Ma 2024. június 21., péntek, Alajos és Leila napja van. Holnap Paulina napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf: 62. Telefon: 82/565-960.

 

 

 

 

 

……….sz. napirendi pont.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s

 

 

az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezéséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március 31 -i rendkívüli ülésére

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. június 29-én döntött az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének felemeléséről.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkeret szerződése az alábbiak szerint módosult:

A rendelkezésre bocsátott folyószámla hitelkeret 2010. november 01-ig 600.000.000.-Ft, illetve 2010. november 02-től 540.000.000.- Ft. A folyószámlahitel kamata 3 havi BUBOR + 3,50%, kezelési költség 0,50 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, futamidő: 2011. április 08-ig (2010. november 01-ig 600.000.000.- Ft, 2010. november 02-től 2011. április 08-ig 540.000.000.- Ft). A kamatfizetés gyakorisága: negyedévente, a negyedév utolsó banki munkanapján. A hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés fenti feltételekkel történő módosításának aláírására.

 

A döntés értelmében az OTP Bank Nyrt. a szerződéskötéstől 2010. november 01-ig 600.000.000.-Ft összegű hitelkeretet biztosított az Önkormányzat rendelkezésére a költségvetési elszámolási számlán, 2010. november 02-től a folyószámla-hitelkeret 540.000.000.- Ft lett volna.

 

Barcs Város Önkormányzata 2010. november 01-jén nem tudott eleget tenni a 60.000.000.- Ft-os visszafizetési kötelezettségének, ezért kérte az 1-2-10-4300-0133-2/M számú folyószámla-hitelkeretszerződés módosítását. A módosítás értelmében az OTP Bank Nyrt a november 01-jén esedékes 60.000.000.- Ft-os visszafizetést 2 hónappal prolongálta.

 

2010. december 20-tól, 2011. április 08-ig szükségessé vált az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének 750.000 eFt-ra történő felemelése az 1-2-10-4300-0133-2/M3 számú szerződés alapján.

 

Barcs Város Önkormányzata ingatlanfedezetként az alábbi táblázatban felsorolt ingatlanokat ajánlja fel:

 

Megnevezés

Helyrajzi szám

Volt Bíróság épülete (Bajcsy-Zs. u. 9.)

660

2. sz. óvoda épülete (Bajcsy-Zs. u. 175.)

2230

Pálfalusi iskola épülete (Bem u. 13.)

2504

Beépítetlen terület

2441/2

Beépítetlen terület

2003

Beépítetlen terület

2005

Beépítetlen terület

2008

S.tarnóca beépítetlen terület

4271

S.tarnóca, beépítetlen terület

4325

Starnóca, beépítetlen terület

4318

Régi rendelőintézet

57/1

Napközi otthon

160

Zeneiskola épület

184

Volt rendőrségi épület

656

Bajcsy-Zs. u. 27. 4/4. (lakás)

1400/1/A/19

Bajcsy-Zs. u. 76. 1/3. (lakás)

66/A/5

Bajcsy-Zs. u. 78.  1/2. (lakás)

67/A/14

Köztársaság u. 1. 2/4. (lakás)

1804/A/12

Széchenyi u. 10. 1/8. (lakás)

350/A/7

Széchenyi u. 11. 1/4. (lakás)

655/1/A/4

Köztársaság u. fszt.

üzlethelyiség

1804/A/25

 

Az OTP Nyrt. képviselőivel történt előzetes megbeszélés alapján az átmeneti likviditási problémák megoldására szükséges 2011. április 08-tól 2011. október 08-ig a 750.000 eFt-os folyószámla-hitelkeret változatlan mértékének megléte.

 

Az Önkormányzatnál teljes átvilágítás van folyamatban (C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.), mely megállapításainak függvényében felülvizsgálatra kerül a 2011. évi költségvetés, valamint a folyószámla-hitelkeret mértéke.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy értsen egyet a határozati javaslatban megfogalmazottakkal.

 

Barcs, 2011. március 25.

 

Karvalics Ottó

Polgármester

 

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkerete 2011. április 08-tól 2011. október 08-ig 750.000.000.-Ft legyen. A folyószámlahitel kamata 3 havi BUBOR + 3,50%/év, kezelési költség 0,5 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, a kamatfizetés gyakorisága negyedéves, a hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

Barcs Város Önkormányzata ingatlanfedezetként a továbbiakban is az alábbi táblázatban felsorolt ingatlanokat ajánlja fel.

 

Megnevezés

Helyrajzi szám

Volt Bíróság épülete (Bajcsy-Zs. u. 9.)

660

2. sz. óvoda épülete (Bajcsy-Zs. u. 175.)

2230

Pálfalusi iskola épülete (Bem u. 13.)

2504

Beépítetlen terület

2441/2

Beépítetlen terület

2003

Beépítetlen terület

2005

Beépítetlen terület

2008

S.tarnóca beépítetlen terület

4271

S.tarnóca, beépítetlen terület

4325

Starnóca, beépítetlen terület

4318

Régi rendelőintézet

57/1

Napközi otthon

160

Zeneiskola épület

184

Volt rendőrségi épület

656

Bajcsy-Zs. u. 27. 4/4. (lakás)

1400/1/A/19

Bajcsy-Zs. u. 76. 1/3. (lakás)

66/A/5

Bajcsy-Zs. u. 78.  1/2. (lakás)

67/A/14

Köztársaság u. 1. 2/4. (lakás)

1804/A/12

Széchenyi u. 10. 1/8. (lakás)

350/A/7

Széchenyi u. 11. 1/4. (lakás)

655/1/A/4

Köztársaság u. fszt.

üzlethelyiség

1804/A/25

 

 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés megkötésére.

 

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. március 25.

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző