Ma 2024. április 18., csütörtök, Andrea és Ilma napja van. Holnap Emma napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571. Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

……. sz. napirend

 

 

 

 

Előterjesztés

 

A „Kistérségi Járóbeteg központ kialakítása tárgyú, DDOP3.1.3. jelű projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, a TEMPERO Zrt-vel megkötött kivitelezői szerződés második módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. január 31-i rendkívüli ülésére

Önkormányzatunk a Dél-dunántúli Operatív Programhoz kapcsolódóan lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a DDOP-3.1.3 „Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása” tárgyában, kivitelezői szerződést kötött a TEMPERO Építőipari és Uszodatechnikai Zrt. (1136 Budapest, Balzac u. 17-19.) és a Dunántúli Magasépítő Kft. (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) közös ajánlattevőkkel, a munkák megvalósítására.

 

A kivitelezői szerződés 2009. november 09-én került aláírásra, és 2009. november 25-én hatályosult, amikor is a támogatási szerződésünk aláírásra került. A szerződés első alkalommal 2010. július 23. napján módosításra került, mely alapján a teljesítési határidő 2011. január 30-ra módosult.

 

A kivitelező 2010. december 17-én ismételten kezdeményezte a kivitelezési határidő meghosszabbítását 2011. március 31-i teljesítési határidőre.

A kivitelező szerződés hosszabbításra irányuló kérelmét az előterjesztéshez mellékelem.

A határidő hosszabbítása a beruházás megvalósítására kötött támogatási szerződést annyiban érinti, hogy az új határidő figyelembe vételével, a korrekt műszaki átadás átvételi eljárás lebonyolítása érdekében a Közreműködő Szervezet felé a támogatási szerződés 2011. május 31-ig történő meghosszabbítását kezdeményeztük változás-bejelentés formájában, tekintettel arra, hogy a támogatási szerződésben a projekt fizikai megvalósulásának tervezett határideje 2011. április 30. A változás-bejelentésünk elbírálása folyamatban van.

 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a TEMPERO Építőipari és Uszodatechnikai Zrt. (1136 Budapest, Balzac u. 17-19) és a Dunántúli Magasépítő Kft. (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) megkötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejét – a kérelmükben megfogalmazott indokaik figyelembe vételével – módosítsuk 2011. március 31.-i időpontra.

 

A szerződés-módosítás tervezetét az előterjesztéshez mellékelem.

 

 

 

Barcs, 2011. január 28.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat

 

  1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TEMPERO Építőipari és Uszodatechnikai Zrt. (1136 Budapest, Balzac u. 17-19.) és a Dunántúli Magasépítő Kft. (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) közös ajánlattevőkkel a DDOP-3.1.3 „Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása” tárgyában megkötött kivitelezői szerződés teljesítési határidő módosításának indokait a 2-es számú szerződés módosító nyilatkozat alapján elfogadja.

 

  1. A fenti indokokra tekintettel Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TEMPERO Építőipari és Uszodatechnikai Zrt. (1136 Budapest, Balzac u. 17-19.) és a Dunántúli Magasépítő Kft. (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) közös ajánlattevőkkel a DDOP-3.1.3 „Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása” tárgyában megkötött kivitelezői szerződést módosítja az alábbiak szerint:

 

-       A Kivitelezői szerződésben megfogalmazott DDOP-3.1.3 „Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása” tárgyú beruházás kivitelezésének teljesítési határidejét 2011. január 30-i befejezésről 2011. március 31-re módosítja,

 

és felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

 

Felelős:            Karvalics Ottó polgármester

Határidő:          értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. január 28.

 

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző