Ma 2024. június 18., kedd, Arnold és Levente napja van. Holnap Gyárfás napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.:62 Telefon: 82/462-459

 

 

 

………..számú napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

 

A Dráva Múzeumnak, mint önként vállalt önkormányzati feladatnak a Somogy Megyei Közgyűlés fenntartásába törtnő visszaadásáról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március 31-i rendkívüli ülésére

 

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 58/2011.(III.17.) számú határozata 6. pontjában felkért, hogy készítsem elő a Dráva Múzeumnak, mint önként vállalt önkormányzati feladatnak a Somogy Megyei Önkormányzat részére történő visszaadását, és folytassam le az ehhez szükséges egyeztetéseket.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) 70. § (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzat kötelező feladata „..a természet és a társadalom megyében levő kulturális javainak, valamint a történeti iratoknak a gyűjtéséről, őrzéséről, tudományos feldolgozásáról…” való gondoskodás, azaz a múzeumi feladat ellátása.

Önkormányzatunk 1992 óta önként vállalt feladatként látja el a múzeum fenntartását, most viszont igen nehéz gazdasági helyzetünkre tekintettel a kötelező feladatainkat kell előnyben részesíteni, és bizonyos önként vállalt feladatainktól meg kell válni.

Az Ötv. 115. § (5) bekezdése értelmében „Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a 70. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátását nem vállalja, az erről szóló döntését a megválasztását követő hat hónapon belül az érintett megyei önkormányzat közgyűlésével közli. E döntés a települési önkormányzat megbízatásáig szól. Törvény vagy megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a feladat átadásának időpontja a települési önkormányzat döntését követő év január 1. napja.”

A Dráva Múzeum 2011. évi költségvetése biztosítja annak ez évi működését, amennyiben a megyei önkormányzattal korábbi időpontban nem tudunk megállapodni, akkor 2012. január 1-től a Somogy Megyei Önkormányzat fent idézett jogszabály alapján köteles visszavenni e feladatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy értsen egyet azzal, hogy a Dráva Múzeum fenntartását a továbbiakban ne vállaljuk, és az Ötv. 115.§ (5) bekezdése alapján e döntésünket közöljük a Somogy Megyei Önkormányzattal.

A Dráva Múzeum megyei fenntartásba történő visszaadása előtt be kell szerezni az érintett KKDSZ Helyi Szervezetének véleményét, melyre 2011. március 30-án kerül sor. A testületet írásban tájékoztatni fogom a szakszervezeti véleményről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem elfogadására.

 

Barcs, 2011. március 24.

 

 

 

Karvalics Ottó

 

 

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a barcsi Dráva Múzeum fenntartását, mint önként vállalt önkormányzati feladatot, a továbbiakban nem vállalja, és az Ötv. 115. § (5) bekezdése alapján kezdeményezi annak visszaadását Somogy Megye Közgyűlése számára.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. március 24.

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző