okafogyott, gyalogosforgalom nincs, így az alsó részen elhelyezkedő aranyeső bokrok csonkolása értelmetlen. Mivel csak a tisztítást végző dolgozóink használják, így az a rész a hídnál le is zárható.

A vállalkozás a szabálytalanul elhelyezett kapu fölé térfigyelő kamerát szereltetett, amihez nem kérte ki az ott lakók beleegyezését.

A személyes adatok védelméről szóló jogszabályok alapján magánszemély térfigyelő kamerát csak úgy helyezhet el, hogy azzal kizárólag a saját tulajdonában álló ingatlan területét lehessen megfigyelni. Továbbá magánszemély közterületet nem tarthat megfigyelés alatt. Közterületet kizárólag külön törvényben felhatalmazott szervezetek figyelhetnek meg.

Amennyiben a képfelvevő berendezés elhelyezése és használata nem felel meg a fenti feltételeknek, úgy a képfelvevő berendezés működése sérti a rögzítésre kerülő személyek személyes adatainak védelméhez fűződő jogát. Ebben az esetben az érintett bírósághoz fordulhat a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok alapján, valamint a Ptk. szerint a személyhez fűződő jogának megsértése miatt.

Továbbá lehetősége van birtokvédelmet kérni a Ptk. 188. § -192.§ alapján, mely megilleti a birtokost, ha birtoklásában zavarják. Ebben az esetben a jegyzőtől egy éven belül lehet kérni a zavarás megszüntetését. Birtokvédelmi eljárás a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009.(X.16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján kérelemre indul.

A helyszíni szemle során úgy tűnt, hogy a kamera használaton kívül van, ezért erről megkérdeztük Luczó Lászlót, aki az alábbi nyilatkozatot tette:

„A térfigyelő kamera jelenleg nem működik, beüzemelése folyamatban van.”

A nyilatkozattételt követően a Hivatal munkatársa felhívta Luczó László figyelmét a kamera elhelyezésére és használatára vonatkozó jogszabályi előírások betartására.

Barcs, 2011. december 16.

                                                                                            Karvalics Ottó s.k.

                                                                                             polgármester