Ma 2024. június 18., kedd, Arnold és Levente napja van. Holnap Gyárfás napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459,

82/ 463-176

 

1. sz. napirendi pont

 

TÁJÉKOZTATÓ

A két ülés közötti tevékenységről

JELENTÉS

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. január 27-i ülésére

TÁJÉKOZTATÓ

A két ülés közötti tevékenységről

 

Karvalics Ottó polgármester úr

találkozott és megbeszélést folytatott:

-         Bakó Zoltánnal a Deák Ügyvédi Iroda képviselőjével

-         Stengl Krisztiánnal a Panzió befektetőjével

-         Horváth Ádám  polgármesterrel

-         Süveges Sándor vállalkozóval a Városközpont rehabilitáció pályázattal kapcsolatban

-         László Jenőnével, a Máltai Szeretetszolgálat, Ráczné Vida Edittel, a Vöröskereszt és Fodor Györggyel, a Horgászegyesület képviselőivel

-         Kovács Évával a  Híd Televízió főszerkesztőjével

-         Hajdu Istvánnal a Tempero Zrt. elnök-vezérigazgatójával

-         FiberNet képviselőivel a barcsi romatelep kábel TV szolgáltatásával kapcsolatban

-         Heizler Györggyel polgári védelem aktuális kérdéseiről

-         Takács Józseffel a Dráva Tej képviselőjével

-         Kincsei János igazgatóval BNI-t érintő aktuális és fejlesztési ügyekről

-         Tarlós István tűzoltóparancsnokkal

-         Sümegi Ernő vállalkozóval

-         Kálmán László vállalkozóval

-         Villányi László polgármesterrel

-         Dr. Kisimre Lászlóval és Dr. Bagi Borbálával

-         a CC Audit Könyvizsgáló Kft. vezetőjével Dr. Szebellédi Istvánnal

-         Horváth Istvánnal az Atád Autósiskola vezetőjével

-         Kántor Miklóssal, Pál Istvánnal, Balogh Lászlóval, az OTP Nyrt. képviselőivel

-         Szamosi Lóránttal a Somogyi TISZK főigazgatójával

-         Szikra Lászlóval a Traianus Lovagrend képviselőjével a III. Jótékonysági Fesztiválról

-         Hőnyi Pállal és Borbély Zsuzsannával a Kapos ITK képviselőivel

-         Kertainé Horváth Edit intézményvezetővel

-         Csende Jánosnével a Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnökével

-         Boa Árpád tervezővel a beruházásokkal kapcsolatos tervek egyeztetése témában

-         Szabó Károly Attila biztosításközvetítővel

-         Takács Lászlóval a COOP Zrt. elnökével

 

részt vett:

-         a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás ülésén

-         a BNI Deák Ferenc Általános Iskola karácsonyi ünnepségén

-         a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium karácsonyi ünnepségén

-         Somogytarnócán az adventi gyertyagyújtáson

-         a Híd TV stúdiójában újévi köszöntőt mondtam

-         Balatonbogláron a Megyenapi Ünnepi Közgyűlésen

-         a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács rendkívüli ülésén

-         a BSC közgyűlésen

-         Satelit FC közgyűlésén

-         a Városfejlesztési, Környezetvédelmi-, az Egészségügyi Szociálpolitikai-, valamint a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottságok ülésein

-         Verőcén a VIROEXPO-n

-         a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen

 

A polgármester szabadságának kiadásáról a polgármesternek és a képviselő-testületnek kell megállapodnia. Az érintett felek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni, ennek értelmében éves szabadságomat előreláthatólag az alábbi ütemezés szerint kívánom kivenni:

 

február 28.                  1 nap

március 1-2.                2 nap

május 2-6.                   5 nap

június 20-24.               5 nap

július 11-15.                5 nap

augusztus 1-5.             5 nap

augusztus 29-31.         3 nap

szeptember 26-30.      5 nap

október 3-7.                5 nap

november 2-5.             4 nap

november 21-25.         5 nap

december 27-30.         4 nap

összesen:                   49 nap

 

Racsek József képviselő, illetve alpolgármester úr

 

találkozott és megbeszélést folytatott:

-         Bakó Zoltánnal a Deák Ügyvédi Iroda képviselőjével

-         Stengl Krisztiánnal a Panzió befektetőjével

-         Süveges Sándor vállalkozóval a Városközpont rehabilitáció pályázattal kapcsolatban

-         László Jenőnével, a Máltai Szeretetszolgálat, Ráczné Vida Edittel, a Vöröskereszt és Fodor Györggyel, a Horgászegyesület képviselőivel

-         Heizler Györggyel polgári védelem aktuális kérdéseiről

-         Kincsei János igazgatóval BNI-t érintő aktuális és fejlesztési ügyekről

-         FiberNet képviselőivel a barcsi romatelep kábel TV szolgáltatásával kapcsolatban

-         Kántor Miklóssal, Pál Istvánnal, Balogh Lászlóval, az OTP Nyrt. képviselőivel

-         Boa Árpád tervezővel a beruházásokkal kapcsolatos tervek egyeztetése témában

 

 

részt vett:

-         a BNI Deák Ferenc Általános Iskola karácsonyi ünnepségén

-         a BNI Arany János Általános Iskola karácsonyi ünnepségén

-         a Szociális Központ karácsonyi ünnepségén

-         a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén

-         Balatonbogláron a Megyenapi Ünnepi Közgyűlésen

-         a BSC közgyűlésen

-         a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottságának ülésén

-         A Városfejlesztési, Környezetvédelmi-, az Oktatási, Művelődési, Sport, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi-, valamint a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottságok ülésein

-         Verőcén a VIROEXPO-n

-         a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen

-         a zöldterület rehabilitációs program végrehajtásával kapcsolatos bejáráson

 

 

A polgármesteri fogadónapokon a lakossági ügyfeleket fogadtam. Ebben az időszakban az elszámoló számlák és lakásügyi problémák mellett a téli tüzelő hiánya jelentette a legnagyobb problémát számukra.

 

Barcs, 2011. január 21.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E L E N T É S

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Barcs Város Képviselő-testülete 190/2009. (IX.17.) sz. határozatával a Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-2009-4.1.1 B Integrált városfejlesztési akciók támogatása az LHH-33 kistérségekben c. konstrukcióban Barcs Városközpont rehabilitációja címmel pályázatot nyújtott be az alábbi főbb önkormányzati fejlesztési elemek figyelembevételével:

- Hősök tere és környéke rehabilitációja,

- Szabadidő központ és környéke rehabilitációja felújítása,

- Bajcsy-Zs. u. 72-78. közötti terület rehabilitációja.

 

Barcs Városközpont rehabilitációja pályázat tervezett összköltsége várhatóan 445.000.000.- Ft, melyből az igényelhető támogatás 340.000.000.- Ft, a szükséges saját erő mértéke pedig várhatóan 105.000.000.- Ft. Önkormányzatunk ebből várhatóan 345.000.000.- Ft összköltségű fejlesztést tud megvalósítani, melyből az igényelt támogatás 304.000.000.- Ft, a szükséges saját erő pedig 41.000.000.- Ft. A gazdasági tevékenységre tervezett vállalkozói beruházási összköltség 100.000.000.- Ft, melyből a saját erő 64.000.000.- Ft a tervezett várható támogatás mértéke pedig 36.000.000.- Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzatot érintő 2009. évre eső saját erőt, 30.000.000.- forintot a 2009. évi költségvetésében „Barcsi Városközpont rehabilitációja” kerete terhére biztosítja a betervezetteknek megfelelően, a fennmaradó beruházási költségeket és saját erőt pedig a 2010. évi költségvetésébe betervezi, azzal, hogy a pályázat végleges költségvetése, illetve forrástáblája ismételten előterjesztésre kerül a 2009. novemberi testületi ülésre.

 

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a pályázat részletes kidolgozására, és felhatalmazta a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

Barcs Város Képviselő-testülete 32/2010. (II.18.) sz. határozatával a 190/2009. (IX.17.) sz. határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosította:

Barcs Városközpont rehabilitációja pályázat véglegesített összköltsége 420.000.000.- Ft, melyből az igényelhető támogatás 339.104.000.- Ft, a szükséges saját erő mértéke pedig várhatóan 80.896.000.- Ft. Önkormányzatunk ebből 340.000.000.- Ft összköltségű fejlesztést tud megvalósítani, melyből az igényelt támogatás 301.104.000.- Ft, a szükséges saját erő pedig 38.896.000.- Ft. A gazdasági tevékenységre tervezett vállalkozói beruházási összköltség 80.000.000.- Ft, melyből a saját erő 42.000.000.- Ft, a tervezett támogatás mértéke pedig 38.000.000.- Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzatot érintő 2010. évre eső saját erőt, 19.448.000.- forintot a 2010. évi költségvetésében „Barcsi Városközpont rehabilitációja” kerete terhére biztosítja a betervezetteknek megfelelően, a fennmaradó beruházási költségeket és saját erőt pedig a 2011. évi költségvetésébe betervezi.

 

Fenti határozatokat Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 296/2010. (XII.28.) sz. határozatával hatályon kívül helyezte és a támogatásról lemondott, mivel az Önkormányzat pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a pályázat megvalósítását.

Barcs Város Képviselő-testülete 233/2009. (X.15.) sz. határozatában döntött arról, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP-1.2.5/09/1 Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében az LHH kistérségek esélyegyenlőségéért c. konstrukcióban a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény infrastrukturális fejlesztésére pályázatot nyújt be.

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP-1.2.5/09/1 Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében az LHH kistérségek esélyegyenlőségéért c. konstrukcióban a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény infrastrukturális fejlesztése pályázat tervezett összköltsége várhatóan 65.000.000- Ft, melyből az igényelhető támogatás 65.000.000.- Ft, vagyis a pályázat 100 % támogatottságú, ezért a pályázat saját erőt nem igényel. Önkormányzatunk a pályázatot a 2009. évi költségvetésünk Fejlesztési Kiadások oldalára és Bevételi oldalára is be fogja tervezi „Szivárvány EGYMI infrastrukturális fejlesztése” címen.

 

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a pályázat részletes kidolgozására, és felhatalmazta a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

 

E tárgykörben a pályázati rendszer nem teszi lehetővé támogatások elérését.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 267/2009. (XI.26.) sz. határozatában döntött arról, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP-3.5.1/09/1 Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése c. konstrukcióban a Barcsi Kistérségi Integrált Prevenciós Központ kialakítására pályázatot nyújt be.

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP-3.5.1/09/1 Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése c. konstrukcióban a Barcsi Kistérségi Integrált Prevenciós Központ kialakítása pályázat tervezett összköltsége várhatóan 100.000.000- Ft, melyből az igényelhető támogatás 100.000.000.- Ft, vagyis a pályázat 100 % támogatottságú, ezért a pályázat saját erőt nem igényel. Önkormányzatunk a pályázatot a 2010. évi költségvetésünk Fejlesztési Kiadások oldalára és Bevételi oldalára is be fogja tervezni „Kistérségi Integrált Prevenciós Központ kialakítása” címen.

 

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a pályázat részletes kidolgozására, és felhatalmazta a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

 

E tárgykörben a pályázati rendszer nem teszi lehetővé támogatások elérését.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 314/2009. (XII.17.) sz. határozatával támogatta a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett, a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás által beadandó közmunkaprogramot a 2010. évi téli-tavaszi hónapokra vonatkozóan, és biztosítja a szükséges saját erőt, 1.712.158.- Ft-ot az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséből, amelyet a közmunka program keretében, Barcson 54 fő foglalkoztatásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök és felszerelések ÁFA értékére fordít. A saját erőt a tényleges teljesítési igazolásoknak megfelelően a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás számlájára utalja.

 

2010. december 21-én kompenzálásra került az összeg.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 315/2009. (XII.17.) sz. határozatával támogatta a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett, a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás és a Csurgói Többcélú Kistérségi Társulás által beadandó Roma közmunka pályázatot, és biztosítja a szükséges saját erőt, 26 fő esetén 557.700.-Ft-ot, 30 fő esetén 643.500.- Ft-ot az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséből, amelyet a közmunka program keretében, Barcson várhatóan 26 vagy 30 fő foglalkoztatásához szükséges tárgyi eszközök és munkaruha ÁFA értékére fordít. A saját erőt a tényleges teljesítési igazolásoknak megfelelően a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás számlájára utalja.

 

A közmunka program keretében 30 fő foglalkoztatása valósult meg. 2010. december 21-én kompenzálásra került az összeg.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 8/2010. (I.28.) sz. határozatával Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők számára a teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célokat az alábbiakban határozta meg:

1.)          A Képviselő-testület által elfogadott koncepciókban, irányelvekben a 2010. évre vonatkozó feladatok végrehajtása.

2.)          A Képviselő-testület 2010. évi munkatervében tervezett előterjesztések szakszerű és színvonalas előkészítése, a hozott döntések jogszerű végrehajtása.

3.)          Az önkormányzat törvényes működése, jogszabályokban foglalt, az önkormányzatra vonatkozó rendelkezések betartása.

4.)          A lakosság, valamint a vállalkozások megismertetése a Képviselő-testület döntéseivel, illetve a döntés-előkészítésbe történő bevonása vélemény-nyilvánítási lehetőség megadásával.

5.)          A hivatal köztisztviselőinek jogszabály szerinti közreműködése a 2010. évi választások adminisztratív előkészítésében és zökkenőmentes lebonyolításában.

6.)          A 2009. évi költségvetési beszámoló szabályszerű, határidőre történő elkészítése.

7.)          Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása, hatékony és szigorú felhasználása.

8.)          A saját bevételek növelése az adóbehajtás, valamint az adóellenőrzés hatékony végzésével, pályázati források megszerzésével, az önkormányzati ingatlanok értékesítésével.

9.)          A pályázatok figyelésével, megírásával, érdekeltek tájékoztatásával, a pénzügyi és egyéb természetbeni források, illetve felajánlások összegyűjtésével és rendszerezésével kapcsolatos feladatok hatékony ellátása a 2010. évi pályázatokon való sikeres részvétel érdekében.

10.)      A megkezdett beruházások megvalósulásának figyelemmel kísérése.

11.)      Az úthálózat fenntartásával és felújításával kapcsolatos célkitűzések megvalósítása.

12.)      Az intézmények szakmai programjának megvalósulása érdekében az intézmények működési feltételeinek biztosításában való közreműködés.

13.)      A város honlapjának fejlesztése, naprakészen tartása.

14.)      A sportélet, sporttevékenység segítése, a működő szervezetek támogatása, a sport támogatását célzó támogatások megpályázása.

15.)      A közterületek rendjének, tisztaságának és rendeltetés szerinti használatának biztosítása, a közterületen végzett jogellenes tevékenységek megelőzése, megakadályozása és megszüntetése.

16.)      A hivatal informatikai rendszerének fejlesztése, az elektronikus közigazgatás megvalósításának előkészítése.

17.)      A hatékony munkavégzés érdekében az új, változó jogszabályok elsajátítása, a közigazgatási hatósági eljárás és a szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) alapján a szakmai ismeretek elmélyítése, a törvény és a kapcsolódó kormányrendeletek, valamint egyéb jogszabályok magas színvonalú alkalmazása. A hivatali apparátus tervszerű, folyamatos képzése, továbbképzése.

18.)      Kiemelt figyelmet kell fordítani a köztisztviselők jogállásáról és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekből és a végrehajtásukra kiadott rendeletekből adódó feladatok ellátására.

19.)      Az ügyintézés és a feladatok ellátása során hangsúlyozott elvárás az objektivitás, a pontos, etikus, kulturált, udvarias munkavégzés, példamutató emberi magatartás.

20.)      A felügyeleti hatóságok 2009-2010. évi vizsgálati megállapításaiból eredő feladatok teljes körű végrehajtása, a problémák felszámolása.

21.)      Az éves ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása.

A Képviselő-testület felhívta a polgármestert és a jegyzőt, hogy a köztisztviselők személyre szóló teljesítménykövetelményét állapítsák meg, majd végezzék el a teljesítés értékelését.

2010. december 31-ig megtörtént a teljesítés értékelése, illetve szóbeli ismertetése.          42 köztisztviselő esetében kiváló, 9 köztisztviselő esetében pedig jó minősítésű volt az értékelés eredménye.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 200/2010. (IX.16.) sz. határozatával a Településrendezési Terv módosításának kiegészítését elrendelte, a mellékelt Barcs Város Településrendezési terv 5. számú módosításának kiegészítését, a Településfejlesztési Koncepció kiegészítését és a Tervezési Programját elfogadta.

 

A Településrendezési Terv módosítására a STADLER Építész Iroda ajánlatát a 200.000.-     Ft + ÁFA összeget elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

A szerződés aláírásra került.

Barcs Város Képviselő-testülete 258/2010. (XI.18.) sz. határozatával a „Barcs a turisták új felfedezése” című kiadványt és DVD-t a 2010. évben nem jelenteti meg, valamint elhalasztotta a szabadtéri ülőhelyek pótlását és a rendezvénysátor megvételét, elrendelte az e célokra betervezett 1.600.000 Ft kiadási előirányzat átcsoportosítását Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése általános gazdálkodási tartaléka előirányzatába.

 

Az előirányzat átcsoportosításra került.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 261/2010. (XI.18.) sz. határozatával egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkerete 750.000.000.-Ft legyen. A folyószámlahitel kamata 3 havi BUBOR + 3,50%/év, kezelési költség 0,5 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, a kamatfizetés gyakorisága negyedéves, a hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

Barcs Város Önkormányzata ingatlanfedezetként továbbiakban is a Barcs 660. hrsz-ú (Széchenyi. u. 9.), a Barcs 2230. hrsz-ú (Bajcsy-Zs. u. 175.),  a Barcs 2504. hrsz-ú (Bem u. 13.) ingatlanokat ajánlja fel. Az alábbi ingatlanok kerülnek újabb fedezetként történő felajánlásra:

 

 

Megnevezés

Helyrajzi szám

Terület (m2)

Érték (eFt)

Beépítetlen terület

2441/2

4000

8.000

Beépítetlen terület

2003

1053

2.422

Beépítetlen terület

2005

1044

2.401

Beépítetlen terület

2008

1029

2.367

Károlyi M. utcai ter.

4271

1718

1.718

S.tarnóca, Széchenyi tér

4325

1300

1.300

Starnóca, Károlyi M. u. terület

4318

2275

2.275

Régi rendelőintézet

57/1

 

125.000

Napközi otthon

160

2218

22.663

Zeneiskola épület

184

1835

8.500

Volt rendőrségi épület

656

1153

3.500

Bajcsy-Zs. u. 27. 4/4. (lakás)

1400/1/A/19

61

4.500

Bajcsy-Zs. u. 76. 1/3. (lakás)

66/A/5

62

4.500

Bajcsy-Zs. u. 78. 1/2. (lakás)

67/A/14

27

2.800

Köztársaság u. 1. 2/4. (lakás)

1804/A/12

57

4.500

Széchenyi u. 10. 1/8. (lakás)

350/A/7

80

4.000

Széchenyi u. 11. 1/4. (lakás)

655/1/A/4

33

3.200

Köztársaság u. fszt.

üzlethelyiség

1804/A/25

54

5.000

Összesen:

 

 

208.646

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla-hitelszerződés megkötésére.

 

A folyószámla-hitelszerződés megkötésre került.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 262/2010. (XI.18.) sz. határozatával a pályázati támogatások és ahhoz kapcsolódó ÁFA különbözetek előfinanszírozására – 100.000.000.-Ft  éven belüli hitel felvételét határozta el. A hitel kamata 3 havi BUBOR havi átárazással + 3,50%, kezelési költség 0,50 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, futamidő a szerződéskötéstől (várhatóan 2010. december 01-től) 2011. május 31-ig, a kamatfizetés gyakorisága negyedéves, a negyedév utolsó banki munkanapján. A hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján, valamint a pályázatokból származó bevételek engedményezése.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az OTP Bank Nyrt-vel kötendő hitelszerződés megkötésére.

A hitelszerződés megkötésre került.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 268/2010. (XII.15.) sz. határozatával a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 269/2010. (XII.15.) sz. határozatával a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nek a  2011. évre elszámolható vízterhelési díj mértékéről szóló tájékoztatóját elfogadta.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 270/2010. (XII.15.) sz. határozatával a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadta.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 272/2010. (XII.15.) sz. határozatával a 2010. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Képviselő-testülete 273/2010. (XII.15.) sz. határozatával az önkormányzat tulajdonában lévő temetők üzemeltetésének ellenőrzéséről szóló beszámolóval egyetértett, azt elfogadta. Az üzemeltetést végző Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. dolgozóinak megköszönte a 2010. évben végzett folyamatosan jó színvonalú munkáját.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 274/2010. (XII.15.) sz. határozatával Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 275/2010. (XII.15.) sz. határozatával a Városgazdálkodási Igazgatóság felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentést elfogadta.

 

A Képviselő-testület utasította az intézményvezetőt a mellékelt intézkedési terv végrehajtására, a „88 lakásos társasház”-nál tapasztalt hiányosságok, mulasztások miatt a fegyelmi eljárás megindítására.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 276/2010. (XII.15.) sz. határozatával elrendelte valamennyi fenntartásában levő intézménye számára, hogy a 2010. évben az intézményi költségvetésekben megtervezett álláshelyek közül az üres álláshelyeket nem lehet betölteni, és azokkal az intézményi létszámkeretet csökkenteni kell, valamint bér - és járulék vonzatukkal nem lehet számolni a 2011. évi intézményi költségvetések tervezésekor.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte a Móricz Zsigmond Művelődési Központ létszámcsökkentését, 0,5 fő művelődésszervezői álláshely 2011. február 1-től való megszüntetését.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte a Dráva Múzeum létszámcsökkentését, 1 álláshely 2011. február 1-től való megszüntetését.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 277/2010. (XII.15.) sz. határozatával a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kötött módosított együttműködési megállapodás tervezetet a melléklet szerint elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a módosított együttműködési megállapodások aláírására.

Az együttműködési megállapodások aláírásra kerültek.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 279/2010. (XII.15.) sz. határozatával a 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 29. I/7. szám alatti, Barcs Város Önkormányzata tulajdonában levő, a Barcsi Rendőrkapitányság bérlőkijelölési jogában álló szolgálati lakás esetében 2010. évben keletkezett 50.320.- Ft összegű lakbértartozásról lemondott.

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

Barcs Város Képviselő-testülete 280/2010. (XII.15.) sz. határozatával engedélyezte a Barcsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére a 10.278 e Ft felhalmozási célra átvett bevételének felhalmozási célra átadott pénzeszközként való felhasználását.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Képviselő-testülete 283/2010. (XII.15.) sz. határozatával a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Felülvizsgált Közoktatási Intézkedési Tervét a 2010-2012. évekre vonatkozóan a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 283/2010. (XII.15.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a 140004709L számú „Transzformátor csere a Szociális Központnál” tárgyú támogatási szerződésben meghatározott beruházás végrehajtása során keletkezett 66.555.- Ft összegű támogatási maradványösszegről lemond.

A támogatási összeg felhasználása elszámolásra került.

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 285/2010. (XII.15.) sz. határozatával Asztalos Ferenc pécsi lakos, valamint Baracsiné Asztalos Zsuzsanna és Matusek Ferencné barcsi lakosok ajándékozás jogcímén térítésmentesen történő termőföld felajánlását – a barcsi 0479/4 hrsz. alatt nyilvántartott 3 ha 6731 m2 térmértékű, 45,91 ak. értékű szántó művelési ágú földrészletben lévő 1/6-od -1/6-od 1/6-od osztatlan tulajdoni illetőségükre vonatkozóan – köszönettel elfogadta.

A Képviselő-testület az ajándékozási szerződés megkötését jóváhagyta, a jogügylethez hozzájárult, továbbá felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt az ajándékozási szerződés aláírására.

Az ajándékozási szerződés aláírásra került.

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 287/2010. (XII.15.) sz. határozatával a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 103. § (1) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető (Barcs, 1952. szeptember 24.; an. Sebrek Anna) 7570 Barcs, Fürdő u. 10. szám alatti lakos köztisztviselői jogviszonyát kérésére a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 17. § (2) bekezdésének f) pontja alapján felmentéssel megszünteti 2011. szeptember 30. napjával. A felmentési idő a Ktv. 18. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének f) pontja alapján 8 hónap, amelynek időtartama 2011. február 1. napjától - 2011. szeptember 30. napjáig terjed, amely időtartam alatt nevezettet a Ktv. 18. § (4) bekezdése alapján 2011. június 1. napjától - 2011. szeptember 30. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

 

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a felmentési okirat aláírására, és felkérte a címzetes főjegyzőt a Ktv. szerinti egyéb munkáltatói intézkedések megtételére.

A felmentési okirat aláírásra került, az egyéb munkáltatói intézkedések megtétele folyamatos.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 288/2010. (XII.15.) sz. határozatával jóváhagyta, hogy Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága 2.592.386.- Ft követelést, mint behajthatatlan tartozást törölje és könyveiből kivezesse.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Képviselő-testülete 289/2010. (XII.15.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére 2 személyt felvett.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 290/2010. (XII.15.) sz. határozatával a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 76. I/3. sz. alatti 57,0 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2011. január 01 – 2016. december 31-ig szóló időre 287,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 290/2010. (XII.15.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/B. II/12. sz. alatti 31,58 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2011. január 01 - 2016. december 31-ig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 291/2010. (XII.15.) sz. határozatával a Barcs, Nagyhíd u. 1. II/15. sz. alatti lakosok bérleti szerződését 2011. január 01. - 2011. június 30-ig – ezen belül a vállalt havi 30.000.- Ft törlesztés megfizetéséig meghosszabbította.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 294/2010. (XII.22.) sz. határozatával a C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társasággal (1148 Budapest, Fogarasi út 58., képviseli: dr. Szebellédi István ügyvezető) kötendő igazságügyi szakértői megbízási szerződést Barcs Város Önkormányzata gazdálkodásának állapotfelmérésére vonatkozóan jóváhagyta, és felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a szerződés aláírására.

 

2. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6.500.000 Ft + ÁFA megbízási díjat Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének általános gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja.

 

Az igazságügyi szakértői megbízási szerződés aláírásra került.

 

 

B a r c s, 2011. január 20.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

Polgármester átruházott hatáskörökben hozott döntései:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001. (IV.6.) rendelete 1. §-ában biztosított hatáskör alapján 5 db közterület-használati szerződést kötöttem:

 

247-32/2010; 247-33/2010; 247-34/2010; 247-35/2010; 247-36/2010.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 5/2010.(II.26.) sz. rendelete 25. § (1) bekezdésének b) pontja, a céltartalék terhére 1.500 e Ft éves értékben biztosított rendelkezési jogom alapján a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat részére a településrészen élők szervezett kirándulásának buszköltségéhez 40.000,- Ft összegű támogatást biztosítottam.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 5/2010.(II.26.) sz. rendelete 25. § (1) bekezdésének b) pontja, a céltartalék terhére 1.500 e Ft éves értékben biztosított rendelkezési jogom alapján dr. Németh Jenő Barcs Város Díszpolgárának temetésével összefüggő költségeire (éttermi szolgáltatás, temetés, gyászhirdetések) 396.208,- Ft összegű támogatást biztosítottam.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 5/2010.(II.26.) sz. rendelete 25. § (1) bekezdésének b) pontja, a céltartalék terhére 1.500 e Ft éves értékben biztosított rendelkezési jogom alapján a Prolong Kft. - PCI multi I/O vezérlő és PS/2 bill.+egér - számláinak kifizetésére 4.300,- Ft összegű támogatást biztosítottam.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 5/2010.(II.26.) sz. rendelete 25. § (1) bekezdésének b) pontja, a céltartalék terhére 1.500 e Ft éves értékben biztosított rendelkezési jogom alapján a Túr-Informatika - Balinea 17” TFT monitor fehér, valamint Fujitsu Siemens Esprimo E5615 számítógép operációs rendszerrel  - számlájának kifizetésére 40.000,- Ft összegű támogatást biztosítottam.

 

Barcs Város Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság 10/2010.(XI.8.) sz. Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsági határozatával felkérte Vekkeli Józsefné tanácsnokot, a bizottság elnökét a 2011. évi Magyar Kultúra Napi városi ünnepség szónoki teendőinek ellátására.

 

Barcs Város Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

Barcs Város Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsága 59/2010.( XII. 08.) számú Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsági határozatával a 2010. évi rendelkezésére álló 150. 000,-Ft pénzeszközéről lemondott a költségvetés javára.”

 

Barcs Város Képviselő-testülete Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

 

Barcs Város Képviselő-testülete Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottsága 141/2010. /XII.07./ sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottsági határozatával a Barcs-Somogytarnóca, Zöldmező u. 4276 hrsz-ú 4243 m2 területnagyságú beépítetlen terület vevőjéül Dr. Lars Peter Kistnert jelölte ki 800.- Ft/m2, 3.394.400.- Ft árért.

Barcs Város Képviselő-testülete Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottsága 141/2010. /XII.07./ sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottsági határozatával a Barcs-Somogytarnóca, Zöldmező u. 4274 hrsz-ú 4222 m2 területnagyságú beépítetlen terület vevőjéül kijelölte Dr. Lars Peter Kistnert, a Képviselő-testület 2010.12.15-i ülésén megállapításra kerülő vételárért.

 

Barcs Város Képviselő-testülete Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottsága 144/2010. /XII.07./ sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottsági határozatával a saját hatáskörében felhasználható pénzkerete terhére 150.000.- Ft-ot biztosított a Barcs-Somogytarnóca, Zöldmező utcai csapadékelvezetés, átereszek, illetve a Zimona patak és a Darányi utca találkozásánál az északi gyalogos híd, átkelő terveinek elkészítésére.

 

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat 15/2010. (XII.14.) DTÖ sz. határozatával jóváhagyta, hogy a betlehemi kiadásokra további 4345.- Ft kerüljön kifizetésre saját keretéből.

 

 

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat 18/2010. (XI.19.) STÖ sz. határozatával az adventi rendezvényre 80.000.- Ft-ot elkülönített saját pénzeszköze terhére.

 

 

B a r c s, 2011. január 20.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

 

A képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.