Ma 2023. június 06., kedd, Norbert és Cintia napja van. Holnap Róbert napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Alpolgármesterétől

7571. Barcs, Bajcsy Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

……. sz. napirend

 

 

 

 

 

Előterjesztés

 

Barcs Város Önkormányzata HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) szöveges részének felülvizsgálata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

2011. május 19-i ülésére

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata településrendezési terve 5. sz. módosításának eltérő vélemények egyeztetése kapcsán az Állami Főépítész kérte a HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) szöveges részének jogszabályoknak való megfeleltetés miatti felülvizsgálatát.

Az 5. sz. módosítás tartalmazza a közösségi ház melletti terület rendezését, önálló építési telek kialakításnak lehetőségét. A szociális városrehab pályázata miatt vált szükségessé a terv módosítása, hogy a közösségi ház bővítéséhez az építési engedély kiadható legyen.

A HÉSZ szöveges részének felülvizsgálata az időközben bekövetkezett jogszabályi változások OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről), Építési törvény, ágazati jogszabályok, stb. miatt tartja szükségesnek az Állami Főépítész.

Stadler Józseftől a rendezési terv készítőjétől kértünk ajánlatot, aki a fenti munkát 150.000,- Ft + ÁFA összegért 187.500,- Ft vállalja, mely összeg a Polgármesteri Hivatal Város és községgazdálkodási szolgáltatás szakfeladaton belül a 2011 évi költségvetésében biztosítva van.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a HÉSZ szöveges részének felülvizsgálatával értsen egyet.

 

 

 

Barcs, 2011-05-05.

 

 

Racsek József

Alpolgármester

 

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülte. a HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) szöveges részének felülvizsgálatát elrendeli, a munka elvégzésével a STADLER Építész Irodát bízza meg bruttó 187.500.- Ft-ért.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam

 

 

Barcs, 2011-05-05.

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

jegyző

 

 

 

 

 

 

Választás 2022