Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459,

82/ 463-176

 

1. sz. napirendi pont

 

TÁJÉKOZTATÓ

A két ülés közötti tevékenységről

JELENTÉS

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. április 28-i ülésére

TÁJÉKOZTATÓ

a két ülés közötti tevékenységről

Karvalics Ottó polgármester úr

találkozott és megbeszélést folytatott:

-         a Kaffka Kft. képviselőivel

-         Kincsi Jánossal, a BNI igazgatójával

-         Fenyősi Lászlóval a Duna-Dráva Nemzeti Park képviseletében

-         Tarlós István tűzoltóparancsnokkal

-         a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetőjével Dr. Szebellédi Istvánnal és munkatársaival

-         Werkmann Györggyel

-         Dr. Hetzer István ügyvéddel

-         Varga Ilona intézményvezetővel

-         Berger Zoltánnal energiamegtakarítás témában

-         Torma Józseffel és Kelemen Jánosnéval a nyugdíjas találkozó programegyeztetése témában

-         Takács Józseffel a Dráva Tej Kft. ügyvezető igazgatójával

-         Horváth Arszlánnal az ASA-DEKOR képviseletében

-         a Biokom Kft. képviselőivel Kiss Tiborral és Bíró Péterrel

-         Bagi Gábornéval a Barcs Antológia tárgyában

-         Dózsa Csaba szakértővel és dr. Moizs Mariann főigazgató-helyettessel a Kaposi Mór Oktató Kórház képviselőivel

-         Győrvári Szabolccsal a helyi polgárőrségről

-         Balogh Imrével

-         Móczár Istvánnal és Tóth Tiborral az A.L.M Kft. képviselőivel

-         Szamosi Lóránttal, a Somogyi TISZK főigazgatójával

-         Hajdu Istvánnal a Tempero Zrt. elnök-vezérigazgatójával Budapesten

-         Varga Ilonával a Szociális Központ vezetőjével

-         Agatity Ivánnéval a MAHAJOSZ képviselőjével hajózási ügyekben

-         Horváth Lajossal a Somogy Megyei Iparkamara titkárával és Gálné Mayer Judit szakképzési osztályvezetőjével

-         a Saubermacher Kft. képviselőivel

részt vett:

-         a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás ülésein

-         a Járóbetegellátó Központ építésével kapcsolatos megbeszélésen

-         a szakszervezeti egyeztetésen

-         a barcsi szennyvíztelep bejárásán

-         az új Barcsi Járóbetegellátó Intézmény helyszíni bejárásán

-         a DRV közgyűlésén Siófokon

-         a Mecsek-Dráva Társulási Tanács ülésén Pécsett

-         a II. Jótékonysági Motorkiállításon

-         a helyi lakásrendeletről szóló megbeszélésen

-         az Ivóvízminőség-javító Társulás ülésén

-         Ujfalvi Jánosné polgármester asszony temetésén Somogyudvarhelyen

-         a berzencei Önkéntes Tűzoltó Egyesület 120 éves jubileumi ünnepségén és az önkéntes és létesítményi tűzoltók versenyén Berzencén

-         Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter meghívására a Föld Napja alkalmából rendezett kitüntetési ünnepségen a Duna-Dráva Nemzeti Park bemutató-központjában Drávaszentesen

-         a BNI intézményeinek „Tavaszváró” műsorán a gimnázium aulájában

-         Nagyatád Város Napja alkalmából rendezett ünnepségen, valamint a Bárdos Lajos Általános Iskola ünnepélyes átadásán

-         A Pannon Egészségügyi Társulás Somogy megyére vonatkozó szakértői munkaközi anyagának véleményezésén, illetve javaslattételén

-         az Egészségügyi Szociálpolitikai, valamint a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottságok ülésein

 

Rhein-Neckar Járás küldöttségét (Stefan Dallinger új járási elnök, Hans Werner főosztályvezető (Igazgatási, Oktatási, Pénzügyi Főosztály), Bernhard Haffner irodavezető (Iskola, Kultúra, Sport Iroda), Wilhelm Grauer sajtóreferens) fogadtam városunkban. A küldöttség megtekintette a Barcsi Gyógyfürdő és Rekrációs Központot, a BNI Széchényi Ferenc Gimnáziumot, a határátkelőhelyet, a Duna-Dráva Nemzeti Parkot, valamint a Szociális Központot, ahol az otthon lakói kedves műsorral kedveskedtek a látogatóknak.

 

Interjút adtam a Nagyatádi Városi Televíziónak.

 

A Dél-dunántúli Operatív Program Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok fejlesztése projekt előrehaladásáról sajtótájékoztatót tartottam. A sajtótájékoztatón a Híd TV, a Somogy TV, az Aqua Rádió és a Somogyi Hírlap tudósítói vettek részt.

 

Köszöntőt mondtam a Somogy Megyei Vállalkozói Központ szervezésében megrendezésre kerülő „Internettel a tudásért” Digitális kompetencia-fejlesztés a Barcsi Kistérségben projekt nyitórendezvényén.

 

Racsek József képviselő, illetve alpolgármester úr

találkozott és megbeszélést folytatott:

-         a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetőjével Dr. Szebellédi Istvánnal és munkatársaival

-         Werkmann Györggyel

-         Dr. Hetzer István ügyvéddel

-         Varga Ilona intézményvezetővel

-         Berger Zoltánnal energiamegtakarítás témában

-         a BN Profit Kft. képviselőivel

-         Torma Józseffel és Kelemen Jánosnéval a nyugdíjas találkozó programegyeztetése témában

-         Takács Józseffel a Dráva Tej Kft. ügyvezető igazgatójával

-         Pandur Lászlóval és az Amerikaiak a Magyarokért Közhasznú Alapítvány képviselőivel

-         A Sinsheimből érkezett tűzoltókkal, akik segélyszállítmányt hoztak az Egészségügyi Gyermekotthonba

-         Móczár Istvánnal és Tóth Tiborral az A.L.M Kft. képviselőivel

-         Agatity Ivánnéval a MAHAJOSZ képviselőjével hajózási ügyekben

-         Druskóczi Irénnel a Szalai Bt. képviselőjével

részt vett:

-         a Járóbetegellátó Központ építésével kapcsolatos megbeszélésen

-         Somogy Megyei Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén

-         a „Paktum a Parton” című TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032. számú projekt keretében

megrendezésre kerülő „Szakmai Tanulmányút Kőszegre” kistérségi programon

-         a barcsi szennyvíztelep bejárásán

-         az öt bizottság együttes rendkívüli ülésén és a Képviselő-testület rendkívüli ülésén

-         Somogy Megyei Pénzügyi Bizottság ülésén

-         az új Barcsi Járóbetegellátó Intézmény helyszíni bejárásán

-         a BNI Deák Ferenc Általános Iskola műszaki átadás-átvételi eljárásán

-         a sportpályázatok aláírásán (Satelict FC, BVSE, BSC)

-         a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás ülésén Marcaliban

-         a helyi lakásrendeletről szóló megbeszélésen

-         Ujfalvi Jánosné polgármester asszony temetésén Somogyudvarhelyen

-         a berzencei Önkéntes Tűzoltó Egyesület 120 éves jubileumi ünnepségén és az önkéntes és létesítményi tűzoltók versenyén Berzencén

-         a helyi rendezési terv egyeztetésén

-         a BNI intézményeinek „Tavaszváró” műsorán a gimnázium aulájában

-         a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, az Oktatási, Művelődési, Sport, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi, valamint a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottságok ülésein

 

A BNI Széchényi Ferenc Gimnáziumban a 9-10. évfolyamok számára megrendezett Országos Középiskolai Angol Verseny döntőjét megnyitottam.

 

A polgármesteri fogadónapokon a lakossági ügyfeleket fogadtam.

 

Barcs, 2011. április 22.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

J E L E N T É S

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 148/2010. (VI.17.) sz. határozatával  „Barcs Város Önkormányzata részére hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárását a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92. § g) pontja alapján  eredménytelenné nyilvánította, és elrendelte az újabb közbeszerzési eljárás előkészítését.

 

A közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént, a Képviselő-testület 2011. március 31-i rendkívüli zárt ülésén fogadta el a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívást.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 153/2010. (VI.21.) sz. határozatával egyetértett a Barcsi Sport Club labdarúgó csapatának NB II-es bajnokságba való nevezésével. 2010. évben a lefolytatott pályázati eljárás alapján biztosított támogatás áll rendelkezésre, a 2011-es költségvetésében anyagi lehetőségei függvényében tervezi a sportegyesületek támogatására szolgáló pályázati keretet.

 

Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe a működési célú céltartalék terhére 23.300 e Ft összeg került betervezésre sportegyesületek támogatására.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 191/2010. (IX.8.) sz. határozatával 193/2009. (IX.17.) sz. határozatának 1. és 2. sz. pontját az alábbiak szerint egészítette ki, illetve módosította:

 

1-es pont kiegészítése:

Barcs Város Képviselő-testülete az Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-2009-5.1.5 B Települési bel- és külterületi vízrendezés c. konstrukcióban készült Barcs Város belterületi vízrendezése című pályázat támogató döntését elfogadta az eredetileg tervezett 88.888.000.- Ft elszámolható összköltség helyett 87.726.250.- Ft elszámolható összköltséggel, illetve az eredetileg tervezett 79.999.200.- Ft támogatás helyett 78.953.625.- Ft támogatással, és 8.772.625.- Ft saját erővel.

2-es pont módosítása:

A Képviselő-testület a 2009. évre eső költségeket, 3.460.000.- Ft-ot és a hozzá kapcsolódó, 2010. évben esedékes további 1.000.000.- Ft költségeket a 2010. évi költségvetésében „Barcs Város belterületi vízrendezése” kerete terhére biztosítja, a fennmaradó beruházási költségeket és saját erőt pedig a 2011. évi költségvetésébe betervezi.

A költségek, illetve a saját erő betervezésre került a 2011. évi költségvetésbe.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 221/2010. (X.14.) sz. határozatával felkérte az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságot, hogy a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(III.30.) rendelet felülvizsgálatát végezze el, készítse el a rendelettervezetet, majd terjessze be azt legkésőbb a képviselő-testület 2011. márciusi ülésére.

 

A Képviselő-testület felkérte valamennyi tagját, hogy 2010. november 15-ig tegyen javaslatot az általa szükségesnek tartott módosításokra a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati- és Intézményfelügyeleti Irodájához.

 

A 2011. március 17-i képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került a rendelettervezet.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 252/2010. (XI.18.) sz. határozatával a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2011. évi fordulójára – a 2011. évi „A” és „B”, valamint 2010., 2009., 2008. évi „B” típusú pályázatok támogatására – 3 millió Ft kiadási előirányzat betervezését rendelte el Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében.

 

Az előirányzat betervezésre került Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 271/2010. (XII.15.) sz. határozatával helyi buszközlekedés működtetésénél az átlag bruttó 3,5 %-os  jegyfajtánkénti tarifaemelést, valamint a helyi különjárati autóbusz közlekedés díjszámításánál alkalmazandó legmagasabb díjakat elfogadta. Amennyiben a kötelezően tervezendő 8 %-os árbevétel arányos eredmény fölött nyereség keletkezik, a keletkező összeg Önkormányzatunkkal közösen egyeztetve kerül felhasználásra.

 

A Képviselő-testület a 120/1997.(VI.26.) sz. határozat értelmében működtetett helyi buszközlekedést a közszolgáltatási szerződés és annak 2009. december 21-én kelt 3. sz. módosítása mellékletét képező menetrend alapján, a 6 járatpár megtartásával üzemelteti 2011. évben is. Amennyiben a jelenleg alkalmazott menetrendnél kedvezőbb bevezetése válik lehetségessé, abban az esetben a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határozott továbbá arról, hogy a járatok üzemeltetését június 21-től augusztus 31-ig, valamint az iskolai karácsonyi és tavaszi szünetek időszaka alatt szünetelteti.

 

A Képviselő-testület a helyi buszközlekedés 2011. évi üzemeltetésének normatív támogatására pályázatot nyújt be, amennyiben az Országgyűlés által megbízott és felhatalmazott szaktárcák közös rendeletükben erre lehetőséget adnak. Határozott továbbá arról, hogy a szolgáltatás zavartalan működtetése érdekében 1.100.000.- Ft-ot „helyi buszközlekedéshez önkormányzati hozzájárulás” címen a 2011. évi költségvetésébe betervez.

 

A helyi buszközlekedés üzemeltetésére a hozzájárulás betervezésre került Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe.

 

 

A Képviselő-testület 276/2010. (XII.15.) sz. határozatával a 2011. évi költségvetési tervezési munka szempontjait a következőkben határozta meg:

I./ A működési kiadások tervezése során egyetértett azzal, hogy:

 • A költségvetési rendelettervezet előkészítése során biztosítani kell az intézményekkel és a jogszabályokban előírt fórumokkal történő egyeztetést.
 • Az intézményi költségvetések tervezése során csökkenteni kell az önkormányzati támogatás arányát.
  • Csökkenteni kell a túlórákat és a belső helyettesítéseket.
 • A személyi juttatások tervezése a 2011. évi költségvetési törvény szerint történik. A személyi juttatásokat úgy kell megtervezni, hogy a törvényi, jogszabályi kötelezettségeken alapuló kifizetésekre nyújtson fedezetet.
 • Biztosítani kell a pedagógusok szakkönyvvásárlásának törvényben meghatározott mértékű előirányzatát.
 • A közhasznú és közcélú, valamint közfoglalkoztatott munkavállalók részére étkezési hozzájárulás biztosítását nem tervezzük.
 • A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy megtakarításokat lehessen elérni. A tervezés feladatorientált legyen.
 • A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok tartalmát, költség- és létszámszükségletét. Racionálisan szűkíteni kell a kapacitásokat, csökkenteni a létszámot. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell terjednie.
 • A dologi kiadások tervezésénél a 2010. évi tényszámokból kell kiindulni. Ez csak a tényszerű változások egyenlegeivel növekedhet úgy, hogy a növekedés fedezetét saját bevétel biztosítsa.

 

II./ A fejlesztési bevételek tervezése során egyetértett azzal, hogy:

 

 • A tervezésnél figyelembe kell venni a folyamatban lévő beruházásokhoz már elnyert pályázati támogatásokat.
 • Az intézményi, önkormányzati felhalmozási, felújítási feladatokra csak a halaszthatatlan és sürgős munkák elvégzésére tervezhető kiadás. Ezek egyeztetésre kerülnek az intézményekkel.
 • A fejlesztési hitelek törlesztő részleteit és kamatait tervezni szükséges. Tervezésre kerül a kötvény kamat és tőkefizetési kötelezettség kiadási előirányzata.

 

Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadta.

A Képviselő-testület utasította a címzetes főjegyzőt, hogy az 1.) pontban meghatározottak szerint a költségvetési tervezési munkákat végezze el.

 

A 2011. március 17-i ülésre előterjesztésre került Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet.

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2011. (I.10.) sz. határozatával elrendelte a rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázatok benyújtását a mellékelt összefoglaló táblázat szerint.

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendelte a rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására beadásra kerülő pályázatok önerejének betervezését az önkormányzat 2011. és 2012. évi intézményi költségvetésébe, az alábbi táblázat szerinti megbontásban, és felhatalmazta az érintett intézményvezetőket a pályázat  benyújtására és végrehajtására, valamint a megvalósítás során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására:

 

A pályázatok benyújtásra kerültek. A hatósági szerződést a foglalkoztatást végző intézmények megkötötték a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával.

A közfoglalkoztatás támogatásához kapcsolódó pályázatok önereje betervezésre került Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2011. (I.27.) sz. határozatával az önkormányzati tulajdont képező – 278 hrsz-ú –, Szabadidő Központban elhelyezkedő közparkban lévő 27 db nyárfa-, és az önkormányzati tulajdonban lévő – 467 hrsz-ú – Bimbó utcában megszüntetett szennyvíztelep területén elhelyezkedő 2 db nyárfa, valamint az önkormányzati tulajdont képező – 2656 hrsz-ú – Nagyhíd u. és Rózsa u. sarkon elhelyezkedő 1 db nyárfa kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadta a pótlási kötelezettség vállalása mellett.

A fakivágás, valamint a pótlás megtörtént.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2011. (I.27.) sz. határozatával Barcs Város Önkormányzatának tulajdonában álló köztemetők fenntartása, üzemeltetése és kegyeleti közszolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésével, lebonyolításával, valamint szakmai támogatásával a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt, a Platz Kft.-t bízta meg. Felhatalmazta továbbá Karvalics Ottó polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló, 480.000.- Ft alanyi ÁFAmentes összeget tartalmazó, az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés aláírására, valamint felkérte, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításának ellenértékét (480.000 Ft-ot) Barcs Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésébe tervezze be.

A megbízási szerződés aláírásra, a költség betervezésre került.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2011. (I.27.) sz. határozatával Barcs Város Önkormányzatának közigazgatási területén a lakossági települési szilárd hulladék begyűjtése és elhelyezése céljára történő rendszeres elszállítása 10 éven keresztül tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű feladatának elvégzésével a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt, Mihalovics Gábor egyéni vállalkozót, hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízta meg. Felhatalmazta továbbá Karvalics Ottó polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló, 400.000.- Ft + ÁFA összeget tartalmazó, az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés aláírására, valamint felkérte, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításának ellenértékét (400.000 Ft + ÁFA összeget) Barcs Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésébe tervezze be.

A megbízási szerződés aláírásra, a költség betervezésre került.

A Képviselő-testület a létszámleépítési döntéseivel kapcsolatban 30/2011. (II.15.) sz. határozatával elrendelte a helyi önkormányzatok és kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló BM rendelet alapján az elbocsátásokból származó költségek visszaigénylésére vonatkozó előterjesztés elkészítését.

 

Barcs Város Képviselő-testülete első fordulóban megtárgyalta Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési tervezetének táblázatait, amelyeket a hozott határozatoknak megfelelően kell átdolgozni. A Képviselő-testület felkérte Barcs Város Önkormányzata polgármesterét, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét és azok mellékleteit terjessze a Képviselő-testület elé – egy későbbi ülésen – az első fordulós tárgyalás során elfogadott elvek, feladatok figyelembevételével.

 

A határozatban foglaltaknak megfelelően a költségvetési rendelettervezet mellékleteivel együtt előterjesztésre került a 2011. március 17-i képviselő-testületi ülésre.

A létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének előterjesztése megtörtént, a Képviselő-testület 2011. március 31-i rendkívüli ülésén döntött az igény benyújtásáról.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2011. (II.17.) sz. határozatával elfogadta a Barcsi Rendőrkapitányság beszámolóját a város közbiztonságának helyzetéről; a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról, az alábbi kiegészítéssel:

 

A Képviselő-testület legkésőbb 2011. május 31-ig tárgyalja meg a Bajcsy-Zsilinszky utca forgalomtechnikai felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület felkérte Karvalics Ottó polgármestert arra, hogy a Közútkezelő Kht.-val haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy Drávaszentes városrészben milyen módon lehetne korlátozni a nagy sebességgel közlekedő járműveket.

 

A Képviselő-testület köszönetét fejezte ki a Barcsi Rendőrkapitányságnak a 2010. évi tevékenységéért.

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatósága részére javaslatkérő levél került megküldésre a drávaszentesi városrész sebességkorlátozására vonatkozóan, a javaslatok megérkezését követően azokról a Képviselő-testület tájékoztatást fog kapni.

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2011. (II.17.) sz. határozatával a dr. Notheisz János fogorvosi magángyakorlatot folytató orvossal (később: „Not-Em” Fogszakorvosi Egészségügyi Szolgáltató BT.) az I. számú fogorvosi körzet fogorvosi szolgáltatásának ellátására 1996. június 20-án kötött feladatátvállalási szerződést dr. Notheisz Jánosnak, a BT. üzletvezetőjének 2011. február 1-i felmondása alapján a 90 napos felmondási idő figyelembevételével, 2011. április 30. napjával megszünteti.

A Képviselő-testület elrendelte Barcs város I., II. és III. számú fogorvosi körzetének két vegyes körzetté történő átalakításának előkészítését 2011. május 1. napjától. Elrendelte ennek keretében az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról szóló 26/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet, valamint a II. és III. számú fogorvosi körzetek fogorvosi szolgáltatását ellátó orvosokkal fennálló feladatátvállalási szerződések módosítására a szerződéstervezetek benyújtását a 2011. március 17-i ülésére.

 

A rendelettervezet, valamint a feladatátvállalási szerződések módosításának tervezete a 2011. március 17-i ülésre előterjesztésre került.

Barcs Város Képviselő-testülete 54/2011. (III.17.) sz. határozatával Barcs városban a tanköteles korú gyermekek iskolai beíratásának időpontjául 2011. április 18. és 19. napját jelölte ki.

A Képviselő-testület felkérte a BNI igazgatóját, hogy a beíratás időpontját a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra.

Barcs Város Képviselő-testülete a BNI Arany János Általános Iskola és a BNI Deák Ferenc Általános Iskola kötelező felvételi körzethatárait az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 55/2011. (III.17.) sz. határozatával elrendelte Barcs város I., II. (felnőtt) és III. (gyermek) számú fogorvosi körzetének két vegyes körzetté (I. és II. számú fogorvosi körzet) alakítását 2011. május 1. napjától a mellékelt rendelettervezet 3. számú mellékletében foglalt területi beosztás szerint.

A képviselő-testület Barcs város I. számú fogorvosi körzet fogorvosi szolgáltatásának ellátását az ATIDENT Fogorvosi Betéti Társaság (képviseli: Dr. Ács Attila üzletvezető) részére magángyakorlat keretében történő ellátásra kiadja, jóváhagyta a Bt.-vel 1999. szeptember 1. napján kötött feladatátvállalási szerződés – benne a rendelési idő – módosítását a mellékelt szerződéstervezet szerint, és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

A képviselő-testület Barcs város II. számú fogorvosi körzet fogorvosi szolgáltatásának ellátását a TO-BEDENTÁL Szolgáltató Betéti Társaság (képviseli: Dr. Torbó Nándor üzletvezető) részére magángyakorlat keretében történő ellátásra kiadja, jóváhagyta a Bt.-vel 1996. június 20. napján kötött feladatátvállalási szerződés – benne a rendelési idő – módosítását a mellékelt szerződéstervezet szerint, és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

A feladatátvállalási szerződések aláírásra kerültek.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2011. (III.17.) sz. határozatával elfogadta a Barcs Város Önkormányzata 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. és a GTEC.HU Bt. 7570 Barcs, Nagyhíd u. 44. között a mikrohullámú internetszolgáltatás további üzemeltetéséről szóló bérleti szerződés tervezetét, amely a határozat mellékletét képezi, és felhatalmazta a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

A bérleti szerződés aláírásra került.

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 57/2011. (III.17.) sz. határozatával 2011.01.01. napjától a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója megbízási díját havi bruttó 60.000.- Ft összegben, míg a foglalkoztatás szervezői munkakörére a bruttó havi munkabérét (személyi alapbér) 180.000.- Ft összegben állapította meg.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az ügyvezető megbízási és munkaszerződése aláírására.

Továbbá felhívta az ügyvezető igazgatót, hogy haladéktalanul gondoskodjon a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott adatok közzétételéről, folyamatos hozzáférhetőségéről és hitelességéről.

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2011. (I.27.) számú határozata 7. pontjának a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője díjazására vonatkozó részét hatályon kívül helyezte.

Az érintettet a döntésről értesítettem. A megbízási, valamint a munkaszerződés módosítása aláírásra került.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 58/2011. (III.17.) sz. határozatával hatályon kívül helyezte 27/2011. (I.31.) számú határozatát. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 953/2 hrsz. alatt felvett ingatlan árverési vevőként való megvásárlására 30 millió forint vételárért, melynek fedezetét a 2011. évi költségvetésébe betervezi.

 

Barcs Város Képviselő-testülete a 30/2011. (II.15) számú határozatát az alábbiak szerint módosította:

- a határozat 1. pontját hatályon kívül helyezte,

- a határozat 2. pontjában hatályát veszti a Dráva Múzeumra vonatkozó, „Az 1. pont szerinti befizetés és felajánlás elmaradása esetén 2011. március 15-től 2 fő”, kifejezés,

- a határozat 3. pontjában hatályát veszti:

„A Képviselő-testület a Dráva Múzeum engedélyezett létszám-előirányzatát:

Az 1. pont szerinti befizetés és felajánlás teljesülése esetén 5 főről 4 főre módosítja.

Az 1. pont szerinti befizetés és felajánlás elmaradása esetén 5 főről 2 főre módosítja.„ kifejezés, valamint „A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata intézményi összes létszám-előirányzatát ”A” változat elfogadása esetén: 751, 5 főben, ”B” változat elfogadása esetén: 749,5 főben állapította meg.” kifejezés.

 

A Képviselő-testület a Dráva Múzeum 2011. évi költségvetését 16.664 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal és 4 fős létszám-előirányzattal rendelte el betervezni Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata intézményi összes létszám-előirányzatát 751,5 főben állapította meg.

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését 5.469.710 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 5.743.797 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással, és 274.087 e Ft költségvetési hiánnyal rendelte el Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervezni.

 

Barcs Város Képviselő-testülete felkérte Barcs Város Önkormányzata polgármesterét, hogy készítse elő a Dráva Múzeumnak, mint önként vállalt önkormányzati feladatnak a Somogy Megyei Önkormányzat részére történő visszaadását, és folytassa le az ehhez szükséges egyeztetéseket.

 

Az ingatlan vételára, valamint a költségvetési szervek előirányzatai a határozatban foglaltaknak megfelelően betervezésre kerültek Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe.

A 2011. március 31- i képviselő-testületi ülésre előterjesztés készült a Dráva Múzeumnak a Somogy Megyei Önkormányzat részére történő visszaadására.

Barcs Város Képviselő-testülete 59/2011. (III.17.) sz. határozatával egyetértett azzal, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntáró Társulás 2010. évi költségvetése 1.251 389 e Ft,- - ezen belül a BNI a Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Vízvár 74.425 e Ft,- a BNI Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye 14.490e Ft,-, a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája 19.977 e Ft,- a BNI  Városi Óvodák  Rinyaújlaki Tagóvodája 11.782 e Ft, BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye, Bolhó 18.738 e Ft, BNI Városi Óvodák Bolhó Tagóvodája 9.305 e Ft - kiadási és bevételi előirányzattal kerüljön betervezésre Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe.

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás finanszírozási tervét az előterjesztés 1-8. sz. melléklete szerint jóváhagyta.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

Barcs Város képviselő-testülete 60/2011. (III.17.) sz. határozatával a 2011. évi városi nagyrendezvények tervét és költségeit az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta.

A Képviselő-testület a városi nagyrendezvények megtartására 3.000.000 Ft kiadási előirányzat megtervezését rendelte el Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében.

A kiadási előirányzat betervezésre került Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe.

Barcs Város Képviselő-testülete 61/2011. (III.17.) sz. határozatával a Móricz Zsigmond Művelődési Központ 2010. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Barcs Város Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond Művelődési Központ 2011. évre szóló munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 62/2011. (III.17.) sz. határozatával az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a Városi Könyvtár Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 4. számú mellékletét képező, a Dráva Múzeum Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala mint önállóan működő és gazdálkodó és a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár, valamint a Dráva Múzeum mint önállóan működő költségvetési szervek közötti, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzíti megállapodást jóváhagyta, egyúttal 2011. április 1-jei hatállyal a 157/2009. (VII.27.) határozattal jóváhagyott, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és a Városi Könyvtár, valamint a Dráva Múzeum között a gazdálkodással kapcsolatos munkavégzés és felelősségvállalás rendjét szabályozó együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezte.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte a határozati javaslat 1-6. pontjai alapján Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását.

 

A módosító, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírásra, majd a Magyar Államkincstár részére megküldésre kerültek. A kincstári szerv a változásokat a törzskönyvi nyilvántartáson átvezette.

A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás az érintettek részéről aláírásra került.

A 2011. március 31-i ülésen Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta 10/2011. (IV.08.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról, eleget téve a határozatban foglalt kötelezettségének.

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 66/2011. (III.17.) sz. határozatával az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyta.

 

A módosító, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásra, majd a Magyar Államkincstár részére megküldésre került. A kincstári szerv a változásokat a törzskönyvi nyilvántartáson átvezette.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 67/2011. (III.17.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére két személyt felvett.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 68/2011. (III.17.) sz. határozatával a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 27. IV/3. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2011. április 01. - 2011. július 31-ig meghosszabbította.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Képviselő-testülete 71/2011. (III.31.) sz. határozatával a barcsi Dráva Múzeum fenntartását, mint önként vállalt önkormányzati feladatot, a továbbiakban nem vállalja, és az Ötv. 115. § (5) bekezdése alapján kezdeményezi annak visszaadását Somogy Megye Közgyűlése számára.

 

A Somogy Megyei Önkormányzatot a döntésről a határozat kivonatának megküldésével haladéktalanul értesítettem.

Barcs Város Képviselő-testülete 73/2011. (III.31.) sz. határozatával a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntáró Társulás 2011. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatát 1.236.444 e Ft-ban, - ezen belül a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Vízvár 62.799 e Ft,- a BNI Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye 14.490 e Ft,- a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája 16.657.430 e Ft,- a BNI Városi Óvodák Rinyaújlaki Tagóvodája 11.782 e Ft,- BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye, Bolhó 18.738 e Ft,- BNI Városi Óvodák Bolhó Tagóvodája 9.305 e Ft - kiadási és bevételi előirányzattal állapította meg.

 

Barcs Város Képviselő-testülete a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Vízvár és a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája finanszírozási tervét az előterjesztés 1. és 4. sz. melléklete szerint jóváhagyta.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

Barcs Város Képviselő-testülete 75/2011. (III.31.) sz. határozatában döntött arról, hogy a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló rendeletben kiírt pályázati kiírásra a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Városi Óvodák IV. számú tagóvodájának (Barcs, Hársfa u. 21.)  és a Deák Ferenc  Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye (Bolhó, Kossuth L. u. 5.) fejlesztésére pályázatot nyújt be.

 

A Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye (Bolhó, Kossuth L. u. 5.) fejlesztéshez szükséges saját erő vállalását, 1.330.000.- Ft-ot Bolhó Község Önkormányzata külön képviselő-testületi határozattal igazolta, illetve vállalta, hogy a szerződéskötésig Barcs Város Önkormányzat számlájára átutalja.

Barcs Város Képviselő-testülete nyilatkozott arról, hogy az ingatlan rendeltetésében és a projekt céljának megfelelő felhasználásban a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig változás nem történik azzal, hogy Bolhó Község Önkormányzata is vállalta, hogy az ingatlan rendeltetésében és tulajdonviszonyában a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig változás nem történik.

Amennyiben a fenntartási kötelezettség időtartama alatt bármilyen visszafizetési kötelezettség terheli Önkormányzatunkat, úgy Bolhó Község Önkormányzat Képviselő-testülete külön megállapodásban vállalja annak megfizetését.

 

A beruházás teljes költség 33.333.000 Ft, melyből az igényelt támogatás 90 % = 29.999.700.- Ft, a vállalandó saját erő: 3.333.300.- Ft.

A Képviselő-testület a 3.333.300.- Ft saját erőt Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének általános gazdálkodási tartaléka terhére vállalja.

 

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a pályázat részletes kidolgozására és benyújtására, továbbá felhatalmazta a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

 

A pályázat kidolgozásra és benyújtásra került.

Barcs Város Képviselő-testülete 77/2011. (III.31.) sz. határozatával a 30/2011. (II.15.) számú határozata 3. pontját az alábbiak szerint módosította:

Barcs Város Képviselő-testülete a BNI engedélyezett létszám-előirányzatát 386 főről 366,5 főre módosította.

Barcs Város Képviselő-testülete a Szociális Központ engedélyezett létszám-előirányzatát 95 főről 93 főre módosította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata intézményi összes létszám-előirányzatát 752,5 főben állapította meg.

 

A módosítások átvezetése megtörtént.

Barcs Város Képviselő-testülete 79/2011. (III.31.) sz. határozatával  a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III.3.) BM rendelet alapján elrendelte létszámcsökkentéseivel összhangban az igénybejelentés benyújtását 30 fő vonatkozásában a beadási határidőkre tekintettel folyamatosan.

A Képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy fenntartói körén belül költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

A létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylés benyújtásra került.

 

 

B a r c s, 2011. április 18.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

BESZÁMOLÓ

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

Polgármester átruházott hatáskörökben hozott döntései:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001. (IV.6.) rendelete 1. §-ában biztosított hatáskör alapján 1 db közterület-használati szerződést kötöttem:

 

52-8/2011.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 6/2011.(III.25.) sz. önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott jogkörömben a költségvetés céltartaléka terhére - 1.500 e Ft éves értékig - biztosított rendelkezési jogom alapján Halász Miklós (7570 Barcs, Fürdő u. 2.) részére albérleti hozzájárulás jogcímen 75.000.- Ft összegű támogatást biztosítottam.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 6/2011.(III.25.) sz. önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott jogkörömben a költségvetés céltartaléka terhére - 1.500 e Ft éves értékig - biztosított rendelkezési jogom alapján a Somogytarnócai Polgárőr Egyesület részére a gépjárműfenntartás költségeihez 50.000.- Ft összegű támogatást biztosítottam.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 6/2011.(III.25.) sz. önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott jogkörömben a költségvetés céltartaléka terhére - 1.500 e Ft éves értékig - biztosított rendelkezési jogom alapján a Barcsi Polgárőr Egyesület részére polgárőr felszerelés beszerzésének támogatására 130.000.- Ft összegű támogatást biztosítottam.

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 5. § (1) bekezdés rendelkezésében foglaltak, valamint Barcs Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata „I. Általános rendelkezések” fejezet 3.1 pontja alapján  Önkormányzatunk április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.

 

Barcs Város Önkormányzatának a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001.(IV.6.) számú rendeletének 4. § rendelkezésében foglaltak alapján tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy ugyanezen rendelet 1. §-a, és az 1. számú melléklet 31. pontja, valamint a Közbeszerzési Szabályzat „I. Általános rendelkezések” fejezet 3.1. pontja alapján 2011. április 07. napján jóváhagytam az Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervét.

 

Az Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési terve - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 5. § (2) bekezdés, valamint a Közbeszerzési Szabályzat „I. Általános rendelkezések” fejezet 3.4. pontja rendelkezésének megfelelően - az önkormányzat honlapján közzétételre került.

 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 6/2011. (III.25.) sz. rendeletében a sportegyesületek támogatására biztosított céltartalék terhére 23.300 e Ft éves értékben  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001.(IV.6.) számú rendelete 1 sz. mellékletének 38. pontja alapján a SATELIT FC részére 1.800 e Ft, a Barcsi Városi Sport Egyesület (BVSE) részére 6.500 e Ft; a Barcsi Sport Club (BSC) részére 15.000 e Ft összegű működési támogatást biztosítottam.

Barcs Város Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsága  25/2011.( III. 08.) számú Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsági határozatával a Barcsi Szociális Központ Házirendjét jóváhagyta, és ezzel egyidejűleg a 40/2010. (VII.15.) sz. határozatával elfogadott házirendjét hatályon kívül helyezte.

 

Barcs Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsága 30/2011.(III. 08.) számú Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsági határozatával két kérelmező lakásbérleti kérelmét elutasította.

 

Barcs Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsága 32/2011.(III. 31.) számú Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsági határozatával egy kérelmező lakásbérleti kérelmét elutasította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

Barcs Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága 55/2011. (III.31.) sz. Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsági határozatával a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete II. 1/a. pontjában biztosított jogkörében eljárva Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 278/2011. (XII.15.) számú határozatával elfogadott 2011. évi munkatervét az alábbiak szerint módosította:

 

A 2011. április 21-i képviselő-testületi ülés időpontja április 28-ra módosul. A bizottsági ülések a képviselő-testületi ülést megelőző héten a szokásos rendben kerülnek megtartásra.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság 40/2011. /III.08./ sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottsági határozatával három kérelmező lakásbérleti kérelmét elutasította.

 

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

 

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat 4/2011. (III.16.) DTÖ sz. határozatával jóváhagyta 23.140.- Ft kifizetését a gyermekfarsangra.

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat 5/2011. (III.16.) DTÖ sz. határozatával jóváhagyta 27.355.- Ft kifizetését a nőnapi rendezvényre.

 

 

B a r c s, 2011. április 18.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

 

A képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.