Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf: 62. Tel: (82) 462-459

 

 

                                                                                              ………….. sz. napirendi pont.

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2012. évre elszámolható vízterhelési díj mértékéről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült:          Barcs Város Képviselő-testülete

                        2011. december 22-i ülésére

 

 

 

A 2003. évi LXXXIX. törvény 2.- 3.- 7. §-a alapján a csatornaszolgáltatásba vont településeken az előző évekhez hasonlóan továbbra is a DRV Zrt. szedi be a fogyasztóktól a vízdíjszámlában külön sorban és tételként megjelenő köbméter arányos vízterhelési díjat, melyet minden üzemeltetés alatt álló szennyvíztisztító telepre ki kell számolni.

A vízterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsájtó – a DRV Zrt. – az alaptörvényt módosító 2004. évi CXXXV. törvény szerint az így kiszámlázott és beszedett vízterhelési díjat teljes egészében köteles befizetni az állami költségvetésbe.

 

A DRV Zrt.-nek a vízterhelési díj számítását a 2003. évi LXXXIX törvény 2. számú melléklete és a 270/2003. számú Kormányrendelet szerint kell elvégeznie.

 

A 2012. évre a szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szennyvízhálózaton a szennyvíz díjat meghatározó díjkalkulációban is figyelembe vett és tervezett szennyvíz mennyisége 586.900 m3.

A DRV Zrt. településünkre a szennyvíztisztító telepet terhelő szennyező paramétereket összesítette, a paraméterek után 2012-ben összesen 6.631.970 Ft-ot kell befizetnie

 

                   A 2012. évre számított 6.631.970 Ft díjköltség és 586.900 m3 tervezett

                   szennyvízmennyiség hányadosaként a 2012. évre érvénybe lépő és a víz-csatornadíj számlában külön sorban szereplő vízterhelési díj 11,30 Ft/m3 +ÁFA nagyságú lesz.

A 2011. évre jelenleg érvényben lévő vízterhelési díj nagysága nettó 19,03 Ft/m3.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a DRV Zrt. 2011.december 08.-án OND-1-6/2011 ügyiratszámon írt, a 2012. évi vízterhelési díjról szóló tájékoztató levelét fogadja el.

 

 

 

 

 

 

Barcs, 2011. 12. 09.

 

 

                                                                         Karvalics Ottó

                                                                          

 

Melléklet