Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Tel: 82/565-960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….. sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. április 28-i ülésére

 

 

 

Barcs Város  Képviselő-testülete a költségvetési rendelet elfogadásakor döntött arról, hogy a 2011. évi költségvetésben a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez „ÖNHIKI”-s támogatási  forrást vesz igénybe. A támogatás igénybevételéhez meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő Képviselő-testületi határozat szükséges.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban megfogalmazottakkal értsen egyet.

 

Barcs, 2011. április 08.

Karvalics Ottó

 

Határozati javaslat:

 

1)      Barcs Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja (továbbiakban: 6. sz. melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.

 

2)      Barcs Város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

 

  1. I.      A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti.

 

  1. II.      Az Önkormányzat helyi adóbevezetéséről döntött és a 2011. évben ilyen jogcímen 267.509 ezer forint összegű bevételt tervez.

 

 

  1. III.      Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét (módosított költségvetési rendeletét) 296.973 ezer forint összegű működési hiánnyal fogadta el.

 

  1. IV.      Az Önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.

 

 

  1. V.     a.) Az Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint könyvvizsgálatra kötelezett.

b.) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

 

Határidő: értelem szerint

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. április 08.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző