Ma 2024. máj. 24., péntek, Eszter és Eliza napja van. Holnap Orbán napja lesz.

Statikus tartalom

Tételek # 
08. Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2010. évi előirányzat módosítása
07. Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 2010. évi költségvetésének módosítása
06. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények 2010. évi költségvetésének módosítása
05. A Barcsi Szociális Központ 2010. évi költségvetésének, valamint a szociális segély előirányzatának módosítása
04. Polgármesteri Hivatal dolgozóinak teljesítménykövetelményei
03. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
01. Az IKARUS IK 256.42 típusú autóbusz eladása a KAPOS VOLÁN Zrt. részére
02. Tájékoztató két ülés közötti tevékenységről...
01. napirend
02. „Barcs Város komplex rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a kivitelezői, illetve a támogatási szerződés módosítása
01. A „Kistérségi Járóbeteg központ kialakítása” tárgyú, DDOP3.1.3. jelű projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a TEMPERO Zrt-vel megkötött kivitelezői szerződés második módosítása
02. Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése megtárgyalásának I. fordulója
01. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének…./2011. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról
12. A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzési-szervezési Társulás Társulási megállapodásának módosítása
10. antenna árboc tulajdonjogának megszerzése
10. „Not-Em” Fogszakorvosi Egészségügyi Szolgáltató BT. feladatátvállalási szerződésének megszüntetése, a körzet további működtetésének előkészítése
09. Barcs, Darányi u. 11. (2366/1 hrsz-ú) szám alatti lakóépület bontása
08. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjair
07. Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
06. A Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel kötött temetői-kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása
05. Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek helyzetének áttekintése
04. Az óvodák nyári zárva tartásának engedélyezése
03. Barcs Város 2010. évi munkaerő-piaci tájékoztatója, a munkaügyi szervezet átalakítási folyamata
02. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról
01. napirend
18. A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Szakmai Program módosítása és jóváhagyása
19. A Városgazdálkodási Igazgatóság Alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
17. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) számú rendelet módosítása
16. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ………/2011. (……….) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
15. Az önkormányzati adórendeletek módosítása
14. Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum alapító okiratának módosításáról, valamint Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és a Móricz Zsigmond Művelődési Köz
13. Beszámoló a Móricz Zsigmond Művelődési Központ 2010. évi szakmai tevékenységéről, valamint 2011. évi munkatervének jóváhagyása
12. JAVASLAT A 2011. ÉVI VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK PROGRAMJÁRA ÉS KÖLTSÉGEIRE
11. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és finanszírozási tervének jóváhagyása
10. Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének megállapítása
09. A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője javadalmazásának megállapítása
08. Mikrohullámú internetszolgáltatás további üzemeltetése
07. A fogorvosi körzetek további működtetése, az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról szóló 26/2004.(IV.30.) rendelet, valamint a feladatátvállalási szerződések módosítása
06. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(III.30.) rendelet felülvizsgálata
05 A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelölése, valamint az általános iskolai kötelező felvételi körzethatárok módosítása
04. Barcs Város Önkormányzata 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése
03. Beszámoló a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
02. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
01. napirend
08. Barcs Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítása
07. Pályázat benyújtása a Városi Könyvtár belső berendezéséhez
06. Pályázat benyújtása a 7/2011. (III. 9.) BM rendelete alapján a BNI Városi Óvodák IV. számú tagóvodájának és a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye fejlesztésére
05. A Barcs, Damjanich utca közterületén lévő fák kivágásának elbírálása
04. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és finanszírozási tervének módosítása
03. Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezése
02. A Dráva Múzeumnak, mint önként vállalt önkormányzati feladatnak a Somogy Megyei Közgyűlés fenntartásába történő visszaadása
16. Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága pótelőirányzat kérelme
15. A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendelet módosítása
14. A Somogy Megyei Önkormányzat szakképzési feladatellátásának átszervezéséhez történő állásfoglalás kialakítása
13. A Barcs, Kandó K. utcai lakók fakivágási kérelmének elbírálása
12. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása
11. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) számú rendelet módosítása
10. A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Szakmai Program módosítása és jóváhagyása
09. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyása
08. A drávaszentesi falunap időpontjának módosítása
07. Az AQUA Rádió támogatása
06. Barcs Város Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása
05. Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési jelentése
04. Barcs Város Önkormányzatának a Somogytarnócai Satelit FC, valamint a Barcsi Sport Club közötti ingyenes használati szerződések jóváhagyása
03. Beszámoló az ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlőrinci Kistérségi Intézet Barcsi Kistérségben végzett 2010. évi tevékenységéről
02. Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
01. napirend
14. Barcs Város Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programjának kiegészítése
13. 100 millió Ft éven belüli hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása
12. Barcs Város Önkormányzata HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) szöveges részének felülvizsgálata
11. A Barcs, Széchenyi u. 31. és Köztársaság u. 1. szám alatti helyiségek bérbeadása
10. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2011.év első négy hónapjának tevékenységéről
09. A Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 2011. évre vonatkozó fejlesztési tervének jóváhagyása
08. A Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató BT. temetői számviteli szabályzatának elfogadása
07. A Dráva Múzeum, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása
06. A DDOP-3.1.3/B-2009-0002 azonosítószámú Barcsi Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztéséhez kapcsolódóan az 1192/2009.(XI.16.) Kormányhatározatban jóváhagyott egészségügyi ellátás többlet kapacitás igény módosításának kezdeményezése
05. A „BARCS VÁROS” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2010. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
04. A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a számviteli törvény szerinti 2010. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása
03. Beszámoló a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. munkájáról
02. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
01. napirend
02. A költségcsökkentési és bevétel növelési intézkedési terv elfogadása
01. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésének előkészítése
01. „Barcs Város komplex rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a ZÁÉV Zrt-vel megkötött kivitelezői szerződés 3-as számú módosítása
11. A Barcs, Széchenyi u. 31. és Köztársaság u. 1. szám alatti helyiségek bérbeadása
10. Barcs Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Önkormányzat között létrejövő, a Dráva Völgye Középiskola és Kollégium feladatának átvállalására, valamint használatba adására vonatkozó megállapodás jóváhagyása
09. A helyi építési szabályzatról szóló 15/2002 (IX.27.) sz. rendelet módosítása
08. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló 13/2007./VIII.3./ számú rendelet módosítása
07. Tájékoztató Barcs Város Önkormányzata 2010. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
06. Tájékoztató Barcs Város sportéletéről
05. A 2011/2012. tanévben a közoktatási intézményekben indítható óvodai, iskolai, napközis, kollégiumi csoportok számának engedélyezése, és létszámcsökkentés elrendelése
04. A BNI Bölcsőde nyitva tartása szüneteltetésének jóváhagyása
03. Kivonat Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzési jelentéséből
02. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága tevékenységéről
01. napirend
01. Barcs Város Önkormányzata Barcsi Roma telep rehabilitációja című pályázat támogatásáról, megvalósításáról való lemondás
14. A parlagfű elleni védekezést szolgáló közmunkaprogramhoz szükséges önerő biztosítása
13. A Barcs 953/1. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról való lemondás
12. A „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvények kamatfelárának emelése
11. Az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 24/2003. (XI.28.) sz. rendelet módosítása
10. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (………) önkormányzati rendelete az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről
09. Barcs Város Önkormányzata Lakásgazdálkodási Koncepciójának elfogadása
08. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet módosítása
07. A Dráva Múzeum költségvetési szervként történő megszüntetése, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyként a Móricz Zsigmond Művelődési Központtal való összevonása
06. Az óvodai felvételi körzetek módosítása, valamint az óvodai beíratás időpontjának meghatározása

Alkategóriák