Ma 2023. szeptember 23., szombat, Tekla és Líviusz napja van. Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459.

 

 

 

 

                                                                                              ………. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testületének rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004. (IV.30.) számú rendeletének módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. december 22-i ülésére

 

 

Barcs Város Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

6. § (3) bekezdésében előírtak szerint, a tulajdonát képező köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről – kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján – gondoskodik.

A jogszabályi előírásnak megfelelően, az Önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi felhívást tett közzé a tulajdonát képező köztemetők kegyeleti közszolgáltatás keretében történő fenntartására és üzemeltetésére. A közbeszerzési eljárás eredményeként történt meg a közszolgáltató kiválasztása és a barcsi önkormányzati tulajdonú temetők fenntartási és üzemeltetési jogát - középtávú közszolgáltatási szerződés keretében - a Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140/1.) nyerte el.

A Betéti Társaság 2011. április 08-án megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján látja el az önkormányzat tulajdonában lévő 5 köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatait.

A többször módosított „a temetőkről és temetkezésről” szóló 27/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 7. § (4) bekezdésében és a 13. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, e rendelet mellékleteiben kerültek meghatározásra a temetési helyek megváltási díjai, a temetői létesítmények illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak, valamint az egyéb (a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás, boncolási körülmények biztosítása a rendőrség részére) díjak.

 

A többször módosított „a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról” szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdésének b) pontja, ill. a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 6.3. fejezet g) pontja tartalmazza továbbá, hogy a közszolgáltató az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásáról évente tájékoztatja az önkormányzatot.

Az üzemeltető a fenti kötelezettségének eleget téve, a tájékoztatóját az Önkormányzat részére megküldte. A Szalai és Társa Temetkezési Bt. a 2011. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló tájékoztatójában, a könyvelési tételek bemutatásának alátámasztásával a jelenlegi díjtételek 4%-kal történő emelését javasolja az elkövetkező időszakra.

 

1./ Gyermeksírhely 25 évre                                                      7.070 +ÁFA helyett 7.353 +ÁFA

 

2./ Felnőtt egyes sírhely 25 évre                                               11.017+ÁFA helyett 11.458+ÁFA

   Felnőtt kettes sírhely 25 évre                                              14.916+ÁFA helyett 15.513+ÁFA

 

     Szegély sírhely 1 személyes 25 évre                                    12.041+ÁFA helyett 12.523+ÁFA

     Szegély sírhely 2 személyes 25 évre                                    17.138+ÁFA helyett 17.824+ÁFA

     Szegély sarok sírhely 2 személyes 25 évre                           17.995+ÁFA helyett 18.715+ÁFA

 

3./ Sírbolt

 

     - 2 személyes kripta építésére 60 évre                                30.773+ÁFA helyett 32.004+ÁFA

     - 4 személyes kripta építésére 60 évre                                42.518+ÁFA helyett 44.219+ÁFA

     - 6 személyes kripta építésére 60 évre                                52.786+ÁFA helyett 54.897+ÁFA

 

 

 

4./ Urnahely

 

    - szabványos urnahely 10 évre                                            5.200+ÁFA  helyett  5.408+ÁFA

     - urna elhelyezése kriptában 25 évre                                   15.738+ÁFA helyett 16.368+ÁFA

     - urnahely földben 10 évre                                                  6.293+ÁFA  helyett  6.545+ÁFA

- urnasírbolt 25 évre                                                           15.737+ÁFA helyett 16.366+ÁFA

 

Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési

helyek, sírhely előkészítési díja (a csontmaradványok

egyéb módon történő elhelyezése mellett)                                 12.905+ÁFA helyett 13.421+ÁFA

 

A./          A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatatók által fizetendő díj

 

         Temetői létesítmények igénybevételi díja

         (Ft/elhunyt)                                                                    17.758+ÁFA helyett 18.468+ÁFA

 

B./          Egyéb díj:

 

     Hűtő igénybevételi díj (Ft elhunyt /nap)                               1.882+ÁFA helyett 1.957+ÁFA

     Sírásás (Ft/elhunyt)                                                             15.000+ÁFA helyett 15.600+ÁFA    

   Mélyített sírásás /Ft/elhunyt/                                                15.559+ÁFA helyett 16.181+ÁFA    

   Sírnyitás (Ft/elhunyt)                                                           15.593+ÁFA helyett 16.217+ÁFA

     Hantolás (Ft/elhunyt)                                                          9.483+ÁFA helyett 9.862+ÁFA

 

     Ravatalozó berendezések bérleti díja (Ft/temetés)

 

     Béke utcai temetőben:                                                        15.516+ÁFA helyett 16.137+ÁFA

     Imre utcai temetőben:                                                         13.467+ÁFA helyett 14.006+ÁFA

     Somogytarnócai temetőben:                                                10.777+ÁFA helyett 11.208+ÁFA

   Drávaszentesi temetőben:                                                   10.777+ÁFA helyett 11.208+ÁFA

     Pálfalusi temetőben:                                                            10.777+ÁFA helyett 11.208+ÁFA

 

   A temetői szolgáltatók kivételével a temetőben

   vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő

   temető-fenntartás hozzájárulás díja (Ft/elhunyt)                    1.145+ÁFA helyett 1.191+ÁFA

  

   Boncolási körülmények biztosítása                                      

   a rendőrség részére (Ft/elhunyt)                                           6.846+ÁFA helyett 7.120+ÁFA

 

 

Javaslom, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló helyi rendelet módosítását a Tisztelt Képviselő-testület fogadja el.

Barcs, 2011. december 07.

 

 

                                                                                                          Karvalics OttóBarcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

……../2011. (….....) rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló

27/2004. (IV.30.) rendelet módosításáról

 

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló többször módosított 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1. §

 

A temetőkről és temetkezésről szóló 27/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7.§ ( 4 ) bekezdésében „(1.sz.melléklet )” szövegrész helyébe „( 1. melléklet)” szöveg lép.

 

2. §

 

A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

 

A Rendelet 13.§ ( 5 ) bekezdésében „2.sz.melléklet „ szövegrész helyébe „ 2. melléklet „ szöveg lép.

 

4. §

 

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5. §

A Rendelet 14.§ ( 2 ) bekezdésében „ (3.sz.melléklet „ szövegrész helyébe „ ( 3. melléklet ) „ szöveg lép.

 

6. §

 

Záró rendelkezések

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Barcs, 2011. december 22.

 

 

 

 

         Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                              Karvalics Ottó

                  címzetes főjegyző                                                        polgármester

 

                                              


1. melléklet a 27/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

 

A temetési helyek megváltási díjai (Ft-ban)

 

 

1./ Gyermeksírhely 25 évre                                                                    7.353 +ÁFA

 

2./ Felnőtt egyes sírhely 25 évre                                                            11.458+ÁFA

     Felnőtt kettes sírhely 25 évre                                                            15.513+ÁFA

 

     Szegély sírhely 1 személyes 25 évre                                                  12.523+ÁFA

     Szegély sírhely 2 személyes 25 évre                                                  17.824+ÁFA

     Szegély sarok sírhely 2 személyes 25 évre                                        18.715+ÁFA

 

3./ Sírbolt

 

     - 2 személyes kripta építésére 60 évre                                              32.004+ÁFA

     - 4 személyes kripta építésére 60 évre                                              44.219+ÁFA

     - 6 személyes kripta építésére 60 évre                                              54.897+ÁFA

 

4./ Urnahely

 

     - szabványos urnahely 10 évre                                                           5.408+ÁFA

     - urna elhelyezése kriptában 25 évre                                                 16.368+ÁFA

     - urnahely földben 10 évre                                                                 6.545+ÁFA

- urnasírbolt 25 évre                                                                        16.366+ÁFA

 

lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési

helyek, sírhely előkészítési díja (a csontmaradványok

egyéb módon történő elhelyezése mellett)                                              13.421+ÁFA

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. melléklet a 27/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

 

 

 

A./ A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások

     igénybevételéért a temetkezési szolgáltatatók által fizetendő díj

 

     Temetői létesítmények igénybevételi díja (Ft/elhunyt)                         18.468+ÁFA

 

B./ Egyéb díj:

 

     Hűtő igénybevételi díj (Ft/elhunyt/nap)                                               1.957+ÁFA

 

     Sírásás (Ft/elhunyt)                                                                           15.600+ÁFA                                                  

   Mélyített sírásás /Ft/elhunyt/                                                              16.181+ÁFA

 

     Sírnyitás (Ft/elhunyt)                                                                         16.217+ÁFA

 

     Hantolás (Ft/elhunyt)                                                                        9.862+ÁFA

 

     Ravatalozó berendezések bérleti díja (Ft/temetés)

 

     Béke utcai temetőben:                                                                      16.137+ÁFA

     Imre utcai temetőben:                                                                       14.006+ÁFA

     Somogytarnócai temetőben:                                                              11.208+ÁFA

     Drávaszentesi temetőben:                                                                  11.208+ÁFA

     Pálfalusi temetőben:                                                                          11.208+ÁFA

 

         A temetői szolgáltatók kivételével a temetőben

         vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő

         temető-fenntartás hozzájárulás díja (Ft/elhunyt)                             1.191+ÁFA

  

         Boncolási körülmények biztosítása                                              

         a rendőrség részére (Ft/elhunyt)                                                   7.120+ÁFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Választás 2022