Ma 2024. június 19., szerda, Gyárfás napja van. Holnap Rafael napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Telefon: 82/463-176

 

 

 

 

.…. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

Barcs Város Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó

Gazdasági Programjának kiegészítéséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. május 19-i ülésére

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésének 88/2011. (IV.28.) sz. határozatával elfogadta Barcs Város Önkormányzata Gazdasági Programját, 2011-2014. évekre vonatkozóan.

 

Képviselői felvetésre a testület döntött a program munkahelyteremtés feltételeinek elősegítéséről szóló fejezettel való kiegészítéséről.

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata Gazdasági Programjának kiegészítését fogadja el!

 

Barcs, 2011. május 05.

 

 

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

 

1./  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Gazdasági programja 2011-2014. IV. részének 8. fejezettel való, „Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése” című kiegészítését az alábbiak szerint fogadja el:

 

Barcs Város Önkormányzata Gazdasági Programjának IV. része a következő 8. fejezettel egészül ki:

Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése a településen a legfontosabb feladat, mivel magas a munkanélküliek aránya.

A munkanélküliség ellen minden rendelkezésre álló eszközzel küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.

 

Cél olyan támogatók felkutatása, akik saját eszközeik befektetésével tudnak új vállalkozást létrehozni, vagy a meglevő vállalkozásaikat fejleszteni, tevékenységi körüket bővíteni.

A városvezetés feladata annak elősegítése, hogy az állami beruházásokba minél több helyi vállalkozó tudjon bekapcsolódni.

 

A Városnak meg kell találni az egyensúlyt a likviditási képességének megőrzése és a fejlesztési lehetőségek között. A jelenlegi gazdasági helyzetben Barcs Város Önkormányzatának elsődleges célja a jelenleg meglévő munkahelyek megtartása, az intézményrendszer működőképességének megőrzése.

 

Az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a foglalkoztatás bővítését, vagy jelenlegi szinten való megtartását segítik.

 

Feladat:

 

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat:

  • a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat,
  • segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,
  • az intézményrendszer működtetése révén munkahelyeket tart fenn,
  • aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,
  • elősegíti a városi bölcsőde fenntartásával a nők visszatérést a munkaerő piacra
  • rendszeresen együttműködik a Munkaügyi Központtal
  • az új közfoglalkoztatási rendszernek megfelelően pályázatokat nyújt be a közfoglalkoztatás minél szélesebb lehetőségére vonatkozóan, mivel a szakképzetlen munkaerő számára csak a közfoglalkoztatás jelent reális munkalehetőséget.

 

 

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. május 05.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

Címzetes főjegyző