Ma 2024. máj. 28., kedd, Emil és Csanád napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

A l p o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459.

 

 

 

 

………. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Barcs, Damjanich utca közterületén lévő fák kivágásának elbírálásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március 31-i rendkívüli ülésére

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. január 27-i ülésén tárgyalta „Barcs Város közigazgatási területén a közterületen lévő nyárfák kivágásáról” szóló előterjesztést. Ennek eredményeképpen a T. Testület 15/2011. (I.27.) számú határozatában döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdont képező, - 278 hrsz.-ú - Szabadidő Központban elhelyezkedő közparkban lévő 27 db nyárfa-, és az önkormányzati tulajdonban lévő - 467 hrsz.-ú - Bimbó utcában megszüntetett szennyvíztelep területén elhelyezkedő 2 db nyárfa, valamint az önkormányzati tulajdont képező - 2656 hrsz.-ú - Nagyhíd u. és Rózsa u. sarkon elhelyezkedő 1 db nyárfa kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását megadja, a pótlási kötelezettség vállalása mellett.

 

A fenti döntés értelmében Barcs Város Önkormányzatának Címzetes Főjegyzője 1905-7/2011. ügyiratszámú engedélyében járult hozzá a fakivágáshoz.

 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése előírja, hogy

„(4)  Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni.”

Tekintettel arra, hogy a terület adottságai csak részben tette lehetővé a kivágott fa helyére történő pótlást, ezért Barcs Város Önkormányzatának Címzetes Főjegyzője a fakivágást követően, a fapótlási kötelezettség teljesítése céljából Barcs Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 278 hrsz.-ú Szabadidő Központban elhelyezkedő közparkban 10 db magas kőris, illetve a Damjanich utca 8-20. számú ingatlanok előtti – 96 hrsz.-ú -  közterületen további  20 db magas kőris ültetését rendelte el.

 

Az eljárás keretében, az engedély kiadását megelőzően, a terület adottságainak figyelembevételével és a jelzett lakossági észrevételek függvényében előzetesen felmértük a közterület fenntartásával megbízott intézmény vezetőjével a város területén lévő utcákat, ahol az utca közterületi részén elhelyezkedő fák egészségügyi állapota - korosodását, és a veszélyeztetés mértékét is beszámítva -  indokolta kivágásukat.

 

A felmérés eredményeképpen a Barcs, Damjanich utcában az önkormányzati tulajdonban lévő, - 96 hrsz.-ú -  területről összesen 15 db vérszilva, 1 db nyírfa és 1 db tuja kerülne kivágásra. E területről történő fák kivágásának elsődlegességét az indokolja, hogy a vérszilva fajtájú fák gomba fertőzöttek, a fák törzsein kéregrothadás és leválás indult meg, a korábbi években levágott ágak ma bekorhadtak, a fák jelentős része törzs korhadt, valamint a fák egy része a felette húzódó légvezetékbe nőtte be magát. A tuja elszáradt állapotú, a nyírfa betegségéből eredően, egy rákos csomó a törzs részen körbe nőtte magát.

 

A Barcs, Damjanich u. 37. sz.-ú társasház előtti 2 db platánfa erősen csonkolt állapotúak, így további fenntartása növény-egészségügyi szempontból kivitelezhetetlen.

 

A fent jelzett fák az indoklásban rögzítettek alapján veszélyesek, így további fenntartásuk élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetnek. A fák veszélyességét a fák állapotáról készített - az előterjesztés mellékletét képező - fényképfelvételek is alátámasztják.

A fent megjelölt területek helyszínrajzát lásd melléklet.

 

Az intézményvezetővel tartott helyszíni szemlén megerősítést nyert, hogy az alábbi fák kivágására van szükség:

 

Helyszín

Fafaj

Db szám

Átlagát-mérő

(cm)

Átlagmagasság

(m)

Indoklás

 

 

Barcs, Damjanich u. 10. számú ingatlan előtt közterületen  elhelyezkedő fák  (96 hrsz.)

 

 

Vérszilva

 

 

4

 

 

20-30

 

 

6-7

l        Gombafertőzött,

l        Kéregrothadás és leválás,

l        Bekorhadt csonkok,

l        Némelyik fa erősen a ház felé dőlt állapotú

l        A légvezetékbe nőtt.


 

Barcs, Damjanich u.12. számú ingatlan előtt közterületen  elhelyezkedő fák  (96 hrsz.)

 

 

 

Vérszilva

 

 

3

 

 

20-30

 

 

6-7


l        Rákos csomó a törzsön körbe

 

 

 

 


 

Barcs, Damjanich u.12. számú ingatlan előtt közterületen  elhelyezkedő fák  (96 hrsz.)

 

Nyír

 

1

 

20

 

4


l        Száradt

 


Barcs, Damjanich u.14. számú ingatlan előtt közterületen  elhelyezkedő fák  (96 hrsz.)

Tuja

1

15-20

5


l        Gombafertőzött,

l        Kéregrothadás és leválás,

l        Bekorhadt csonkok,

l        Némelyik fa erősen a ház felé dőlt állapotú

l        A légvezetékbe nőtt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Barcs, Damjanich u.16. számú ingatlan előtt közterületen  elhelyezkedő fák  (96 hrsz.)

Vérszilva

2

20-30

6-7


Barcs, Damjanich u.18. számú ingatlan előtt közterületen  elhelyezkedő fák  (96 hrsz.)

Vérszilva

3

20-30

6-7


Barcs, Damjanich u.20. számú ingatlan előtt közterületen  elhelyezkedő fák  (96 hrsz.)

Vérszilva

3

20-30

6-7


Barcs, Damjanich u. 37. sz.-ú társasház előtti közterületen lévő fák (48. hrsz.)

Platán

2

30

3

l        Erősen csonkolt,

l        Száraz ágak, melyek széllökés hatására könnyen letörhetnek.


 

A fák kivágásának költségvetése:

A fent jelzett fák kivágását a Városgazdálkodási Igazgatóság térítésmentesen, saját hatáskörben elvégzi. A pótlás Barcs Város Önkormányzatának Címzetes Főjegyzője 1905-7/2011. ügyiratszámú engedélyében foglaltak alapján történik 20 db magas kőris fajtájú fával. Tekintettel arra, hogy a pótlási kötelezettség teljesítése korábban - a 1905-7/2011. ügyiratszámú engedélyben - előírásra került, így az további költségvonzattal nem jár.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tekintettel a fenti indokokra a Barcs, Damjanich utcában közterületen elhelyezkedő 2 db platánfa, 15 db vérszilva, 1 db nyírfa és 1 db tuja  kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását adja meg.

Barcs, 2011. március 25.

 

Racsek József s.k.

alpolgármester

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdont képező, - 96 hrsz.-ú – Barcs, Damjanich utcában közterületen elhelyezkedő 15 db vérszilva, 1 db nyírfa és 1 db tuja és a Barcs, Damjanich u. 37. szám előtti társasház előtti - 48 hrsz.-ú - közterületen lévő 2 db platánfa kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását megadja, a pótlási kötelezettség vállalása mellett.

 

Felelős:            Racsek József

Határidő:          értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. március 25.

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző