Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf: 62., Tel.: 82/462-459

 

 

….. . sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

 

a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendelet módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. április 28-i ülésére

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központban a belépőjegyek és bérletek árainak 2011. január 1-jei hatállyal történő módosításakor az a döntés született, hogy a május 1-jén kezdődő nyári szezon előtt az intézmény felméri az igényeket és ennek megfelelően áprilisban ismét módosítani fogjuk rendeletünket.

 

Az elmúlt időszakban a vendégek megszokták az új nyitvatartási rendet, ennek változtatását   nem javaslom.

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ

-Hétfőtől- péntekig 930órától 20 óráig tart nyitva,

-Szombat- vasárnap 8 órától 20 óráig tart nyitva, kivéve az alábbi napokat:

-Húsvét első napján , November 1-jén December 25-én – zárva tart.

-December 24-én és december 31-én 12 órától – zárva tart.

-január 1-jén 930 órától 12 óráig – zárva tart.

 

Az elmúlt időszakban örvendetes módon megnőtt a busszal érkező csoportok létszáma, amit megítélésem szerint az árképzésnél figyelembe kell vennünk.

Javaslom, hogy 25 fős csoportok esetén a kedvezményes jegyárat 14 órától szabályozzuk.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő. Testületet, hogy a tervezet szerint fogadja el a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló többször módosított 10/1995.(IV.28.) számú rendelet módosítását.

 

 

Barcs, 2011. április 19.

 

 

 

Karvalics Ottó


BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…/2011. (…..)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) számú rendelet módosításáról

 

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) számú rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) I. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki:

 

Csoportos jegyvásárlás esetén 25 főtől csoportkedvezményként a 16 órától érvényes napijegy árak 14 órától érvényesek.

 

2. §

 

(1) E rendelet május 1. napján lép hatályba.

 

(2 ) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

Barcs, 2011. április 28.

 

 

Karvalics Ottó

polgármester

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző