Ma 2023. június 05., hétfő, Fatime és Fatima napja van. Holnap Norbert és Cintia napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

……. sz. napirend

 

 

 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s

 

100 millió Ft éven belüli hitel visszafizetési határidejének

meghosszabbítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. május 19-i  ülésére

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 262/2010.(XI.18.) számú határozatában döntött arról, hogy  100 millió Ft éven belüli hitel vesz fel az uniós pályázatok a fordított ÁFA rendszere és az utófinanszírozás megelőlegezése miatt.

 

A hitel rendelkezésre tartásának, igénybevételének határideje 2011. május 30-a a szerződés 3. pontja szerint, továbbá a hitel végső lejáratának időpontja 2011. június 30-a a szerződés 5. pontja szerint. A hitelszerződésben a határidők a folyamatban lévő beruházásokhoz társuló és a hitelszerződés megkötésének időpontjában a támogatási szerződésekben megfogalmazott projekt fizikai megvalósulásának időpontjához lett igazítva. Ugyanakkor a kivitelezői szerződések teljesítési határidőinek módosítását kezdeményezték a kivitelezők, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények fejlesztése vonatkozásában 2011. március 31-re, a Barcs Nyugati Városrész rehabilitációja vonatkozásában 2011. június 15-re, illetve a Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztése vonatkozásában 2011. március 31-re. Ezzel párhuzamosan szükséges volt a beruházásokhoz kapcsolódó támogatási szerződések meghosszabbítása is. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények vonatkozásában 2011. május 31-re, illetve a Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztése vonatkozásában 2011. július 15-re., tekintettel arra, hogy a záró elszámolásokat és mellékleteiket a teljesítéstől számított 90 napon belül be kell nyújtanunk a Közreműködő Szervezethez.

 

A támogatási szerződésekhez kapcsolódó általános szerződési feltételek, illetve a pénzügyi lebonyolítás szabályai alapján a záró kifizetési kérelmekhez, illetve projekt zárójelentésekhez be kell csatolnunk a használatbavételi engedélyeket, illetve a Kistérségi Járóbeteg Központ esetében a működési engedélyt. Ezen dokumentumok beszerzésének legrövidebb ideje is meghaladja a 60 napot, amiből következik, hogy az elszámolások lezárásának, illetve a támogatás kifizetésének fizikai megvalósulása a legkedvezőbb esetben is augusztus végén, illetve szeptemberben várható. Figyelembe véve azt a tényt, hogy az ügyintézés határidejébe a Szakhatóságok közreműködése nem számít bele, a kifizetések szeptember végén történő teljesülésének van realitása.

 

A fentiek figyelembe vételével szükségesnek tartjuk a hitelszerződés hitelrendelkezésre tartásának, igénybevételének határidejét 2011. szeptember 30.-ra továbbá a hitel végső lejáratának időpontját 2011. október 30.-ra módosítani.

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, járuljon hozzá, hogy a hitelszerződés határidejét a fenti indokok alapján meghosszabbítsuk és hatalmazzon fel a szerződésmódosítás aláírására.

 

Barcs, 2011. május 5.

 

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat

Barcs Város Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-vel a pályázati támogatások, és ahhoz kapcsolódó ÁFA különbözetek előfinanszírozására megkötött 100 millió Ft éven belüli hitelszerződés rendelkezésre tartási idejének 2011. szeptember 30.-ig történő, illetve lejáratának 2011. október 31.-ig történő meghosszabbítását kezdeményezi és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának előkészítésére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a hitelszerződés módosításának aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam

 

Barcs, 2011. május 5.

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

Választás 2022