Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Tel: 82/565-960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….. sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

az AQUA Rádió támogatásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. április 28-i ülésére

 

 

 

A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. február 15-i ülésén elfogadásra került a Társulás 2011. évi költségvetése, ezzel egyidejűleg a költségvetés részét képező, a Társulás tagjai között lakosságszám-arányosan megosztott AQUA Rádió támogatásának 2011. évi összege (80 Ft/fő).

A Társulás 2011. március 17-i ülésén felhatalmazta a Társulás elnökét az AQUA Rádióval kötendő együttműködési megállapodás aláírására. Az együttműködési megállapodás 3. pontja értelmében a 2011. évi működési támogatás mértékét a Társulás tagjainak két részletben (1. részlet 2011. május 31., 2. részlet 2011. október 31.) kell az AQUA Rádiót üzemeltető Kevipress Kkt. részére teljesítenie.

 

Barcs Város Önkormányzata 2011. évi elfogadott költségvetése nem tartalmazza az AQUA Rádiónak nyújtandó lakosságszám-arányos támogatás összegét. A fizetendő támogatás alapja a 2011. évi normatívák megállapítása során alkalmazott lakosságszám, ez Barcs Városa esetében 11.732 fő, mely alapján a működési támogatás (11.732 fő  x  80 Ft/fő  = 938.560.- Ft) 938.560.- Ft. A támogatási összeget Barcs Város Önkormányzata, a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartaléka terhére biztosítsa.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban megfogalmazottakkal értsen egyet.

 

 

Barcs, 2011. április 11.

 

 

Karvalics Ottó

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartalékának terhére biztosítson működési támogatást az AQUA Rádió részére. A biztosított működési támogatás lakosságszám- arányosan 938.560.- Ft, mely összeg kerüljön átutalásra a Többcélú Kistérségi Társulás 11743057-15571397 számú számlájára.

 

Határidő: értelem szerint

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. április 11.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző