Ma 2023. szeptember 23., szombat, Tekla és Líviusz napja van. Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

………. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

 

Barcs Város Önkormányzata

Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. május 19-i ülésére

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 278/2010.(XII.15.) számú határozatával fogadta el 2011. évi munkatervét.

A munkaterv szerint a 2011. május 19-i ülés:

 

4. számú napirendi pontja:

 

Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága pénzügyi ellenőrzése során tapasztaltak értékelése, elfogadása

Előadó: Tarlós István tűzoltóparancsnok

 

5. számú napirendi pontja:

 

Pályázati felhívás kiírása a Dráva Múzeum igazgatói álláshelyének betöltésére

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

6. számú napirendi pontja:

 

Tájékoztató a geotermikus energia többcélú felhasználásának lehetőségeiről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának ellenőrzése jelenleg folyamatban van. Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának tevékenységéről Tarlós István tűzoltóparancsnok úr a 2011. június 16-i testületi ülésen számol be.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 71/2011. (III.23.) sz. határozatával kezdeményezte a Dráva Múzeum Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásába történő adását.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének a Somogy Megyei Önkormányzat a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága fenntartásával és működtetésével tesz eleget. Ennek az intézményrendszernek nem része a Dráva Múzeum.

A Somogy Megyei Önkormányzat szűkös anyagi lehetőségeire hivatkozva intézményrendszerét a Dráva Múzeummal nem kívánja bővíteni.

A feladat átvétele megtörténik azzal, hogy a Dráva Múzeum gyűjteményi anyaga elszállításra kerül a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának központi múzeumába.

A Dráva Múzeum intézményének jövőjét illetően a Képviselő-testületnek kell döntést hozni, ezért indokolt az igazgatói álláshely pályázati felhívását a napirendről levenni.

2010. évben az Önkormányzat a közintézmények energiaellátására geotermikus közműrendszer kiépítésére versenypályázatot hirdetett meg, amelyet az AQUA PLUS Kft. nyert meg.

A Kft. benyújtotta ezen tárgykörben a pályázatát a Környezet és Energia Operatív Program keretében, a pályázat elbírálása folyamatban van. A pályázat eredményéről a polgármester beszámol az elbírálást követő testületi ülésen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága pénzügyi ellenőrzése során tapasztaltak értékelése, elfogadása”, „Pályázati felhívás kiírása a Dráva Múzeum igazgatói álláshelyének betöltésére”, valamint a „Tájékoztató a geotermikus energia többcélú felhasználásának lehetőségeiről” című napirendeket törölje a 2011. május 19-i ülés napirendjéről.

 

Barcs 2011. május 05.

 

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 278/2010.(XII.15.) sz. határozatával elfogadott 2011. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. A 2011. május 19-i ülésének napirendjéről leveszi az alábbi napirendi pontokat:

 

4. Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága pénzügyi ellenőrzése során tapasztaltak értékelése, elfogadása

Előadó: Tarlós István tűzoltóparancsnok

 

5. Pályázati felhívás kiírása a Dráva Múzeum igazgatói álláshelyének betöltésére

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

6. Tájékoztató a geotermikus energia többcélú felhasználásának lehetőségeiről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. május 05.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

Címzetes főjegyző

Választás 2022