Ma 2023. december 01., péntek, Elza napja van. Holnap Melinda és Vivien napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.sz.62. Telefon: 82/462-459.

 

 

 

____ sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

Az óvodák nyári zárva tartásának engedélyezéséről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. február 17-i ülésére

 

 

 

 

 

 

A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése a) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

A BNI igazgatója - tekintettel arra, hogy az elmúlt három év tapasztalata azt mutatja, hogy július és augusztus hónapban az óvodát igénybe vevő gyermeklétszám 75 fő alá csökken, ezért elegendő ebben az időszakban egy-egy tagintézmény nyitva tartása, és ez a gyakorlat már az elmúlt évben is bevált, - a BNI Városi Óvodák barcsi tagintézményeiben az alábbi nyitvatartási rend engedélyezését kéri:

 

 • 2011. június 30-ig minden tagintézmény nyitva tart.
 • 2011. július 01-től július 31-ig az alábbi egy tagóvoda tart nyitva:       
  7. sz. Tagóvoda (Barcs, Felszabadulás u. 2.)
 • 2011. augusztus 01-től augusztus 31-ig az alábbi egy tagóvoda tart nyitva:      
  4. sz. Tagóvoda (Barcs, Hársfa u. 21.)

2011. szeptember 01-től minden tagintézmény nyitva tart.

 

Barcs, 2011. február 3.

 

 

 

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a BNI Városi Óvodák barcsi tagintézményeinek 2011. évi nyári zárva tartását az alábbiak szerint engedélyezi:

 • 2011. június 30-ig minden tagintézmény nyitva tart.
 • 2011. július 01-től július 31-ig az alábbi egy tagóvoda tart nyitva:       
  7. sz. Tagóvoda (Barcs, Felszabadulás u. 2.)
 • 2011. augusztus 01-től augusztus 31-ig az alábbi egy tagóvoda tart nyitva:      
  4. sz. Tagóvoda (Barcs, Hársfa u. 21.)

2010. szeptember 1-től minden tagintézmény nyitva tart.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Kincsei János igazgató a végrehajtásért

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. február 3.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főj e g y z ő