Ma 2024. június 17., hétfő, Laura, Alida és Alina napja van. Holnap Arnold és Levente napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.sz.62. Telefon: 82/462-459.

 

 

 

 

_____ sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és finanszírozási tervének módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március 31-i rendkívüli ülésére

 

 

 

 

 

 

 

Bélavár, Heresznye, Vízvár Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 2011. március 16-i ülésükön megtárgyalták a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetését és a finanszírozási tervét és a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye és a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája költségvetését módosították. A BNI Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye költségvetése kiadási és bevételi előirányzata 74.425 e Ft-ról 62.799 e Ft-ra, a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája kiadási és bevételi előirányzata 19.997e Ft-ról 16.657.430 Ft-ra változott. Az erről szóló határozat kivonatokat mellékelem.

A két tagintézmény költségvetésének módosítása maga után vonja a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények egész költségvetésének módosítását is, melynek kiadási és bevételi előirányzata 1.251. 389 e Ft-ról 1.236.444 e Ft-ra változik. Ezt a tényt azonban az érintett önkormányzatok nem vették figyelembe a jelzett intézmények költségvetésének módosításakor, ezért határozatukban a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények bevételi és kiadási előirányzata még az eredetileg elfogadott számmal szerepel. Az új, módosított költségvetési bevételi és kiadási előirányzatot Bélavár, Heresznye Vízvár Községek Önkormányzatainak is el kell fogadniuk. Az intézményfenntartó társulás valamennyi önkormányzatának az előterjesztést jóváhagyásra megküldjük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi módosított költségvetését a határozati javaslat, finanszírozási tervét az előterjesztés módosított 1. és 4. mellékletei szerint elfogadni szíveskedjék.

 

Barcs, 2011. március 28.

 

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntáró Társulás 2011. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatát 1.236.444 e Ft-ban, - ezen belül a BNI a Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Vízvár 62.799 e Ft,- a BNI Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye 14.490 e Ft,- a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája 16.657.430 e Ft,- a BNI Városi Óvodák Rinyaújlaki Tagóvodája 11.782 e Ft,- BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye, Bolhó 18.738 e Ft,- BNI Városi Óvodák Bolhó Tagóvodája 9.305 e Ft - kiadási és bevételi előirányzattal állapítja meg.

 

2./ Barcs Város Képviselőtestülete a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Vízvár és a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája finanszírozási tervét az előterjesztés 1 és 4. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal a határozat közlésére, értelem szerint a végrehajtásra

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011.március 28.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

  1. 1. sz. melléklet

Finanszírozási terv

Az intézményfenntartó társulás működtetésére a gyermeklétszám arányos költségtérítéshez

BNI Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Vízvár 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kistérségi normatíva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

 

4 694 000

Helyben lakó gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

1 510 000

Tagintézményi támogatás (3 160 000:2)

 

 

 

1 805 000

Kistelepülési tagintézményi támogatás

 

 

 

1 025 000

Iskolabusz támogatás

 

 

 

 

 

 

 

5 230 000

 

Összesen

 

 

 

 

 

14 264 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-as és 8-as melléklet alapján oktatási normatíva

 

 

22 353 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

36 617 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati támogatás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanszírozás

 

 

 

 

 

 

49 737 700

Kistérségi normatíva

 

 

 

 

 

- 14 264 000

Oktatási normatíva

 

 

 

 

 

- 22 353 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő önkormányzati támogatás Vízvár, Bélavár, Heresznye,

1 fő Vízvárról Barcsra bejáró: 112.022 Ft.

Összesen:

 

 

13 120 700

13 120 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2011. január 1-től - 2011. december 31-ig a tagintézmény 2011. évi költségvetéséből képzett egy tanulóra, gyermekre jutó önkormányzati hozzájárulás 12 hóra jutó összegét havi bontásban Bélavár, Heresznye Vízvár Község Önkormányzata az alábbi finanszírozási terv alapján utalja Barcs Város Önkormányzata OTP Bank Rt. Barcs, Sétatér 5. 11743057-15397191-00000000 számlaszámára minden hónap 10. napjáig.

2011. január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december: Vízvár 618.929 Ft/hó, Bélavár 213.667 Ft/hó, Heresznye: 260.771 Ft,-/hó

7.427.146                                 2.564.000                             3.129.254

4. sz. melléklet

Finanszírozási terv

Az intézményfenntartó társulás működtetésére a gyermeklétszám arányos költségtérítéshez.

 

BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája 2011.

 

Kistérségi normatíva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

 

980 000

Helyben lakó gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

350 000

Tagintézményi támogatás (2 070 000:2)

 

 

 

1 035 000

Kistelepülési tagintézményi támogatás

 

 

 

588 000

Iskolabusz támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

2 953 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-as melléklet alapján oktatási normatíva

 

 

7 945 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

10 898 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati támogatás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanszírozás

 

 

 

 

 

 

15 406 430

Kistérségi normatíva

 

 

 

 

 

-  2 953 000

Oktatási normatíva

 

 

 

 

 

-  7 945 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő önkormányzati támogatás Vízvár, Heresznye

 

 

4 509 430  Ft.
 

 

2011. január 1-től - 2011. december 31-ig a tagintézmény 2011. évi költségvetéséből képzett egy gyermekre jutó önkormányzati hozzájárulás 12 hóra jutó összegét havi bontásban Heresznye Község és Vízvár Község Önkormányzata az alábbi finanszírozási terv alapján utalja Barcs Város Önkormányzata OTP Bank Rt. Barcs, Sétatér 5.: 11743057-15397191-00000000 számlaszámára minden hónap 10. napjáig

2011. január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december:           Vízvár  276.786 Ft/hó,                  Heresznye  99.083 Ft,-/hó

3.321.430  Ft                                       1.189.000 Ft