Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Városgazdálkodási Igazgatóság

Igazgatójától

7570 Barcs, Széchenyi u. 48.

Tel.: 82/463-143

 

 

………… sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Barcs Város ÖnkormányzataVárosgazdálkodási Igazgatósága

2010. évi előirányzat módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. január 27-i ülésére

 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület!

 

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 30.) Kormányrendelet 68. §. (3) bekezdése szerint, „A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.”

Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 74. § (1)-(2). bek. szerint:

(1) „A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az átcsoportosítás jogát az általa meghatározott keretek között, a bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja.”

 

A Városgazdálkodási Igazgatóság 2010. évre jóváhagyott költségvetésének kiemelt előirányzatai között az alábbi módosítások engedélyezését kéri:

Bevételek

Közcélú foglalkoztatás (eFt)

Alap működés (eFt)

Összesen (eFt)

E.I. (eFt)

Telj. (eFt)

Változás (eFt)

Változás %

Saját bevétel összesen:

0

-107 707

-107 707

280 034

172 327

-107 707

-0,38

Támogatás:

-61 790

8 060

-53 730

255 564

201 834

-53 730

-0,21

Bevétel összesen:

-61 790

-94 460

-161 437

535 598

374 161

-161 437

-0,30

A változásokat a városfenntartáson betervezett és meg nem valósult megrendelések, a fürdő tényleges bevételének hiánya valamint a fel nem használt közcélú keret okozza.

 

Kiadások

Közcélú foglalkoztatás (eFt)

Alap működés (eFt)

Összesen (eFt)

E.I. (eFt)

Telj. (eFt)

Változás (eFt)

Változás %

Személyi juttatások

-48 353

-9 817

-58 170

266 467

208 297

-58 170

-0,22

Munkaadót terh jár. összesen:

-6 245

-3 035

-9 280

50 619

41 339

-9 280

-0,18

Dologi, egyéb kiad. összesen:

-7 192

-82 119

-89 311

212 472

123 161

-89 311

-0,42

Működési célú pénzeszköz

0

-84

-84

1 100

1 016

-84

-0,08

Felhalmozási kiadás

0

-243

-243

4 940

4 697

-243

-0,05

Kiadások összesen:

-61 790

-95 298

-157 088

535 598

378 510

-157 088

-0,29

 

A személyi juttatások és járulékaik tekintetében a változás a túlórák, megbízási díjak csökkentése, a jutalmak teljes eltörlése és a közcélú megtakarítás.

A dologi kiadások csökkenésének oka, hogy szigorúan csak a legszükségesebb kiadásokat engedélyeztük, illetve a városfenntartáson meg nem valósult munkák dologi vonzata.

 

A fenntiek alapján kérem, hogy az általános gazdálkodási tartalékból általunk a fel nem használt 7.192.106 Ft és az abból felhasznált 8.060.000 Ft különbözetét 867.894 Ft póttámogatást az általános gazdálkodási tartalék terhére hagyják jóvá.

 

Továbbá kérjük éves létszám-előirányzatunk csökkentését 60 fővel az alábbiak bontásban:

Átlagos statisztikai létszám (fő)

Közcélú

közalkalmazott

előirányzat

tény

előirányzat

tény

182

127

68

63

A közcélú létszám-előirányzatot nem tudtuk teljesen kihasználni mert a kiközvetíthető RÁT-osok közül nagy számban nem vállalták el a munkát vagy orvosi alkalmatlanság miatt nem alkalmazhatók. A maximális foglalkoztatásunk a nyár folyamán így is 243 fő volt.

A közalkalmazotti létszám csökkenésének oka, hogy a kiesőket (utcaseprő, rakodó)  - a nagyszámú közcélú foglalkoztatás okán - a nem azonnal pótoltuk illetve a fürdőn dolgozók létszámát novembertől 9 fővel csökkentettük.

 

Barcs, 2011. január 21.

…………...………………

Ungvári Zoltán

Igazgató

Határozati javaslat:

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási igazgatósága 2010. évi előirányzat módosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Bevételek

Közcélú foglalkoztatás (eFt)

Alap működés (eFt)

Összesen (eFt)

E.I. (eFt)

Telj. (eFt)

Változás (eFt)

Változás %

Saját bevétel összesen:

0

-107 707

-107 707

280 034

172 327

-107 707

-0,38

Támogatás:

-61 790

8 060

-53 730

255 564

201 834

-53 730

-0,21

Bevétel összesen:

-61 790

-94 460

-161 437

535 598

374 161

-161 437

-0,30

 

Kiadások

Közcélú foglalkoztatás (eFt)

Alap működés (eFt)

Összesen (eFt)

E.I. (eFt)

Telj. (eFt)

Változás (eFt)

Változás %

Személyi juttatások

-48 353

-9 817

-58 170

266 467

208 297

-58 170

-0,22

Munkaadót terh jár. összesen:

-6 245

-3 035

-9 280

50 619

41 339

-9 280

-0,18

Dologi, egyéb kiad. összesen:

-7 192

-82 119

-89 311

212 472

123 161

-89 311

-0,42

Működési célú pénzeszköz

0

-84

-84

1 100

1 016

-84

-0,08

Felhalmozási kiadás

0

-243

-243

4 940

4 697

-243

-0,05

Kiadások összesen:

-61 790

-95 298

-157 088

535 598

378 510

-157 088

-0,29

 

Barcs Város Képviselő-testülete a 8.060.000 Ft póttámogatásként felmerült igény és a fel nem használt 7.192.106 Ft (közcélú dologi) különbözetét: 867.894 Ft-ot a Városgazdálkodási Igazgatóság részére póttámogatásként az általános gazdálkodási tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Ungvári Zoltán igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2011. február 28.

 

 

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2010. évi létszámkeretének módosítását 60 fővel az alábbi részletezés szerint.

 

Átlagos statisztikai létszám (fő)

Közcélú

közalkalmazott

előirányzat

tény

előirányzat

tény

182

127

68

63

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Ungvári Zoltán igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2011. február 28.

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. január 21.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző