Ma 2024. július 22., hétfő, Magdolna napja van. Holnap Lenke napja lesz.

2015. május 21.

Tételek # 
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
02. A Rinya-Dráva Szövetség egyesülettel kötendő helyiség használati szerződés jóváhagyása
03. Beszámoló a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkájáról
04. A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti 2014. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági melléklet elfogadása
05. „BARCS VÁROS” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2014. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
06. Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 2015. évre vonatkozó fejlesztési tervének jóváhagyásáról
07. A Barcsi Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
08. A Barcsi Városi Könyvtár igazgatójának megbízása
09. Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményi tanácsába tag delegálása
10. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2015. évi költségvetésének módosításáról
11. Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása
12. Barcs Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
13. Barcs 520/2 hrsz-ú ingatlan részbeni bérbeadása és a területre vételi jog alapítása.
14. A Barcs, Bajcsy Zs. u. 72 szám alatti háziorvosi házi gyermekorvosi rendelők és fogászati szakrendelők közműveinek leválasztásához forrás biztosítása
15. Pályázat benyújtása a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje, Tavasz u. 3. szám alatti főzőkonyha intézményegysége fejlesztésére
Meghívó Barcs Város Képviselő-testülete 2015. május 21-i ülésére