Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

 

 

 

 

 

 

 

 

……sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

Barcs Város Önkormányzatának a Somogytarnócai Satelit FC, valamint a Barcsi Sport Club közötti ingyenes használati szerződések jóváhagyásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. április 28-i ülésére

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

A Sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Sporttörvény) 55. §-a határozza meg a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait.

A Sporttörvény 55. § (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik: A települési önkormányzat- figyelemmel a sport hosszútávú fejlesztési koncepciójára:

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításáról

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a sportról szóló 10/2009. (IV.24.) rendelete 5. §-a határozza meg az Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartásának, működtetésének, fejlesztésének szabályait.

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2009. (IV.24.)  rendeletének 5. § (2) bekezdése kimondja, hogy az Önkormányzat biztosítja az által fenntartott sportlétesítmények használatát a vagyonrendelete speciális szabályai szerint.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításáról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: vagyonrendelet) 17. § (1) bekezdése a) pontja speciális vagyonhasználó szervként nevesíti a Barcs városában működő sportegyesületeket és sportszervezeteket.

A vagyonrendelet 17. § (5) bekezdése kimondja, hogy a speciális vagyonhasználó szervek vagyonhasználati jogát és terjedelmét a Képviselő-testület által jóváhagyott egyedi megállapodások szabályozzák.

 

Mivel a Barcsi Sport Club és a Somogytarnócai Satelit FC szervezetében is tisztújító közgyűlés történt, változás következett be a szervezeteket képviselő tisztségviselő személyében, így szükségessé vált a szervezeteknek az Önkormányzattal kötött szerződéseinek aktualizálása.

 

Javaslom, hogy a fentiek szerint a Képviselő-testület a mellékelt ingyenes használati szerződéseket hagyja jóvá.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést fogadja el!

 

 

Barcs, 2011. április 14.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó

polgármester

 

 

 

 

 

Határozati javaslat:

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, Barcs Város Önkormányzata és a Somogytarnócai Satelit FC között létrejött ingyenes használati szerződét jóváhagyja.

Felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

 

 

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, Barcs Város Önkormányzata és a Barcsi Sport Club között létrejött ingyenes használati szerződést jóváhagyja.

Felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

 

 

 

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. április 14.

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző