Ma 2023. június 02., péntek, Kármen és Anita napja van. Holnap Klotild és Cecília napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

 

 

 

 

…… sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

antenna árboc tulajdonjogának megszerzéséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. február 17-i ülésére

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a Polgármesteri Hivatal udvarán található antenna árbocot Barcs Város Önkormányzata tulajdonába kívánja adni 20.000 Ft összegért. Arra tekintettel, hogy a Polgármesteri Hivatal udvarán található az antenna árboc, indokoltnak tartom tulajdonjogának megszerzését.

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

 

11. § (1) A forgalomképes vagyontárgy megszerzéséről, elővásárlási jog gyakorlásáról, bérleti vagy használati jogának átengedéséről, gazdasági társaságba történő beviteléről, elidegenítéséről vagy egyéb módon történő hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

 

A tulajdonjog megszerzéséről szóló megállapodás másolata az előterjesztés mellékletét képezi.

 

A fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület a megállapodást hagyja jóvá!

 

 

 

B a r c s, 2011. február 4.

 

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. sz. alatt található antenna árboc tulajdonjogának megszerzését 20.000 Ft-ért, amit a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartaléka terhére biztosít.

 

Felelős: Karvalics Ottó alpolgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

B a r c s, 2011. február 4.

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

Választás 2022