Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571 Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.

Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

                                                                                              .......sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

a barcsi helyi autóbuszjárat 2012. évi működési költségeiről,

a szükséges Önkormányzati támogatásról, és a menetrend módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült:          Barcs Város Képviselő-testülete

          2011. december 22-i ülésére

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete a 120/1997. (VI. 26.) sz. határozatában egyhangúlag elrendelte a helyi autóbusz közlekedés 1997. július 01-től hat járatpárral történő üzemeltetését – igény szerinti növelés fenntartása mellett – azzal, hogy a havonként felmerülő működési költség, és a tényleges bevétel közötti különbözetet a tartalékalap terhére támogatással kiegészíti. A járatok üzemeltetése jelenleg a 2004. december 27-én kelt többször módosított közszolgáltatási szerződés mellékletét képező menetrend alapján történik.

 

A Képviselő-testület a 2011. novemberi ülésén fogadta el a Kapos VOLÁN Zrt. 2010. évi beszámolóját, mely alapján 983.000.- Ft-al támogattuk a helyi közlekedés működtetését, úgy hogy a 23/2011.(V.20.) NFM rendelet a „helyi közösségi közlekedés normatív támogatása” tárgyában beadott pályázatunk alapján 253.000.- Ft támogatásban részesültünk, melyet negyedéves részletekben utal a számlánkra a Magyar Államkincstár, és utalunk tovább a Kapos VOLÁN Zrt. számlájára.

 

A Kapos VOLÁN Zrt. munkatársai kérésünk alapján tájékoztatást adtak a járatok működési költségeinek 2011. évben várható alakulásáról, mely szerint – figyelembe véve a pályázatunk alapján kapott állami normatív támogatást is – mintegy 700.000.- Ft veszteséggel kell számolnunk. A tájékoztató szintén a kérésünknek megfelelően tartalmazza a járatok kihasználtságát. A Szolgáltató 2011. november 23. és november 29-e közötti időszakban utasszámlálást végzett. A felmérésekből megállapítható, hogy a járatok közül az 5.45, 8.10, és 16.50 órakor a vasútállomásról a Virág utcáig és vissza 6.00, 8.25, és 17.00 órakor közlekedő járatpárok gyakorlatilag kihasználatlanok, nem volt utas a járatokon. Tekintettel arra, hogy a helyi buszközlekedés kilométer teljesítményének mintegy kétharmadát a Vasútállomás és Virág utca között közlekedő járatok teszik ki és a maradék részt pedig az úgynevezett uszodás járatok kötik le, a Szolgáltató álláspontja az, hogy a fentebb említett járatpárok megszüntetésével a kilométer teljesítmény jelentősen lecsökkenthető (járatonként 6,00 km) és ezzel elérhető lenne, hogy a helyi buszközlekedés veszteség nélkül üzemelhetne. Ugyanakkor, ha megtartjuk a járatokat, akkor a 2011. évi előzetes bevételi adatokból kiindulva valószínűsíthető, hogy a veszteség szintje jelentősen meghaladhatja a 2011. évi szintet.

 

A fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy módosítsuk a 120/1997. (VI. 26.) sz. határozatunkat úgy, hogy a Kapos VOLÁN Zrt ajánlását figyelembe véve csökkentsük a járatpárok számát, a szolgáltató javaslatával részben egyezően úgy, hogy a kora reggeli, illetve a késő délutáni (a jelenlegi menetrend szerint, a Vasútállomásról 5.45 és 16.50 órakor induló, és vissza a Virág utcából 6.00, és 17.00 órakor induló) járatokat töröljük a menetrendből. Javaslom továbbá, hogy ennek megfelelően módosítsuk a közszolgáltatási szerződésünk 2-es számú mellékletét, mely a menetrendet tartalmazza, és felhatalmazást kérek a szerződés módosításának aláírására.

 

Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy a közszolgáltató a jelenlegi bizonytalan jogszabályi helyzetre tekintettel a helyi buszközlekedés viteldíjai módosítási javaslatát későbbi időpontban kívánja benyújtani.

 

Barcs, 2011. december 07.

Karvalics Ottó

polgármester

 

 

 

Határozati javaslat:

 

  1. 1.Barcs Város Képviselő-testülete a helyi buszközlekedés bevezetésére irányuló 120/1997. (VI. 26.) sz. határozatát módosítja úgy, hogy a határozatban megfogalmazott hat járatpár közlekedtetését négy járatpárra csökkenti, így a kora reggeli, illetve a késő délutáni (a jelenlegi menetrend szerint, a Vasútállomásról 5.45 és 16.50 órakor induló, és vissza a Virág utcából 6.00, és 17.00 órakor induló) járatpárokat törli a helyi buszközlekedés menetrendjéből.

 

  1. 2.Barcs Város Képviselő-testülete a helyi menetrend szerinti buszközlekedés közszolgáltatási szerződésének 2-es számú mellékletét képező menetrendet a négy járatpár közlekedtetésének figyelembevételével elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

  1. 3.A Képviselő-testület a helyi buszközlekedés bevezetésére irányuló módosított 120/1997.(VI.26.) sz. határozat értelmében a helyi buszközlekedést, a többször módosított közszolgáltatási szerződés mellékletét (2-es számú melléklet) képező menetrend alapján, 4 járatpárral üzemelteti 2012. évben. Amennyiben a jelenleg alkalmazott menetrendnél kedvezőbb bevezetése válik lehetségessé, abban az esetben a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Barcs Város Képviselő-testülete a járatok üzemeltetését június 21-től augusztus 31-ig, valamint az iskolai őszi, karácsonyi és tavaszi szünetek időszaka alatt szünetelteti.

 

  1. 4.Barcs Város Képviselő-testülete a helyi buszközlekedés 2012. évi üzemeltetésének normatív támogatására pályázatot nyújt be, amennyiben az Országgyűlés által megbízott és felhatalmazott szaktárca, vagy szaktárcák közös rendeletükben erre lehetőséget adnak. Barcs Város Képviselő-testülete betervez a szolgáltatás zavartalan működtetése érdekében, illetve a 2011. évi működtetésből eredő veszteség kiegyenlítésére 700 000.- Ft-ot „helyi buszközlekedéshez önkormányzati hozzájárulás” címen a 2012. évi költségvetésébe.

 

 

 

Felelős:                        Karvalics Ottó polgármester

Határidő:                     Értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. december 07.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző