Ma 2024. április 20., szombat, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

 

 

 

1. Igazságügyi szakértői megbízási szerződés kötése a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel

Előadó: Karvalics Ottó polgármester (szóbeli előterjesztés)

 

 

 

 

Határozati javaslat:

 

1. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társasággal (1148 Budapest, Fogarasi út 58., képviseli: dr. Szebellédi István ügyvezető) kötendő igazságügyi szakértői megbízási szerződést Barcs Város Önkormányzata gazdálkodásának állapotfelmérésére vonatkozóan jóváhagyja, és falhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert a szerződés aláírására.

 

2. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6.500.000 Ft + ÁFA megbízási díjat Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének általános gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

 

Barcs, 2010. december 21.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző