Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.:62 Telefon:82/462-459

 

 

……….számú napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

A Somogy Megyei Önkormányzat szakképzési feladatellátásának átszervezéséhez történő állásfoglalás kialakításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. április 28-i ülésére

 

 

 

 

Somogy Megye Közgyűlésének elnöke, Gelencsér Attila úr, mellékelt levélben adott tájékoztatást arról, hogy a Közgyűlés 26/2011. (IV.1.) számú határozatával döntött a megyei középfokú oktatási-nevelési feladatellátás átszervezésének lehetőségeiről és annak előkészítéséről.

A helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés k) pontja szerit a helyi önkormányzat képviselő-testülete állást foglal a megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Miután az átszervezésben érintett a Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Közép és Szakiskola, (a továbbiakban Somogyi TISZK) melynek tagintézménye, a Dráva Völgye Középiskola, valamint a Somogyi TISZK Központi Kollégiuma Barcson működik, ezért a fenti jogszabályra hivatkozva, kéri a megyei közgyűlés elnöke, hogy képviselő-testületünk az általuk mellékelt előterjesztés alapján alakítsa ki álláspontját.

Az átszervezés lényege a Somogyi TISZK belső átalakítása, a vezetői szintek csökkentése a tagintézmények státuszának felülvizsgálata, a feladat-ellátási helyeken folyó szakmai tevékenység jobb összehangolása, a pénzügyi feladatok fokozott ellenőrzése. Elsőrendű szempont a szakmai hatékonyság fokozása, a humánerőforrások összekapcsolása, és a működés gazdálkodási-ügyviteli oldalának koncentrált megszervezése.  A Somogyi TISZK eddigi nyolc tagintézménye helyett négy önálló státusza maradna meg, négy eddigi tagintézményt pedig telephellyé nyilvánítanának.

A Somogyi TISZK Közép és Szakiskola Dráva Völgye Középiskoláját a tervezett átszervezés úgy érintené, hogy megmaradna a tagintézményi önálló státusza és telephelyként hozzá tartozna a Somogyi TISZK Közép és Szakiskola Nagyatádi Szakképző Iskolája és csurgói Nagyváthy János Középiskolája.

A Somogyi TISZK barcsi Központi Kollégiuma szintén megtartaná önálló tagintézményi státuszát, telephelyei lennének: a középrigóci, csurgói, tabi kollégiumok.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Somogy Megyei Önkormányzat szakképzési feladatellátásának átszervezésével egyet érteni szíveskedjék!

 

 

Barcs, 2011. április 18.

 

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése k) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Somogy Megyei Önkormányzat szakképzési feladatellátásának átszervezésével egyetért.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Határidő: azonnal

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. április 18.

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző