Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

A l p o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459.

 

 

 

 

………. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

Barcs Város közigazgatási területén a közterületen

lévő nyárfák kivágásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. január 27-i ülésére

 

A Szabadidő Központ és a Bimbó utcában megszüntetett szennyvíztelep területe környékén élő ingatlantulajdonosok számára az elmúlt 3 évben folyamatosan panaszokat generáltak a környezetükben, közterületen elhelyezkedő nyárfák. A panaszbejelentések ténye elsősorban a fa általános jellemzőiből, illetve egészségügyi hatásából adódik, mely az elmúlt évek során megkeserítette a nyárfák környezetében élő ingatlantulajdonosok mindennapi életét. A lakók által észlelt főbb okok az alábbiak szerint kerülnek rögzítésre:

l        A nyárfa virágzása idején észlelt allergiás tünetek,

l        A nyárfa termések vattaszerű repítőkészülékei kellemetlenséget okoznak, bejutnak a nyitott ablakokon a szobákba, autókba.

 

A nyárfák által okozott probléma kezelése érdekében fontos ismerni a fafaj főbb jellemzőit, felhasználását, egészségügyi hatását.

A nyárfa (Populus) a fűzfafélék (Salicaceae) család egy nemzetsége mintegy 30 fajjal. A nyárfák közül Magyarországon őshonos a fehér nyár (Populus alba L.), a fekete nyár (Populus nigra L.), a rezgő nyár (Populus tremula L.), Kanadai nyár (Populus  canadensis) és a szürke nyár (Populus x canescens).

 

Nyárfák jellemzői:

Megjelenése, felépítése

15–50 méteresre is megnő, törzsének átmérője elérheti a 2,5 métert. A kérge sima, a fehértől zöldesig vagy sötétszürkéig terjedő színnel. Néhány faj kérge öregkorára mélyen barázdálttá válik.

A levelek mérete még az egyes fákon is nagyon eltérő lehet: a kis levelek főként az oldalágakon, míg a nagyobbak az erősebb ágakon nőnek. Sok faj levelei ősszel sárgára vagy világos arany árnyalatúvá színeződnek. A levelek rombusz alakúak, a szélük karéjos vagy fogas, a nyelük hosszú. Virágai a sallangos murvalevelek hónaljában ülnek. Barkavirágzata laza.

 

Életmódja, élőhelye

Lombhullató. Gyorsan nő. A szikesedő homoktalajok és a folyóparti füzesek (Salicetea purpureae) jellemző fája. Virágait a szél porozza be.

 

Felhasználása

Fája nem túl jó minőségű puhafa, amiből használati eszközöket, dobozokat, gyufát, papírt készítenek. Egyes nyárfajokat homokos-szikes területeken erdőtelepítésre használnak talaj-előkészítőnek.

 

A nyárfák egészségügyi hatása:

A nyárfa „szösze” nem, vagy alig allergizál! A virágzás idején kellemetlenséget okoznak, bejutnak a nyitott ablakokon a szobákba, autókba. A nyárfa virágzása idején észlelt allergiás tünetek – könnyezés, tüsszögés, orrfolyás stb. – az ugyanekkor virágzó pázsitfűfélék rovására írhatók. A pollen nem, vagy alig allergén. A május elején érő termések vattaszerű repítőkészülékei azonban allergiás tüneteket válthatnak ki, egyrészt az érzékeny nyálkahártya mechanikai ingerlésével, másrészt a pehelybe ragadt egyéb allergén pollenszemek, illetve más allergének közvetítésével. A nyárfa februártól áprilisig virágzik, ezért a kevés nyárfapollen-allergiás betegnek akkor vannak tünetei. Májusban, ill. júniusban megjelennek a magszőrök, melyek mechanikailag ingerlik a nyálkahártyát, illetve az erősen allergén fűpollenek hozzájuk tapadhatnak, és ez allergiás tüneteket válthat ki. A fűpollenek erős allergének, azaz az arra hajlamos emberekben allergiás tüneteket okoznak. Ezek a pollenek nagyok aprók, szabad szemmel nem láthatók, mikroszkóp alatt azonban a hozzáértő szem könnyen különbséget tud tenni a különböző növények pollenjei között.

 

Nyárfa kataszter:

A Városgazdálkodási Igazgatóság adatai alapján Barcs Város közigazgatási területén a közterületen az alábbi helyszíneken találhatóak különböző fajtájú nyárfák:

 

1) Szabadidő Központ (SZIK: Nagyhíd utcai és Somogyi utcai közpark, valamint sportpályák környéke) és környéke:

 

11 db              Oszlopos fekete nyár (Populus nigra 'Italica')

átlagmagasság:             17-20 m

átlagátmérő:                 45-67 cm

 

78 db Kanadai nyár (Populus  canadensis)

átlagmagasság: 18-23 m

átlagátmérő:                 30-68 cm

 

22 db Fekete nyár (Populus nigra)

átlagmagasság: 18-25 m

átlagátmérő:                 35-100 cm

 

2) Nagyhíd utca és Rózsa utca sarok:

 

1 db     Oszlopos fekete nyár (Populus nigra 'Italica')

magasság:                    17 m

átmérő:            100 cm

 

3) Piramis házak környéke (Bajcsy-Zs. utca):

4 db    Oszlopos fekete nyár (Populus nigra 'Italica')

átlagmagasság:             17-20 m

átlagátmérő:                 45-60 cm

 

4) Rinya híd északi oldalán lévő közpark területén

 

1 db     Szürke nyár (Populus x canescens)

magasság:                    13 m

átmérő:            70-80 cm

 

5) Bimbó utca (szennyvíztelep)

20 db   Szürke nyár (Populus x canescens)

átlagmagasság: 16-18 m

átlagátmérő:                70-100 cm

 

Nyárfa kivágási ütemterv:

A fent jelzett Barcs város belterületi részén, közterületen elhelyezkedő összesen 137 db nyárfa évenkénti 30 db-os kivágása és újraültetésének ütemezése esetén a fakivágás időtartama 4 év  6 hónap.

 

Az idei évben  az önkormányzati tulajdonban lévő, - 278 hrsz.-ú - Szabadidő Központban elhelyezkedő közpark területéről összesen 27 db nyárfa kerülne kivágásra. E területről történő nyárfák kivágásának elsődlegességét az indokolja, hogy a Somogyi Béla utca Nagyhíd utca felőli részének északi oldalán lévő közparkban elhelyezkedő nyárfák esnek leginkább közel lakóövezethez, így az itt élő ingatlantulajdonosok vannak leginkább kitéve a nyárfák okozta allergiás tüneteknek illetve egyéb panaszbejelentésben észlelt negatív hatásoknak.

Ugyanezen indokok miatt kivágandó további 2 db nyárfa a szintén önkormányzati tulajdonban lévő - 467 hrsz.-ú - Bimbó utcában megszüntetett szennyvíztelep területén, illetve 1 db nyárfa az önkormányzati tulajdont képező, - 2656 hrsz.-ú - Nagyhíd u. és Rózsa u. sarkán helyezkedik el.

 

A fent megjelölt területek helyszínrajzát lásd 1. sz. melléklet.

 

Pótlási javaslat:

 

 

1)      magas kőris

 

 

Nyárfa kivágás költségvetése:

 

A fenti költségvetés munkadíjat nem tartalmaz. A költségvetésből egyértelműen kitűnik, hogy a nyárfák kivágása egyéb forrást nem igényel. A költségvetés összeállításánál a közterületek fenntartásával megbízott intézmény, a Városgazdálkodási Igazgatóság a kiadási oldalt a fa értékesítésével kívánja kompenzálni.

 

A nyárfák kivágását nemcsak egészségügyi hatása, hanem annak gazdasági vonzata is indokolja.

Az utóbbi pedig a költségtakarékosságban nyilvánul meg. A nyárfát a Városgazdálkodási Igazgatóság tűzifaként tárolja, felkészülve az idei télre, mind szociális rászorultság függvényében, mind üvegházfűtésre történő felhasználásra, illetve további értékesítés céljából adja át, finanszírozva ezzel a fakivágás költségét.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tekintettel a fenti indokokra a Szabadidő Központban lévő közparkban -, és a Bimbó utcában megszüntetett szennyvíztelep területén, illetve a Nagyhíd u. és Rózsa u. sarkon elhelyezkedő összesen 30 nyárfa kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását adja meg.

 

Barcs, 2011. január 13.

 

 

Racsek József

alpolgármester

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdont képező, - 278 hrsz.-ú - Szabadidő Központban elhelyezkedő közparkban lévő 27 db nyárfa-, és az önkormányzati tulajdonban lévő - 467 hrsz.-ú - Bimbó utcában megszüntetett szennyvíztelep területén elhelyezkedő 2 db nyárfa, valamint az önkormányzati tulajdont képező - 2656 hrsz.-ú - Nagyhíd u. és Rózsa u. sarkon elhelyezkedő 1 db nyárfa kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását megadja, a pótlási kötelezettség vállalása mellett.

 

Felelős:            Racsek József

Határidő:          értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. január 14.

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző