Ma 2024. július 21., vasárnap, Dániel és Daniella napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571. Barcs, Bajcsy 46.

Pf.:62. Telefon:  82/462459 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

 

Barcs Város Önkormányzata 2010. évi egyszerű-

sitett beszámolójáról

 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82 §-a értelmében az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott a képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített beszámolót köteles a tárgyévet követő június 30-ig közzétenni és az Állami Számvevőszéknek megküldeni.

A törvény előírásainak megfelelően Barcs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítéséről szóló egyszerűsített beszámolóját a képviselőtestület elé kell terjeszteni. Az előterjesztés alapján javaslom az egyszerűsített beszámoló adatainak és a független könyvvizsgálói jelentésének elfogadását.

 

 

Barcs, 2010. április 13.

 

 

Karvalics Ottó

 

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi egyszerűsített beszámolót (Egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás), a független könyvvizsgálói jelentést, és hozzájárul 2011. június 30-ig történő közzétételéhez, valamint az Állami Számvevőszékhez való megküldéséhez.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: 2011. június 30.

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2010. április 13.

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

- zárszámadás